Racismecenter lukkes

Racismecenter lukkes M.H.
og det er for så vidt også helt i orden da deres utroværdige rapporter og udokumenterede påstande desværre har skadet mere end de har gavnet.

Nu håber jeg så bare at et nyt center får nye medarbejdere og ikke mindst flere penge så vi kan få en seriøs og upolitisk (troværdig) vagthund, der kan holde øje med regeringerne i EUropa.

---------------------------------------------

EU lukker omstridt racismecenter

31-08-06: 09:05 | af: dabu

En af EUs mest omstridte institutio­ner, Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC), skal nedlægges.

EU-Kommissionen har i stedet besluttet at erstatte centret med en ny institu­tion, Agentur for Grundlæggende Rettig­heder, dog formentlig først i løbet af 2007. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Årsagen til lukningen er, at EU-lande­ne siden EUMCs oprettelse i 1998 har indført fælles regler for flere former for diskrimination.

Danmark har adskillige gange kritiseret centret for at have en bestemt politisk dagsorden.


http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-4773475.html?forside

--------------------------

Desværre peger professor Mads Bryde Andersen på forhold, der tyder på at ændringen ikke nødvendigvis bliver til det bedre:

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3928766/

Hvorfor df-propaganda
lukker de ikke bare hele EU

Det har aldrig gjort os noget godt og prisen er netto 6 milliarder for Danmark - PR ÅR!

røde sæk anonym
brug dog din profil

Det er jo løgn Bullen finger
Men typisk venstreorienteret propaganda.

Bullen... df-propaganda
Du har jo ikke læst partiprogrammet, manse...

DF er imod EU oxo.

Det hænger nok sammen med Bullen finger
At jeg ikke stemmer på eller er medlem af DF - det bliver ikke mere rigtigt af at du bliver ved med at påstå det.

Jeg går varmt ind for EU, som er det bedste der er sket for Europa i nyere tid.

Levebrødspolitikere Felix
Det er ligegyldig om menneskerettighederne trædes under fode. Det er selv de erklærede tilhængere som f.eks. de radikale enige i, at kun de krænkelser der tjener partiets propagandaprofil linier og som kan give dem stemme er på dagsordenen, er noget de radikale kan gå ind for. Ellers lukker de radikale gerne øjne og ører overfor selv det værst tænkelige krænkende adfærd.

Præcis det samme gælder for de forskellige politisk dominerede organisationer, som f.eks. Den Europæiske menneskerettighedsdomstol. Også denne er en andenrangs domstol, der alene tjener som politisk symbolikdomstol.

Kun de sager som nogle politikere, mod passende naturalier ønsker, at profilere ved MRK kommer igennem. Altså præcis samme åbenlyse mangel på uvildighed, som de øvrige politiskdominerede organisationer.

Der har i EU tidligere været udtrykt et ønske om, at oprette en Menneskerettighedsdomstol, hvor konventionerne skulle holdes i hævd ved en domspraksis, modsatsvis som nu hvor kun politisk udvalgte sager kommer igennem.

Jeg fandt tanken helt rigtig, da man så ville få en menneskerettighedsdomstol, hvor sagerne bedømmes på krænkelserne , og ikke på partipolitiske udpegede krænkelser. Men desværre mødte denne EU Menneskerettighedsdomstol på 1. klasse en krank skæbne. Da de fik hele det politisk dominerede galleri på nakken, herunder også den såkaldte Europæiske menneskerettighedsdomstol, der følte sig degraderet til det de rent faktisk og objektivt står for, -second class politic court on monkey class...

Upolitisk? f.eks. Tarzan
Hvordan skulle det blive upolitisk at observere racisme og fremmedhad i Europa?

Både racisme og antiracisme er da klart politiske ideologer.

Den røde Anonym
Den røde personage, pakistaneren lady-in-red, bruger mange navne. Men personens uvidenhed skinner tydeligt igennem i de talrige intetsigende indlæg. Muligvis har den lange tid på socialhjælp bevirket svære mentale skader.

Fordi Hamselv-78
En undersøgelse sidste år, der skulle dokumentere fordomsfuldhed mod muslimer endte med at vise at det især var muslimerne, der var de fordomsfulde -især mod jøderne. Herefter valgte man, fra centrets side, at mørklægge rapporten.

Sandheden er jo, at man, som sædvanlig, ville fremstille muslimerne som de forfulgte uskyldigheder, men da man ikke fik det forventede resultat, ville man ikke offentliggøre det.

Sådan et center, der har taget politisk stilling og kun kan bruge rapporter, der viser nogle bestemte resultater, har ingen eksistensberettigelse og burde ha' været nedlagt for længst, da det udelukkende har fungeret som den "åh-så-politisk-korrekte-og-humanistiske" venstrefløjs forlængede arm.

Jamen Anti-racisten
jeg har faktisk heller ingen problemer med det http://www.berlingske.dk/grid/leder:aid=782696