Rygtet

Rygtet Edda
Religion og livssyn
Der er mange religioner, der er en klode- som vi allesammen bor på. Den intellektuelle og sociologiske ideologi om verdensfred støttes af alle religiøse samfund, på nær de ekstremistiske som så bare ikke deltager i det internationale samarbejde vedrørende verdensfred. Nøjeregnende set efter i sømmene er det fraktioner af alle religiøse samfund som ikke støtter verdensfred og det er selvklart med demoralisernde og asocial argumantation som disse religiøse fanatikere og ekstremister vægrer begrebet verdensfred.

Men det er pudsigt at der blandt disse findes repræsentanter for alle religionerne og at de alle udgør et mindretal af det grundliggende trossamfund uanset om det er jødisk, kristent eller islamisk, buddistisk eller hinduistisk . . ! Uanset om sociologien er demokratisk, u-demokratisk, vestlig, østlig, asiatisk, afrikansk, usa amerikansk, sydamerikansk, indonesisk . . ! Uanset om uddannelsesniveauet er lavt , højt, ! Uanset om de er rige , fattige !

Og vi burde tage nazimodellen tilpasse den til den internationale humanitære lovgivning og genopdrage disse borgere så de får en alment acceptabel forståelse og respekt for den internationale humanitære lovgivnings principper !

Religiøst kan vi som divergerende i religiøs stillingtagen aldrig blive helt enige om alting, men hvor ofte er man helt enig med nogen religiøst, politisk, kulturelt ? - Det er man alligevel kun af og til når man møder en sjæleven og så er det alligevel ikke helt enig- mennesker er ikke og kan ikke fungere som intellektuelle kloner.

De ideologier hvor ensretningen er nødvendig er gået til grunde -
de sociologiske frihedsrettigheder som den internationale lovgivning søger at implemetere vil aldrig gøre os til kloner men vil kontinuerligt tvinge os til at praktisere selvrespekt, næstekærlighed og retfærdighed . . . ?

Måske er det en kendsgerning at når den religiøs ekstremisme går ind går en del af den almenmenneskelige kompetence ud - og derfor også når man er blevet traumatiseret er det oftere at man bliver ekstremistisk religiøst stillingtagende - fordi så harmoner de to kendsgerninger !

- det er vel det guddommelige vi som troende nærmer os ekstra meget som ekstremistiske troende ? På en måde er selvbestaltet/fremprovokret/fremmanipuleret ekstremistisk religiøs stillingtagen at gå det guddommelige i bedene, at sætte sig over almenvellet og samfundet ?

Når nu det kun er et internationalt mindretal af forskelligt troende religiøse ekstremister hvordan kan det så gå til at de som betragter andre religiøst stillingtagende som hedninge sammen kan udgøre en så omfattende konsekvens på den internationale sociologi ?