Præsternes boligpriser

Præsternes boligpriser lady-in-burka
Kirkeministeriet nyvurderer præsteboligerne. Præsterne er har huslejer på 2.600 kroner om måneden - men nu stiger de 50-60, ja op til 80 procent. Det skal svare til det øvrige lejeboligmarked - minus 30 procent.

Præsterne protesterer - hvad synes du er rimeligt?

Præsterne skal betale hvad tilsvarende boligere koster simon-says
Jeg kan ikke se hvori problemet ligger, for præster er ikke mere "hellige" end andre borgere i denne underlige land kaldet Danmark.

*FB*

Dumme præster Danish boy
De skal gøre lige som araberne, og sige " vi ingen penge har " også kkommunen til at betale.

Helt fint.... Tzer
Men så må man også fjerne bopæls pligten, så præsten selv kan vælge om han/hun vil bo i sin embedsbolig, eller et sted efter eget valg.

Så længe præsten ikke selv kan vælge, er det lidt urimeligt at sætte prisen op, selvom jeg godt kan se "retfærdigheds" princippet i det. Men mon ikke det mest skyldes misundelse?

Et andet sted man kunne se lidt på, er de tjenestemands boliger som f.eks DSB og lignende hel og halvoffentlige steder har.

Hvorfor skal de have lov til at bo med huslejer som kun er på det halve af normalen?. Her er der ikke tale om steder hvor personen af en eller anden grund skal være til stede lige præcist i det hus, men det er et gode som stammer fra gamle dage. Stederne kan så i visse tilfælde overtages af enkerne eller børnene, og det er sgu da helt galt!

"gratis husleje" anonym
Vek skal præster ikke kunne bo næsten gratis selvom de skal bo i præsteboliger.
Hvorfor skal de slippe billigere end os andre?

De bor jo til leje pga. deres job! c-c
Hvis deres husleje skal hæves, så skulle deres bopælspligt måske også ophæves. I modsætning til husejere, så betaler de jo ikke til 'dem selv' gennem et helt liv. Når deres præstegerning er ophørt skal de fraflytte præsteboligen - så godt nok har de boet billigt til leje, men de har ligesom ikke andet valg, hvis de vil have det job...

helt enig enig enig
så må bopælspligten ophører, så de har et reelt valg.

Er præsterne da hellige? Anonym
I den lutherske kaldstanke ligger, at præsterne ikke er hellige mediatorer med en særlig privilligeret tilgang til Guds ord. De bliver kaldet af menigheden som ligemand blandt menighedens øvrige medlemmer, og pålagt en opgave med at forkynde det kristelige budskab og forvalte sakramenterne. At præsten SKAL bo i embedsbolig er en udmærket ordning idet præsten derfor bor midt i sognet, hvor pågældende har sit virke, og derfor er en del af det daglige liv på stedet. Derfor står præsten også til rådighed for sognets menighed næsten 24 timer i døgnet, og af samme grund bor præsten så at sige på sin arbejdsplads. Netop derfor betaler præster heller ikke "husleje", men "boligbidrag". Man kan sagtens vælge at ændre denne ordning og kræve en højere "leje" på markedslignende vilkår, men må så tilsvarende forvente, at præsten ikke længere er villig til at stå til rådighed i samme omfang, men dele de vilkår og privillegier der ellers hersker omkring en privatbolig på markedsvilkår- Så som at forbeholde den privatlivet. Endvidere må man forvente, at præsten i en sådan situation stilles frit mht hvor vedkommende ønsker at bo, og derfor sandsynligvis glider ud af sognets daglige liv. Det er sådan set op til menighederne, hvordan de ønsker præstens virke fortolket. Jeg påskønner i øvrgt din flittige stemme i debatten, men har fra tid til anden bemærket, at debatten måske ville højnes en smule, hvis du satte dig lidt mere ind i grundlaget for det store antal debatter du deltager i.

Gud fred!

De skal betale jetpost
hvad det i det normale liv koster at bo i en tilsvarende bolig.....Jeg kender ikke deres lønniveau, men jeg formoder at den ligger pænt højt, da det er en videregående uddannelse, så har de også råd til det.

Der er ikke noget jetpost
galt med at være misundelig, bare det ikke tager overhånd. jeg synes at det er urimeligt at jeg som enlig mor skalbetale knap 6000 kr, når en med en videregående uddannelse skal betale, måske 2500 for noget som er meget større. Jeg er da også misundelig over at politikerne skal bebo de store lejligheder med udsigt over søerne i Kbh, det ville jeg da også gerne, men vi kan jo ikke allesammen bo der, men jeg er da misundelig alligevel.

begavet indlæg Jesperk.a
Hvor glædeligt med et begavet indlæg, der afspejler indsigt i tingenes virkelige forhold.

I stedet for at gentage mig selv i identiske tråde dulkis
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=26&conference=276&posting=733556

Det er iøvrigt en uvane.

Det er en slem uvane Uvanen
Men den berygtede Lady In Red gør det hele tiden i håb om at hvis en løgn gentages ofte nok så bliver det sandhed.

Åhhh nej!! dulkis
Hvor kom hun nu ind i billedet? Er du også en af dem der ikke kan "komme over hende"?