(Reklame) Retorik, diplomati og verdenspolitik

(Reklame) Retorik, diplomati og verdenspolitik Folkeuni
http://www.fukoebenhavn.dk/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=5216

Retorik, diplomati og verdenspolitik (emnekursus)

Når det slår gnister på den internationale scene, og aviserne bliver fyldt
med billeder af oprør og krig, så skaber verdens politikere og generaler
mening med de taler og tekster de skriver. På den måde forstår vi anden
verdenskrig i Churchills taler og den nye terrorisme i militante mullahers
prædikener. Men under overfladen foregår der også et politisk spil der
bestemmer hvordan en krise udvikler sig.

I kurset skal vi både overveje hvordan retorik i form af tekster, taler og
billeder påvirker den internationale politik og hvordan politikken er
afgørende for retorikken. Der gives en introduktion til retorikkens
grundbegreber og studiet af den internationale politik, samt til emner som
propaganda, diplomati og magt. Undervejs skal vi undersøge historiske og
nutidige eksempler på retorik i verdenspolitikken og stifte bekendtskab med
de vigtigste teorier. Kurset giver indblik i samspillet mellem retorik og
politik og skaber mulighed for bedre at forstå internationale kriser og den
måde de sættes i scene i medier og historiebøger.
En tekstsamling sælges på holdet.