Psykiatri. Psykologi.

Psykiatri. Psykologi. mandaabenraa
Der er flere måder at blive syg på , sommetider ser man noget der er " pild råddent" , mennesker udsættes for noget der er meget urimeligt. Der sker noget som man ikke kan klare. Nogen kan få hjælp af en psykolog , det koster altså mange penge. Der er et lægehus , her er der to døre . Den ene til lægen , den anden til psykologen , og det koster ikke noget. Så er der nogen som bliver indlagt på et psykiatrisk hospital. Hvad foregår der egentlig på sådan et hospital ? Jeg har set gøgereden i fjernsynet. Jeg har hørt om , at man spænder folk fast til en seng i meget lang tid. Giver dem tabletter , så de næsten ikke kan fungerer mere. Skulle man ikke gøre det psykiatriske mere moderne efterhånden. Der er personale mangel, man kan ikke komme til en samtale , på grund af et eller andet. Mange mennesker kan hjælpes FØR de skal indlægges . Nogen siger , jeg kan ikke komme igennem til det offentlige. Nogen kan ikke få hjælp af den ene eller anden grund - og så går det galt . Det koster rigtig mange penge , når nogen er " gået ned med flaget".

forståelse anns
Jeg forstår ikke helt hvad det er du vil sige, men..
Der er jo forskel på en psykolog og en psykiater. Du kan få en henvisning til begge via din læge. Psykiateren kan udskrive medecin, det kan psykologen ikke. Psykiateren er gratis, det er psykologen ikke men i nogle tilfælde kan man få bevilling til nedsat pris. Hvis problemet er meget stort og personen er til fare for sig selv eller andre kan man henvende sig på psykiatrisk skade stue. Jeg ved godt at vi mangler pladser på psykiatrisk afdelinger, det er jo fordi at for nogle år siden, syntes regeringen at man skulle oprette distriks psykiatri, dvs at de syge kunne blive boende hjemme og så komme de der steder og få deres medecin... mange kom ikke og lever nu nogle kummerlige vilkår. Jeg syntes at regeringen skulle vurdere om det var et godt projekt og hvor meget det har kostet dem istedet for at tjene penge på det.

psykologisk & psykiatrisk hjælp Anonym
Hej mand fra Aabenraa

Jeg er enig med dig i, at det for nogle mennesker kan være svært at finde den rette hjælp til helbredelse eller lindring af psykiske og følelsesmæssige problemer. Sådan er det med vores velfærdssamfund, fuldt af velmente love og regler om bl.a. sociale ydelser. Der er bare altid undtagelser fra reglerne, som godt kan føle sig berettiget alligevel. Og så er man i sin gode ret til at prøve ad mange forskellige veje (kontakt f.eks. forskellige læger og socialrådgivere om oplysning) at finde frem til den hjælp, man har brug for. Alle mennesker har begrænsninger, og nogengange er ét menneske(læge, socialrådgiver..)ikke bekendt med lovgivning, der kan være favorabel for et specifikt individ.

Til dine ord om Gøgereden og frygt for, at tilstandende er lignende i den danske psykiatri, vil jeg gerne svare dig, at sådan er det HELDIGVIS ikke her. Gøgereden blev skrevet i USA i 70'erne, mener jeg. Meget er sket siden da. De fleste som arbejder i psykiatrien har lært en hel masse om at LYTTE til den enkelte patient. Bælter bruges sjældent til at fastholde patienter, som er til fare for sig selv eller andre. Man er meget opmærksomme på så vidt muligt at undgå fastspænding, da det naturligvis opleves som en ydmygelse.

Psykiatrien i DK består både af hospitalerne, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Alt afhængig af den syges behov for 'opdækning' eller blot støtte og kontakt. Ydermere findes der 'støtte-kontakt' personer, vist nok indenfor socialpsykiatrien, som kan se til folk/patienter i deres eget hjem, a la en hjemmehjælper når der er tale om fysisk praktiske behov.

Jeg håber at du med dette svar måske vil være bedre rustet til at hjælpe dem, du kender, som har det psykisk skidt.

Mvh anonym

hmmm... xXx
Det du beskriver omkring psykiatriske hospitaler og afdelinger er meget forældet... Folk bliver ikke længere bare spændt fast og får ubegrundet medicin... og man bliver heller ikke holdt på sådan en afdeling medmindre man er syg nok til det... oftest folk der er til fare for sig selv eller sine omgivelser...
Desuden er det jo muligt at modtage psykolog hjælp gennem de forskellige kommuner, hvis man har særlige behov... godt nok er der forskellige regler fra område til område...
Men der jo også forskel på hvikle problemer psykiatrien og hvilke psykologien tager sig af...

