Psykisk sygdom og intelligens

Psykisk sygdom og intelligens AnTe
Hallo dér! Så lige dette indlæg http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=70&posting=706649

Er det almindeligt, at folk tror psykisk syge er mindre intelligente?

Ja psykisksyge kan være mindre begavede Grucho
Men det kan man ikke generalisere over.

Mange psykisksyges hjerner er blokeret for normal blodcirkulation, ved f.eks. dybe depressioner. Dette giver en reduceret intelligens. Men mindre begavelse følger af mange faktorer.

Dem der ikke bruger hjernen dagligt til tankevirksomhed, vil i sagens natur også være mindre begavede. Ens IQ er variabel, afhængig af hvornår den måles, dem der får den målt direkte efter en længere ferie har en lavere intelligens, da deres hjernegymnastik ikke har været brugt i ferien. Men den vender tilbage igen, når hjernen kommer i omdrejninger igen.

Psykiskhandicappede som f.eks. læger med storhedsvanvid, er ikke begavede, men har overdreven mentalsyge vrangforestillinger om deres høje indbildte intelligens.

psykisk sygdom har olding
overhoved ikke noget med intelligent at gøre, tværtimod er mange af de meget kloge mennesker så intelligent, at det næsten svarer tilåndsvaghed.

Intelligens og psyke Grucho
De spiller sammen, men psykisksyge behøver ikke være dumme, en del er meget begavede.