Retfærdighed i højeste potens

Retfærdighed i højeste potens traellen
Den guddommelige retfærdighed er ikke kold og ufølsom. Det er ikke en egenskab som frastøder, men en egenskab som varmer en om hjertet og drager os nærmere til Gud. Af Bibelens beskrivelse af Jehovas barmhjertighed ses det tydeligt at den er medfølende. Lad os se eksempler på dette i nogle af de måder Jehova udøver sin retfærdighed på.
Jehovas fuldkomne retfærdighed bevirker at han er trofast og loyal over for sine tjenere. Salmisten David lærte denne side af Jehovas retfærdighed at kende og kom til at værdsætte den. Hvilken slutning nåede han til på grundlag af det han selv havde erfaret, og af Guds gerninger iøvrigt? Han siger: "Jehova elsker ret, og han forlader ikke sine loyale. Til fjerne tider skal de bevares." (Salme 37:28) vilke trøsterige og beroligende ord! Gud vil aldrig nogen sinde forlade dem der er loyale over for ham. Vi kan derfor regne med at han vil være os nær og tage sig af os. Det er hans retfærdighed en garanti for. (Ordsprogene 2:7-8)

Jehovas retfærdighedssans gør ham vågen for de nødstedtes behov. Hans omsorg for de dårligst stillede i samfundet ses i den lov han gav Israels folk. Den sikrede for eksempel at der blev sørget for faderløse og enker.
(5 Mosebog 24:17-21) Han forstod hvor svært det kan være for sådanne familier, og derfor blev han deres faderlige Dommer og Beskytter, den som "skaffer den faderløse og enken ret". (5 Mosebog 10:18; Salme 68:5) Han advarede israelitterne om at hvis man undertrykte forsvarsløse kvinder og børn, ville han høre deres råb. Og han sagde: "Min vrede vil blusse op." (2 Mosebog 22:22-24) Selvom vrede ikke er en af Jehovas mest fremtrædende egenskaber, vækkes hans retfærdige harme af åbenlys uretfærdighed, især hvis ofrene er de hjælpeløse og dårligt stillede. (Salme 103:6)

Jehova forsikrer os om at han "ikke behandler nogen med partiskhed eller tager imod bestikkelse". (5 Mosebog 10:17) Til forskel for mange jordiske ledere der har magt og indflydelse, lader Jehova sig ikke påvirke af rigdom eller anseelse. Han er fuldstændig upartisk og fordomsfri. Et fremtrædende eksempel herpå er at det ikke er forbeholdt nogle få udvalgte at komme til at tjene og tilbede ham og få udsigt til evigt liv. Nej, "i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdghed, velkommen for ham". (Apostelgerninger 10:34-35) Alle uanset social status, hudfarve eller nationalitet har mulighed for at få del i dette storslåede løfte. Kan man ikke sige at det er retfærdighed i højeste potens?

Hav en god dag.