PKN. og Sundhedsstyrelsens: Ligegyldige påtaler

PKN. og Sundhedsstyrelsens: Ligegyldige påtaler augustina
Ligegyldige påtaler

Citat: Lone Scocozza i avisen ”Information”

PS. Lone Scocozza er professor i Folkesundhed.


Nu har sagen om lægen Jørn Ege, der udfører plasticoperationer på samlebånd, aktualiseret disse brist i henholdsvis Patientklagenævnets og Sundhedsstyrelsens handlingskompetence.

For kort tid siden opfordrede Retslægerådet nemlig Sundhedsstyrelsen til at fratage Jørn Ege sin autorisation som læge på et enkelt område, den såkaldte fedtsugning. For fedtsugning gælder nogle grænseværdier, der tilsiger, hvor mange gram, det er forsvarligt at suge, og Ege har gang på gang overtrådt denne bestemmelse. Patientklagenævnet har i flere tilfælde udtrykt sin bekymring over Eges praksis og tildelt ham en række påtaler.

Problemet med sådanne påtaler er imidlertid, at de sjældent fører til nogen form for sanktion over for den pågældende læge. Hvis han, som i Jørn Eges tilfælde, er selvstændig, er der ingen chef til at tildele en røffel. Lægen selv modtager blot et brev med Patientklagenævntes afgørelse. Og så er den sag ikke længere - medmindre Sundhedsstyrelsen griber ind.
Spørg borgerne

Hvis Jørn Ege nu fratages sin autorisation til at suge fedt, hvad så med de andre plastickirurgiske indgreb han udfører? Eksempelvis penisforlængelser og brystoperationer, indgreb som den ungdomsfikserede og pornofikerede kultur, vi lever i, får tusindvis af både mænd og kvinder, for store summer, til at kaste sig under kniven.
Er det ikke udtryk for en etisk dobbeltmoral at fratage en læge autorisationen på et enkelt område, men ikke på andre?

Hvis man som læge gentagne gange handler uetisk ved behandlinger inden for sit speciale, er det så ikke indlysende muligt, at de uetiske handlinger er generelle eller symptomatiske for den pågældende læge? Eller er det muligt at handle uetisk med hensyn til fedtsugninger men helt efter bogen, når det; gælder andre plastickirurgiske indgreb?

Lad os dog få nogle borgerhøringer af den art som Teknologirådet gennemfører og hermed få befolkningen i tale både med hensyn til planlægning og prioritering af sundhedsvæsenet generelt. Og med hensyn til spørgsmålet om det frie lægevalg fortsat skal være et postulat, hvor borgerne reelt ingen muligheder har for på et tilstrækkeligt informeret grundlag at fravælge læger, der fagligt og etisk har handlet uforsvarligt og sikre sig, at deres autorisation ikke blot er inddraget på særlige områder, men totalt - i det mindste for en periode, hvor de er under 'resocialisering' inden for deres fag.
[:(]

Jørn Ege åbener ny klinik i Sverige uha uha augustina
Kirurgen Jørn Ege har i det skjulte åb­net ny klinik i Malmø. Det sker, efter at han i et par år forgæves har for­søgt at etablere sig i København, skriver B.T.

Læs mere på:
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-19146102.html

Vi må jo advare svenskerne augustina
Sundhedsstyrelsen ser til fra sidelinjen
Læs artiklen her: http://ekstrabladet.dk/incoming/article3029.ece

Gå eventuelt ind på > http://www.pkn.dk < og skriv Jørn Ege i søgefeltet til højre; det vælter så ud med klagesager hvor Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har fundet grundlag for at give kritik af Jørn Ege for hans behandlinger af patienterne, dels for overtrædelse af lægelovens § 6. omhandlende >> at have udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed << ved sine behandlinger, dels for overtrædelse af >> § 6. i lov om patienters retsstilling << omhandlende; informeret samtykke

med venlig hilsen
20. svært legemsbeskadigede kvinder fra Jørn Ege Sianas skalpel.

