Paven bør ikke udtale sig om politik.

Paven bør ikke udtale sig om politik. claespedersen
Pave Benedikt bør afholde sig fra at prøve at skabe et fælles kristen Europa, og med hans udmeldelser i Tyrkiet er kun med til skabe konflikt. Så længe Vatikanet ikke vil respektere andre landes selvstædige love og mener at katolske præsters lovovertrædelser, skal ikke komme offentligheden for dagen så skal og bør Pave Benedikt afholde for en hver sammenblanding mellem politik og religion.

Vatikanet har gjort sig skyldig i at AIDS har udviklet sig til en katastrofe i Afrika på grund af deres modstand imod oplysning om seksualitet, det hænger ikke sammen med den katolske kirke talen om moral og etik og om retten til liv. Når man direkte udsender dekreter om fortielse af seksuelt misbrug af børn, samt brugen af syge og fattige mennesker, der lever under urimelige livsvilkår på grund af krig og kriminalitet og korruption og naturens luner. Derfor bør tv og aviser afstå fra bringe udtalelser fra Paven der på nogen måde er politiske, da Paven repræsentere en stat der er oprettet for med det formål, at holde den katolske kirke neutral i forhold til politik.

Men for dem der ikke er bevidst om den katolske kirkes historie bør læse lidt om de religiøse krige i Europa før oplysnings filosofien og det moderne Europa blev født og ingen oplyst menneske, kan dog tro på at Paven skulle være den øverste person med en direkte kontakt til vor herre. At være styret af den slags forestillinger skaber ikke selvstændige tænkende mennesker, der er i stand til revurdere sine forestillinger.

Men for dem der ikke er bekendt med Richard Dawkins er der et link til en artikel samt et tv interview

http://beliefnet.com/story/178/story_17889.html

http://www.youtube.com/watch?v=13NPZ5Nv_fc

http://www.youtube.com/watch?v=WhvV6rpj9QA&mode=related&search=

Religion og Politik joan.d.arc
Hej. Jeg var også selv den første der lige måtte tænke hov hvad siger han nu, vor kære Pave, da jeg hørte han nu ville have Tyrkiet med i EU. Men da jeg så havde hørt hvad det rent faktisk er han laver i Istanbul, må jeg sige jeg skiftede holdning.

Han er på fredsmission i Tyrkiet, for at være med til at skabe fred mellem de to kirker (østkirken og vestkirken) samt fred med muslimerne.

At der er politik i religion og religion i politik kan vi vel ikke komme udenom.
Det er politisk handling når man IKKE reagerer. og så kan man kalde sig religiøs eller ej.
Men en politisk konsekvens har alle vore handlinger.

Det at have en politisk udmelding kræver så sine modstandere eller tilhængere. Det er politik at prøve at skabe fred i verden. Og at Paven gør det med sin position kan vel ikke skade nogen. Tværtimod. Jeg synes alle religiøse ledere burde være fredelige foregangsmænd og kvinder for alle jordens folkeslag!

Du angriber Pavens tidligere udtalelser ang pædofili, og jeg tror du har fået den opfattelse at den katolske kirke dækker over nogle. Der er prøvet at hjælpe de pågældende præster, og det allerede før den nuværende pave blev pave.
Og så vidt jeg ved har det fået konsekvenser for mange af præsterne, så de nu enten ikke er præster eller har fået forbud mod at arbejde med børn.

Det at have en relitiøs overbevisning giver sig selvfølgelig også til udtryk når man taler for eller imod andre landes regeringer eller politik. Jeg synes fx ikke om at det er tilladt at slå ældre eller stærkt syge ihjel i Holland med aktiv-dødshjælp.. og er imod hvis vi får det herhjemme. For ikke at sige den læmpelige omgang med babyfostre herhjemme og den nye inseminationlov hvor børnene ikke kender deres far er jeg også imod.

Du angriber også Pavestolen for at stå bag uskyldige menneskers død af HIV og Aids. OG det synes jeg er for langt ude. Det kan da ikke være deres skyld at folk ikke passer på hvem de er sammen med... Og iøvrigt har den katolske kirke altid været fortaler for værdigt menneskelig, og respekt for andre mennesker. så det tror jeg du misforstår. Hvis du mener kondompolitikken, så er der jo andre måder at beskytte sig mod HIV på.. nemlig afholdenhed.
Jeg har selv set i tv at mange i Afrika tror at de bliver kurreret for HIV hvis de er sammen med en ung jomfru, og derfor bredes aids tror jeg. Denne fejlopfattelse som er med til at dræbe uskyldige små piger!

Du angriber den katolske kirkes fortid. Den tidligere pave har bedt om undskyld:
http://www.pbs.org/newshour/bb/religion/jan-june00/apology_3-13.html

katarin@

INGEN overhovedet?? Demokrat1
"ingen oplyst menneske, kan dog tro på at Paven skulle være den øverste person med en direkte kontakt til vor herre."


Så ikke en eneste af verdens 500.000.000 katolikker, der lever her i det 21. århundrede, vil du betegne som oplyste mennesker? Det er noget af en selvhævdelse af egen overlegenhed i forhold til anderledes troende, du der udviser! Ligesom hvis man sagde, at fx alle muslimer var dummere end resten af verdens befolkning. I så fald ville man (med rette) blive anset som en tåbelig racist.

Er du selv ateist (et usigeligt lille mindretal af verdens samlede befolkning, der ikke tror på en/flere gud(er), men udnævner sig selv til "det højeste væsen")?
At I ateister udviser selvkritik er nok for meget forlangt, men hvis I absolut vil punke på religionerne, kunne I starte med islam, der uden sammenligning har flest fanatikere uden respekt for anderledes tænkende. Som et banner ved en "rettroende" muslimsk demostration i London så sigende udtrykte det: "Dræb alle, der siger, at Islam ikke er fredens religion".