REHABILITERING i Mexicos fængsler

REHABILITERING i Mexicos fængsler ftg
EN AF grundene til at man sætter forbrydere i fængsel, er at de skal rehabiliteres. Men indespærring i sig selv kan ikke rehabilitere en fange. Motivationen til at ændre sig må komme fra personens eget sind og hjerte og må give sig udslag i oprigtig anger over det forkerte man har gjort, og i et ønske om at opføre sig anderledes. I mange fængsler rundt om i verden er det lykkedes at rehabilitere indsatte gennem bibelundervisning som Jehovas Vidner giver. Lad os se lidt nærmere på deres undervisningsprogram i Mexico.

Jehovas Vidner besøger 150 fængsler i Mexico og tilbyder fangerne et bibellæseprogram samt undervisning i Bibelens lære og moral. Som eksempel kan nævnes fængselet i Ciudad Juárez, Chihuahua, hvor Jehovas Vidner regelmæssigt forkynder for omkring 1200 fanger. De indsatte har stor respekt for dem og beskytter dem endda hvis der opstår farlige situationer. Engang hvor der blev optøjer i fængselet, sørgede nogle af de mest barske straffefanger for at dæmpe hoben så forkynderne kunne komme sikkert ud.

Vågn op! for 8. maj 2001 med tema-artiklerne „Kan fængsler forbedre de indsatte?“ vakte stor opmærksomhed hos såvel indsatte som fængselsmyndigheder. I fængselet i San Luis Río Colorado, Sonora, uddelte 12 forkyndere 2149 eksemplarer af bladet.

Når der bliver fundet ægte interesse for Bibelen, vender Jehovas Vidner tilbage uge efter uge for at undervise bibelklasser og lede religiøse møder. Hvor effektivt har dette bibelundervisningsprogram været med hensyn til at ændre fangers liv?

Jorge var allerede slået ind på en kriminel løbebane inden han fyldte 20. Efter at have afsonet en dom på 13 år i fængselet på Islas Marías blev han løsladt. Inden længe blev han dog igen involveret i ulovlig narkohandel. Som lejemorder slog han ihjel efter ordre og havde efterhånden dræbt 32 mennesker. Da han kom tilbage til fængselet, meddelte hans advokater ham at hans tidligere bosser i forbryderverdenen var villige til at betale et stort beløb for at få ham på fri fod. De ville have ham ud af fængselet så han kunne likvidere endnu en person for dem. På dette tidspunkt var Jorge imidlertid begyndt at studere Bibelen med Jehovas Vidner. Han havde gjort åndelige fremskridt, var blevet døbt og endda blevet heltidsforkynder, eller pioner, i fængselet. Ville han tage imod tilbuddet om at blive løsladt og arbejde for narkokongerne igen, eller ville han vælge at blive i fængselet og tjene Jehova? „Jeg foretrækker at blive i fængselet og bøde for det jeg har gjort,“ svarede Jorge. „Nu tjener jeg Jehova Gud, den suveræne Herre.“ Jorge forblev trofast mod Gud til sin død. Han døde med håbet om en opstandelse, og hans åndelige venner siger om ham: „Han ’lærte sandheden at kende, og sandheden frigjorde ham’.“ — Johannes 8:32.

David, der afsoner en fængselsdom på 110 år for drab, kidnapning og tyveri, sidder i et strengt bevogtet fængselsafsnit for farlige forbrydere. På grund af de bemærkelsesværdige forandringer han havde gjort efter at han var begyndt at studere Bibelen med Jehovas Vidner, fik han imidlertid en særlig tilladelse til at overvære et møde uden for dette afsnit, ledsaget af en vagt. Han har rettet sit liv helt ind efter Bibelens krav og deltager nu i forkyndelsesarbejdet. Han leder otte bibelstudier med andre indsatte, og hans egen familie er så imponeret over de forandringer han har gjort, at de besøger ham for at blive undervist i Bibelen. David siger: „Jeg bliver aldrig træt af at takke Jehova for at han har givet mig åndelig frihed.“

Som et resultat af det bibelundervisningsarbejde Jehovas Vidner udfører, er 175 rehabiliterede indsatte i 79 fængsler i Mexico blevet anerkendt som forkyndere, og 80 af dem er blevet døbt. De leder i alt 703 bibelstudier med andre fanger. Desuden overværer omkring 900 indsatte de kristne møder som afholdes i fængslerne.

Fængselsmyndighederne anerkender det arbejde Jehovas Vidner udfører. For eksempel har fængselsledelsen i Tekax, Yucatán, givet dem et diplom som anerkendelse af „den værdifulde, uegennyttige og humanitære støtte“ de ydede fangerne i 2002.

Da Jehovas Vidner påbegyndte deres bibelundervisningsarbejde i dette fængsel, blev der sat adskillige vagter til at holde strengt opsyn med deres gruppemøder. Men som tiden gik og de indsatte forbedrede sig, vandt gruppen vagternes respekt, og til sidst blev der kun sat én vagt til at holde øje med dem.

Fængselet i Ciudad Juárez har sin egen rigssal. Der blev givet tilladelse til at bringe byggematerialer ind i fængselet så man kunne bygge rigssalen op omkring en jernkonstruktion som var der i forvejen. De 13 døbte fanger og deres bibelstudieelever i fængselet udførte alt byggearbejdet. Rigssalen har 100 biografsæder samt lydanlæg og toilet. Omkring 50 overværer regelmæssigt de fem ugentlige møder.

Ja, det er muligt gennem bibelundervisning at rehabilitere mennesker. Den bibelske person Manasse, der var konge i Juda, havde begået mange onde handlinger og blev fange i Babylon, men han angrede og bad om tilgivelse. På samme måde kan fanger i dag ændre personlighed og begynde at tjene Gud. — 2 Krønikebog 33:12, 13.

Du har helt ret! Hahahihaha
Jeg tror at den præventive effekt af fængselsstraf stiger med omkring 300 % hvis udsigten er, at man skal udsættes for jeres missioneren.

En nat med Randy-Candy Mr. News
Ville være langt mere afskrækkende end fængselsophold og jehovanske bibellæsningsseminarer.

Randy-Candy afstraffelsen går ud på at man bliver bundet til sengen hvorefter Randy-Candy bliver tilkaldt.
Dette billede er taget med skjult kamera af CNN journalist George Brown der udgav sig for at være en lokal Tequilahandler ved navn Jorge Valdez.
http://nynerd.com/wp-content/uploads/2006/03/body_builder_chick_9.jpg

Ingen tvinges, hahahihaha ftg
det er et tilbud om hjælp som udføres af frivillige, og som man frivilligt kan tage imod, men når det kan forandre mennesker, så synes jeg godt nok at det er værd at tænke over. Jehovas vidner går frivilligt ind i fængslerne for at hjælpe deres medmennesker, og de gør det uden at få noget som helst til gengæld.
Med venlig hilsen, ftg.