Politiken på vildspor??!

Politiken på vildspor??! M.H.
To konkrete spørgsmål i det her debatoplæg:

1. Politiken er for mig den bedste avis man kan opdrive i Danmark, og har altid været det. Men hvad gik galt for redaktionen her?!!

http://www.jp.dk/meninger/artikel:aid=3988062/

At Tøger Seidenfaden helt har tabt tråden er desværre en trist kendsgerning,

http://www.anderssamuelsen.dk/flx/dansk/i_pressen/debatindlaeg/rollemodel_beskaemmende_kritik_af_naser_khader/

, men at Politiken nu optræder aktivt for at hindre den frie politisk debat via politi-anmeldelser af folk, der mener anderledes end os er dybt bekymrende.

I forlængelse af ovenstående vil jeg gerne spørge:

Skal den danske racismeparagraf afskaffes?

Ja eller nej?

VH.

Michael

Nej da, den er modild
vigtigere end nogensinde. Der findes en lang række eksempler, hvor man kan sige, at udtalelser er voldsomt i strid med denne paragraf, eller bevæger sig på kanten af den.

Lad være, at anstændighed er blevet til en by i Rusland, men der er dog grænser for, hvad man kan/må sige.

Den forestående politianmeldelse kan man mene om hvad man vil, men JP's bidrag er nogenledes lige så vanvittig som deres indsats med de berømte tegninger.

Dennegang mener denne besynderlige avis, at en anden avis, nemlig Politikken skulle bidrage til, at fratage politikkere deres ytringsfrihed.

Det er ikke skudt over målet, men langt langt over. Det handler nemlig om, at man ytrer sig i overensstemmelse med de gældende regler.

Der er nogen, der mener, at visse politikkere ikke på behørig vis efterlever disse regler. Det er en god demokratisk skik, ja faktisk en rettighed man har.... måske endda en pligt,huh? at varetage demokratiets interesser.

Derfor er det indlysende fornuftigt, retsligt at afprøve, om det er rigtigt.

Personligt vil jeg blive dybt skuffet, hvis disse politikkere ikke bliver sat på plads.:)

Ytringsfriheden er livsnerven i demokratiet, men ligeledes er de rammer, hvori den fungerer. Det vi har været vidne til, har ikke en dyt med ytringsfrihed at skaffe, det er alene gemen adfærd på barbariets rand.

V.H. Modild

censur paragraf ytringsfrihed
Selvklart at den skal afskaffes. Den blev kun lavet for at stække DFs ytringsfrihed fordi de røde og islam-leflerne var bange for at dette parti fik for meget folkelig opbakning.

Lad os ikke blive til en sovjet stat hvor hver eneste ytring kan sende os i gulag eller fængsel.

De muslimske mimoser og fossil-lefler venstrefløjsere bør kunne tolerere andres meninger!

Ytringsfriheden er ikke til salg!

Den radikale avis Politiken kaiogkaren
plejer selvfølgelig sine politiske interesser.

Jeg tror modild
du skal regne med, at der er langt mere på spil.

V.H. Modild

Mere præcist modild
blev den til, lang tid før der var tænkt på DF og den slags.

Racismeparagrafen er en direkte konsekvens af 2 verdenskrig. Erfaringerne var grusomme, som du sikkert ved, og man håbede formodentligt, at en paragraf som racisme-paragrafen kunne modvirke fremtidige situationer med en så infam hetz mod minoriteter.

Vi ved nu, at det ikke er et entydigt resultat af indførelsen af denne paragraf. Vi har endda et offentligt klima i gode gamle Danmark, der mener, den bør afskaffes, så man rigtigt kan smæske sig i infame udtalelser, og dyrke sin indre svinehund, uden at blive straffet.

Der er endda nogen, der mener, at den er en barriere for ytringsfriheden.... jeg tænker disse stakler ikke kan formulere sig kritisk uden at forlade anstændigheden, et godt bevis for, at almendannelsen er forsvundet ud af offentligheden.

V.H. Modild