Regeringens dagpengeforslag

Regeringens dagpengeforslag tolstoj
Henimod slutningen af hvert finansår præsenteres vi for den venstre-liberale regerings sædvanlige udfald mod socialt udsatte grupper og samfundets svageste. Dagpengesystemet har indtil nu givet relativ tryghed til folk, som rammes af samfundsøkonomisk krise og arbejdsgivernes vilkårlighed. Netop derfor har samme system altid været en torn i øjet på den borgerligt-liberale regering, der stadig er af den opfattelse, at ledige slet og ret er mennesker, der ikke gider at arbejde.

I tråd med denne opfattelse har venstre-regeringen nu fremsat et lovforslag om halvering af dagpengeperioden og dette i en tid med global finanskrise og udsigt til en forøgelse af antallet af ledige med op mod 130.000 i løbet af de næste par år. (Den skjulte ledighed er ikke medregnet i dette tal).

En halvering af dagpengeperioden vil tilsvarende fjerne forsørgelsesgrundlaget for alle arbejdsløse, men vil ramme de svageste ledige særligt hårdt: etniske minoriteter, ledige uden egentlig uddannelse samt arbejdsløse seniorer, hvor sidstnævnte i forvejen er en socialgruppe, arbejdsgiverne ikke er interesseret i.

- Og hvor skal alle disse mennesker så gå hen. når de er røget ud af dagpengesystemet og forsørgelsesgrundlaget er væk? De skal henvende sig på bistandskontorerne og have udbetalt hjælp fra kommunekasser, der allerede er totalt drænet for ressourcer på grund af regeringens skattestop, et skattestop som er indført for at spare op til skattelettelser til erhvervslivet og de højeste indtægtsgrupper.

Trods den momentane modstand, går regeringens forslag formentlig igennem, for DF skifter altid mening i sidste øjeblik af hensyn til den politiske gren, de selv sidder på. Herved vil omkring 1/4 af folk, som i øjeblikket modtager dagpenge, med øjeblikkelig virkning få deres forsørgelsesgrundlag fjernet. - Og regeringen kan holde juleferie med glæde i hjerterne vel vidende, at det endnu engang er lykkedes dem at smadre tilværelsen for en masse mennesker.

Ryger de ud næste valg? anonym
Lad os se hvor mange der stemmer på VKO uligheds regeringen til næste valg.

Håbet er lysegrønt men... tolstoj
Folk har det desværre med at stemme imod deres egne interesser. Men tak for opbakningen

Ja, vi havde Kaprifolium
det så godt under S regeringen......

ingen forskel om de bliver eller ej. DanskKaffir
Det er fuldkommen ligemeget om denne regering ryger ud til næste valg eller ej - hvis social kammaraterne kommer til, vil de bare fortsætte den samme kurs....dog med en masse rd-floskler til det modsatte. men selve politiken vil der ikke bliver ændret på.

Den allerstørste indskrænkning af det Danske socialsystem og især dagpengesystemet kom under Lykketoft-regeringen (den med Nyrup som kranse-kage-figur) hvor social kammararterne glædeligt røvrendt deres egne vælger ved massive indskænkninger i dagpengeperioden, reduktion af efterlønsordningen m.m.

Jeg var selv arbejdsløs i denne peroide og kunne med rædsel følge de tiltag som især Lykketoft og hans nikkedukker Nyrup og Jelved kom med, år efter år. Derudover talte jeg med et par social-rådgivere der alle samstemmigt gav udtryk for, at det som sosserne havde gang i, var 10 gange værre end selv de allerværste forslag fra Schulter regeringens tid.

Sosserne har kunnet slippe afsted med langt værre straminger end en borgerlig-orienteret regering, simpelthen fordi sosserne bilder stadig folk ind at de "forsvarer den lille mand" hvilket de ikke gør og har aldrig gjort.

så flip du bare hysterisk over den siddende regerings forslag - men du (og alle andre)glemmer meget belejligt at den forrige ikke var et hak bedre, og i mange henseende ret meget værre.

Enig langt hen ad vejen tolstoj
Kære DanskKaffir,

Jeg er enig med dig langt hen ad vejen. Nogle af de største forringelser af dagpengesystemet er kommet under den tidligere socialdemokratiske regering. Ikke desto mindre skriver vi 2008. og nu er nu. Desuden er Socialdemokratiet i gang med at retablere deres sociale profil noget belært af den massive vælgertilslutning til SF. Lad os håbe, de kæmper for de arbejdsløse denne gang.

Gider ikke, som dig, hænge i fortiden, og jeg er ikke hysterisk. Dog vil jeg lige sige, at jeg hellere ved formandsskiftet i Socialdemokratiet havde set Frank Jensen på Helle Thornings plads.

Det er da rimeligt Krigsbarn
ingen andre steder i verden kan man gå 4 år på dagpenge, det er jo allesammen mennesker under 65 år, vel og mærke ikke syge mennesker (så skal de jo ha`pension) nej nu må danskerne holde op med at klynke find et job selv om det måske ikke lige er drømmejobbet straks det er dog vejen frem og det beløb man får er også meget for ikke at lave en disse, sådan.

