Raceforskelle blandt mennesker

Raceforskelle blandt mennesker ibmichael
En velanset forsker har lavet en meget grundig udført undersøgelse af raceforskelle blandt menneskeracer.

Det er interessant læsning...

Eks. forskelle i IQ (gennemsnitstal):

Afrikanske negere = 70 IQ-point
US-negere = 85 IQ-point
Hvide = 100 IQ-point
Asiatere = 106 IQ-point

Det hænger tydeligt sammen med den fysiske størrelse af hjernen, som er beskrevet med ord og grafiske søjler på side 24.

http://www.charlesdarwinresearch.org/Race_Evolution_Behavior.pdf

Interessant... tina.maria
Meget interessant.. og uden tvivl fascinerende læsning! Jeg har dog et enkelt lille problem - eller rettere.. jeg forundres... Du siger, at hans "afhandling" handler om raceforskelle?! Hvordan kan han forsvare at have en race "afrikanske negere" og en race "US negere"?! På trods af, at jeg har hørt tale om adskillige racer indenfor det, vi kalder "negere"... er US negere er dog ikke et begreb, jeg ville have tilskrevet videnskaben... Politisk korrekt?!?


Bare en tanke...

Achelois

Og samtidig hink
Samtidig har jeg faktisk hørt, uden dog at kunne angive kilden.. mener det var TV, at asiatere er den race der DNA-mæssigt er tættest på aberne.
Mon aber er klogere end mennesket?

Sieg Heil! Anonym
dit svin!!

Nok er jeg DF'er, men jeg bevæger mig kræftædemig ikke ned på dit ynkelige plan din tåbe!!!

Uvidenskabeligt svendsen777
Jeg har hørt den slags undersøgelser refereret før. Problemet er, når forsøgene bliver efterprøvet af andre forsker et andet sted i verden, så kommer de frem til, at der ikke er nogen forskel.

Hvilket gør, at den slags undersøgelser må forkastes som ikke beviste.

En undersøgelse foretaget i det gamle Vesttyskland, hvor man samelignede intelligenstest for europide vesttyske børn og børn, der var efterkommer af de af afroamerikanske soldater, som var i Tyskland i forbindelse med 2. verdenskrig, viste ingen forskel imellem de 2 grupper af børn.

Og det var børn, der vel og mærket havde været udsat for det samme skolesystem. Og børn der sikkert også var opfostret på stort set den samme kost.

Kan du så nu gennemskue fejlkilden i den undersøgelse, du offentliggøre her?

Arabere = 40 IQ-point ? Fessors Big City Band
Var der arabere med i undersøgelsen eller havde man på forhånd opgivet dem ?

Hehe ja ibmichael
Sandheden er ilde hørt. Der findes utallige måder at benægte og fortrænge den på!

Og hvem var de rodvad
klogeste, Robin Hood eller Sheriffen, der stjal fra de fattige? Ligesom vore højrefacister.

Ik hos mennesker har intet med kaminsky
hjernens størrelse, men antallet af nervebaner i hjernen.