Man bliver forsat stimatiseret, claespedersen
Svar til Anonym,
Mennesker bliver forsat stimatiseret i det danske behandlings system, og mere i dag end for 15 år siden, da den psykiatrisk tænkning ikke på samme måde havde indflydelse i vores samfund. Hvis man er lidt inde i den psykiatriske verden er man jo også bekendt med at undervisning i dag er meget mere under indflydelse fra medicinalindustrien end den var førhen. Derved er kommer man ind under biologisk/genetik opfattelse af sine problemer i tilværelsen. Så har man fundet nogle tjene ånder til psykologer til at lave lidt terapi på klienterne. Du må lære at forstå hvis du som person, lære at betrakte dig selv ud fra andres beskrivelser af dig mister du dig selv. P1 havde for et halvt år siden en udsendelse i eksistens om hvordan man skaber en social klient, hvor der er en kultursocialog der siger nogle meget kloge ord i. Du kan høre den eksistens/arkivet. Hvis du læser den lille novelle med Peter seeberg der hedder patienten, så forstår du det bedre. Jeg ved der forskel på de tilbud der tilbydes til psykiatriske rundt omkring i landet, men jeg har i dag modtaget et kursus program, af de 14 tilbud der i programmet er der et til mænd. I 20 år har man snakke om de skade virkninger denne kvinde påvirkninger kunne have på os mænd, har gjort noget ved nej. Samt er der intet af undervisning der følger elmentere regler for hvordan man lære som individ. Jeg kommer fra arbejderklassen er vokset op med solidaritet, hvor man arbejder på at skabe mere ligeværdige forhold mennesker imellem. Men psykiatri bygger på Amerikansk borgerlig humanisme, hvor du er noget i forhold til andet menneske.
Så fra vi op igennem det sidste århundre gik mod mere ligeværdige forhold i samfundet, er der igennem de sidste 30 år skabt større modsætninger mellem dem der ikke klare sig i samfundet, og dem der er inde varmen.
Og det er i det tidsrum hvor behandlings tanken har fået større indflydelse i samfundet.
Det eneste vej frem er en bekæmpelse af dette system som vi kæmpede mod religionen i arbejklassen da mine forældre og bedste forældre opbyggede dette samfund.
Psykiatri er og bliver undertrykkende på mennesker, og gør dem til børn eller fast holder dem der.
Mvh. Claes Pedersen

Sødt billede du tegner claespedersen
svar til xxx.
Der bliver i dag brugt mere vold mod patienter end der gjorde førhed, der meget få tilfælde af behandling i dag hvor du kan blive fri for at tage hjenemedicin, mange er ikke klar over de konsekvenser disse psykofarmaka har på deres hjerne. Men du kan prøve dem. Men ellers har mange kommunerne ikke mange tilbud der gør dig fri som menneske. Da tilbudene sigter mere på at fatholde folk i behandling frem for at frigøre dem stille og roligt.
Ellers var det smukt at være sammen med mennesker fra
The World Networkof users and Survivors of Psychiatry.
(WNUSP) Der over 200 mennesker samlet fra hele verden.
Der har været igennem tvangs psykiatrien i Vejle fra d 17 - 21 july.
Mvh.

Nedlæggelse af senge pladser. claespedersen
Svar til Anns,
Grunden til man besluttede at nedlægge senge pladser, var ikke begrundet i at ville spare penge, men begrundet i vindenskablig iagttagelse af en stimatisering af de mennesker som opholdt sig mange år på hospitallerne.
Men jeg kan kun foreslå dig at tænke over hvad der vil sked med dig selv hvis du var i den situation, dag ud dag ind gik du under de samme omgivelser, hver dag ens stort set. Det bedste billede jeg give af mit eget ophold var jeg lånte en lille skak computer, som jeg kunne side og spille skak med. Det er den indre ensomhed som mange oplever under indlæggelser hvor man i et indre håb har givet sig hen til psykiatrien, men man går i stå menneskeligt og socialt.
Personligt går jeg ind for en demokratisering af psykiatrien, hvor de mennesker der har det overordnet ansvar bliver valgt demokratisk.
Ellers var det ikke regeringen der fremmede en politik med nedlæggelser af de psykiatriske sengepladser, men det var vise psykiatre med en indsigt i hvad langvarige ophold på hospitalerne mennesker.

samt patienter selv der oplevet disse umenneskelige forhold man var indlagt under, selv i dag bliver du behandlet som et barn inde for psykiatrien.
Mvh, Claes Pedersen.