Pressede forældre klager

Pressede forældre klager sort-boks
I Århus klager pressede forældre over de blokader, som hindrer dem i at få passet deres børn.
Det er kun en lille hård kerne, som opretholder blokaderne.
Forældrene omtaler blokaderne som ulovlige og udemokratiske.

såmænd! søren anker
der vil jo altid være en lille rød kerne, der udnytter enhver mulighed for at bekæmpe den til enhver tid siddende regering eller kommunalbestyrelse.

uhhhh Log-in
hvor er det synd for dem

De kan bare lære det Minimælk
Så kan man sgu lade være med at lave børn

hvem skal så vaske din røv surmælk
når du bliver gammel ?

Hvordan kan det så være den.glade.socialist
at man møder så mange der har sympati med de aktionerende forældre?

Hvorfor er det nødvendigt for Fjoget og hans ministre at svine almindelige mennesker til, hvis det nu var sådan, at alle holdt med ham?

Hvorfor er det nu at liberale altid skal true og rakke andre ned, når de ikke kan få deres nedskæringspolitik igennem?

Med al respekt sort-boks
Der er ikke tale om nedskæringer.
Du kan måske erindre, at det drejer sig om kommunesammenlægninger. Udligning altså.
Århus har haft et meget højt niveau, og det bliver nu forringet. Til gengæld får de forsømte områder det bedre.

Du synes altså, at århusianerne bare skal have mere af det de allerede har.

For så må man sige, at du er en sand " socialist"
Har det forbigået dig, at socialisme betyder fællesskab?

Det har du forståelse for? den.glade.socialist
så har du også forståelse for at liberalisme er lig med egoisme?

Der findes jo et hav af forskellige forklaringer fra regeringens side om hvorfor de enkelte borgere skal opleve nedskæringer. Hidtil har det jo kun gået på at det er for dårligt, at borgmestrene ikke roser den aftale de er blevet påduttet.
Eller at forældrene skal fjernes af politiet hvis de protesterer mod nedskæringerne.

Nu kommer du så med en forklaring om, at det skyldes udligning på grund af kommunesammenlægningerne.

Jeg kender ikke forholdene for Århus i detaljer - men hører da gerne dokumentationen for dine synspunkter.

Men jeg kender forholdene i min egen kommune.

Vi er ikke sammenlagt med nogen, så vi skal ikke have niveauet udlignet.
Vi skal ikke spare på grund af skattestoppet. Vi har faktisk haft mulighed for at nedsætte skatte flere gange i de sidste mange år, da vi har en rigtig godt tilrettelagt økonomi (men vi har også haft socialdemokratiske borgmestre i mere end 80 år).
Vores problem er, at vi ikke må bruge de penge vi har. For at forhindre et merforbrug i forbindelse med den kommunesammenlægning vi ikke er en del af, så må vi ikke bruge de midler vi har lagt til side for at sikre en god ældrepleje.

Så derfor får vi flere penge i kassen - for behovet er der jo stadig med at udvikle ældreplejen til den del af befolkningen vi i årevis har vidst ville få behov herfor.

Men at gå ud til de ældre og sige, at nedskæringerne skyldes regeringens politik, det vil naturligvis blot medføre, at Fjoget bliver så sur, at han fremover selv vil vise hvordan vi skulle have tilrettelagt kommunens økonomi.