Læs her sverige >gå ikke ind på Jørn Eges klinik< augustina
Jørn Ege lider af en sælsom trang:

Til at ville gentage sine kirurgske vanvidseksperimenter, samt sine legemsbeskadigende overgreb, i form af eksperimenterende behandlinger, på sine patienter, uden disse patienters samtykke, samt uagtet at det første eksperiment gik grueligt galt.

Jørn Ege Siana:

"Har svært ved at lære af egne fejl"

"Lider af mangel på skamfølelse og samvittighed "

"Er ikke hæmmet af at visse handlinger er uacceptable, eller at der er visse normer der ikke må brydes"

"Er energifyldt, selvsikker og ambitiøs"

"Lyver godt"

"Er dynamisk, nyskabende og grænseoverskridende"

"Tror sig fejlfri og giver andre skylden"

Ifølge Cand. psyk. Nikolaj Lunø:

"Er dette definitionen på en psykopat"

Jørn Ege Siana er ikke i stand til at forstå andre menneskers angst og smerte.

Jørn Ege Siana lader sig derfor ikke stoppe af de almindelige normer, moralbegreber og etik.

Jørn Ege Siana er ikke i stand til at identificere sig med sine patienters sorg over tabt sundhed.

Da Jørn Ege Siana ikke ejer evnen til empati (indfølingsevnen)

Jørn Ege Siana har nu i hele København, fået tilnavnet: dr. Josef Mengele efter den psykopatiske og sadistiske nazistlæge, som udførte legemsbeskadigende kirurgiske eksperimenter, på de stakkels koncentrationslejrfanger under dække af at der var tale om videnskabelige undersøgelser; medførende: stærke smerter, svær invaliditet og død som en direkte følge af dr. Josef Mengeles sadistiske eksperimenter.

Læs eventuelt nedenstående link, om dr. Josef Mengele!

http://www.google.dk/search?hl=da&q=dr.+mengele&meta=

hvad har denne skadevoldende læge > Jørn Ege < ikke forvoldt af skader og smerte på sine intetanende patienter, som stolede på hans ekspertise, da det ikke var kendt hvilken klamphugger han var.

Med venlig hilsen
20 svært legemsbeskadigede kvinder, fra Jørn Ege Sianas eksperimenterende og overgreb.

Den danske Sundhedsstyrelse gør ikke deres arbejde augustina
Skarp kritik: Holder hånden over Jørn Ege
Link: http://www.bt.dk/apps/pbcs.dll/article?aid=/20040331/ny heder/103310291/

Den danske Sundhedsstyrelse har svigtet sin tilsynsforpligtelse med hensyn til speciallæge i plastikkirurgi Jørn Ege Sianas mange, MANGE vanvidseksperimenter, legemsbeskadigende overgreb, kaldet kosmetiske operationer, udført uden patienternes samtykke, da aftalen om operationerne, inden narkosen indledtes omhandlede helt andre indgreb, end der rent faktisk udførtes.

Gå eventuelt ind på http://www.pkn.dk og skriv Jørn Ege i søgefeltet til højre; det vælter så ud med klagesager hvor Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har fundet grundlag for at give kritik af Jørn Ege for hans behandlinger af patienterne, dels for overtrædelse af lægelovens § 6. omhandlende >> at have udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed << ved sine behandlinger, dels for overtrædelse af >> § 6. i lov om patienters retsstilling << omhandlende; informeret samtykke

med venlig hilsen
20. svært legemsbeskadigede kvinder fra Jørn Ege Sianas skalpel.

Håber linket virker nu! augustina
Skarp kritik: Holder hånden over Jørn Ege

Link: http://www.bt.dk/apps/pbcs.dll/article?aid=/20040331/nyheder/103310291/

Jørn Eges lemlæstelser augustina
Såvel patienter som lægekolleger har i årevis dænget Jørn Ege til med klager, som især omfatter hans kosmetiske specialer som fedtsugning og penisforlængelser.

Læs mere på:
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/baggrund/article.php/id-606746.html

Titel Fedtsugning ved at slå mig ihjel

Link: http://www.bt.dk/apps/pbcs.dll/article?aid=/20040329/nyheder/103290413/

Bruger millioner på at rydde op efter Jørn Ege

Link: http://www.bt.dk/apps/pbcs.dll/article?aid=/20040329/nyheder/103290403/