Hvad tror du egentlig vi etablerede Læser
fagforeningerne for? Tror du det var klynk? og du kalder dig krigsbarn. Det er vist en oldenbollenstjålen titel.

Lige hvad jeg frygter Læser
men forsøger at opmuntre mig med, de ikke kan blive fri for Villy. He´s my man

Du er en klynkerøv... Antiklynk
Barsk overskrift, men det var (også) for at få din opmærksomhed.

1. Hvorfor tror du, at dette forslag er kommet frem? For at spare penge? For at trampe på de svage? For at forgylde de forgyldte?
Nææh nej!. Forslaget er netop et middel til at undgå, at arbejdsløsheden stiger. I en tid med en grim finansiel krise over hovedet, er det ufatteligt vigtigt, at arbejdsgiverne har adgang til arbejdskraft. Da vi i øjeblikket har den laveste arbejdsløshed siden ruder konge var knægt, er det dobbelt vigtig.
Hvis arbejdsgiverne først begynder at skrue ned for produktiviteten for at imødekomme krisen (fordi de ikke kan få den rette arbejdskraft), så kommer dit dommedagsscenarie til at blive en virkelighed.

Er det slet ikke gået op for dig, at hvis arbejdsgiverne ikke kan få arbejdskraft i krisetider, må de sige nej til ordre, sætte produktionen ned, og afskedige folk.
Er det ikke bedre at sætte ind FØR der sker afskedigelser, end at med det samme udvidde redningsnettet?

2. Du udviser total mangel på kendskab til arbejdsløshedsforsikringssystemet, ved at påstå, at 1/4 af dagpengemodtagerne med øjeblikkelig virkning, vil få fjernet deres forsørgelsesgrundlag. INGEN vil opleve dette! Der er altid overgangsordninger, så selv de der allerede har brugt 3,5 år, skal nok få dagpenge 0,5 år endnu.
Hvordan overgangsordningerne bliver lavet, må tiden vise.
Men de kommer: regeringen kan ikke gennemfører dette uden opbakning fra fagbevægelsen, og den opbakning har de allerede fået. De har nemlig forstået situationen.
De vil dog aldrig gå med til, at nogle af deres medlemmer mister forsørgelsesgrundlaget med dags varsel pga. dette.

Ved at komme med den slags ukorrekte udtalelser, er du bare med til at piske en negativ stemning op - du har intet at have det i.
Lad dog være med at gøre folk urolige, når der ikke er grund til det. Jeg gentager: INGEN vil fra dag til anden få fjernet deres dagpenge pga. dette forslag.

3. Du er god til brokke dig, men jeg ser ingen konkrete forslag fra din side. Mener du, at dagpengeperioden skal sættes op? Og i givet fald: hvad skulle det hjælpe?
Lad os høre dig komme med konkrete realistiske forslag.

4. Du har dog ret i en ting: når dagpengene forsvinder, må man henvende sig til kommunen for at få understøttelse (hvis man ikke finder et job).
SÅDAN ER DET JO ALLEREDE I DAG?
Hvorfor skulle det nu blæses op til at være noget nyt og slemt?

Laaangt de fleste af de der er arbejdsløse lige nu, vil slet ikke mærke ændringen pga. overgangsordningerne (se punkt 2). Det er de fremtidigt ledige, der vil få en kortere periode på dagpenge.
Laaangt de fleste ledige finder nu endgang job inden der er gået 2,5 år, så restgruppen er altså ufattelig lille.


Lad mig gætte: Du er én af de der har været ledig i mere end 2,5 år, og du er senior?

Lad os nu se. la34sf
Sidst Anders prøvede at røre ved dagpengene, måtte han hurtigt trække følehornende til sig, det kan meget vel ske igen, men man kender da venster, stod til dem blev vi sat tilbage til 50erne, 47 timers arbejde 2 ugers ferie, og ellers holde sin kæft og vær glad, ligesom de bønderkarle de i virkeligheden repræsentere, allerhelst så de det samme system som over i USA hvor enhver må klare sig selv eller dø i stilhed, men når Anders er i udlandet snakker han meget om forholdene i DK, men han taler med kløvet tunge, for venstre ved man da heldigvis hvor man har, det er i vært fald ikke dem der har start-ed fagforeningerne, de så dem i virkligheden helst afskaffet, det skal man aldrig være i tvivl om.

De har da også fagforeninger Krigsbarn
i andre lande og i Tyskland får man kun dagpenge i 1 år og så er det en form for kontanthjælp hvis du er alene ellers 0 kr. så det giver folk lyst til at både feje gader og gøre rent, Jeg er født i krigen ja og ved noget om det jeg skriver men det er ikke mig det handler om det er holdningen i samfundet der er blevet så ynkelig, alt er statens skyld og krævementaliteten er usigelig stor, --- nu du nævnte fagforeninger og ret til dagpenge vil jeg lige nævne at det beløb i indbetaler hver måned får i tilbage allerede den første dag i er på dagpenge, fint med kortere dagpengeperiode.

gøre rent hwqkj
gå ind på jobnet og se om du kan finde et rengørings job 30-37 timer man kan leve af der er ikke nogle rengørins job

folk kommer altid med det forslag "tag dig et rengøringsjob MEN DER ER IKKE NOGET