pension

pension Lise Nielsen
Er der måske nogen af politikerne der har lovet os pensionister noget, nej vel, vi er langt bagud, alting er steget gevaldigt men vi får ikke mere at gøre godt med. Og beholder vi i det hele taget ældrechekken efter valget. Som pensionist har man ikke råd til bare en lille ferierejse, og bilen er solgt for man har da slet ikke råd til at fylde benzin på sådan en mere.Nej det er surt og vi er bare glemt i det store cirkus.
En bitter pensionist.

Det er på bekostning af kulturberigerne, Radikal
og det er da meget bedre.

sig tak til bankerne og politikerne halbal
de prioriterer hellere bankpakker end de vil sikre økonomisk stabilitet og mindske inflation.

pension lily the pink
Så skal du ikke regne med hjælp fra Socialdemokratiet, Sass Larsen skrev en bog for nogle år siden:

"Endnu mere kontroversiel var dog bogen "Tilbage til Friheden" fra 1996. Bogen var en skånselsløs kritik af Socialdemokratiet, og indeholdte et samlet bud på en ideologisk fornyelse. Blandt de kontroversielle tanker var en KOOPERATISERING af den offentlige sektor, en DEMOKRATISERING af pensionskasserne samt en massiv omlægning af statens udgifter, hvor FOLKEPENSIONEN BESKÆRES til fordel for velfærdens kerneydelser og samfundets svageste."

Så stem rødt så er du forberedt.

pension anonymk
Når man er blevet pensionist eller meget syg skal man bare lægge sig til at dø. Helst hurtig. For ellers kan vi ikke få råd til at tækkes alle fremmedarbejder, hættemåger og andre der intet har med det danske samfund at gøre.
Læst et andet sted på Sol at dem over 55 år ikke burde have stemmeret. Nej lad os få nogle flere hættemåger til landet og kør det hele i sænk..

pension ldld
Det kommer an på hvem der er tale om, når der påståes at en alderspensionist ikke har råd til at have en bil, jeg har selvfølgelig sørget for at min tilværelse som pensionist lever op til mit arbejdsliv, så der er råd til at leve på første klasse, med bilen i garagen og ferieture enten i bil eller med flyvemaskine og damen som skal underholde mig i sengen er der selvfølgelig også råd til i min tjenestemandspension og min egen opsparing, fordi jeg ikke lod stå til da jeg gik på arbejde og brugte det hele, fordi jeg vkjidste der ville blive lavvande sompensionist, derfor sørgede jeg for at der var penge nok.

Og denne mulighed har alle haft da de var på arbejdsmarkedet, så hvad er det ipiber over???