Rejs omkring i landet

Rejs omkring i landet ftg
Rejs omkring i landet i hele dets længde og i hele dets bredde. — 1 Mos. 13:17.

Gud indbød Abraham til at rejse omkring i det forjættede land og blive kendt med naturen og de forskellige områder. Uanset hvor meget eller hvor lidt Abraham nåede at rejse omkring i landet før han kom til Hebron, har han helt sikkert været bedre kendt med det forjættede land end de fleste af os er det. Men der er gode grunde til at interessere sig for de bibelske steder. Hvilke? Guds ord siger: „Den forstandiges hjerte skaffer sig kundskab, og de vises øre søger kundskab.“ (Ordsp. 18:15) Der er mange emner man kan tilegne sig kundskab om, men nøjagtig kundskab som har at gøre med Gud og hans hensigter, er det der har allerstørst betydning. (2 Tim. 3:16) Læg også mærke til at det er vigtigt at være forstandig. Den forstandige har evnen til at trænge ind i en sag, til at se, eller fatte, hvordan de forskellige dele tilsammen udgør en helhed. Det har man brug for når man skal forestille sig de bibelske steders beliggenhed. Der er altså mange grunde til at studere Bibelen flittigt.