Sammen kan vi blive mindre dumme...

Sammen kan vi blive mindre dumme... bum bum
Sammen og ikke hver for sig, vi har tilnærmelsesvis erkændt at vi først og fremmest er et pattedyr af social karakter! Og uden andre mennesker har vi intet begreb om os selv.

Jeg bliver harm og indebrændt over nogle politikeres måde at muliggøre deres usædelige agenda ved hjælp af fordomme!

http://blog.politiken.dk/engelbreth/2008/10/17/urimelig-racisme-dom-mod-betjent/

Jeg håber folk tager sig lidt tid til at læse dette link igennem og forholder sig til det.

mvh. Bergenholz

Alle er lige p.o.t
men nogle er mere lige end andre. Debatten om hvem der må eller ikke må sige sin mening uanset hvor tåbelig den er, handler igen om ytringsfrihed..... Desværre kan ytringsfriheden misbruges til at fremsige usandheder om visse folkeslag, enddog mindretal som f.eks Rokere.... Det er jo ikke alle Rokere der myrder og sælger stoffer, ikke destomindre er det det billede politi og medier giver befolkningen. Sådan er alle Rokere.
Flertallet af den danske befolkning kører for stærkt på motorvejen og dræber i flæng, men derfor kan jeg da tillade mig at svine dem til med ukvemsord og nedladende generalisering uden at blive retsforfuldt. At ytre sig offentligt, og de folk der lytter til det, må bruge deres egen sunde fornuft, bruge et sopert sprog der udstiller problematikken så præsist som muligt, uden at give hele grupper skyld i enkelttilfælde.
er der forøvrigt nogle der har data på hvor mange der er blevet frifundet eller dømt efter straffelovens §266 b?
Politikere burde være lige så lige for loven som menigmand, selvom vi er deres arbejdsgivere har de privilegier som vi andre ikke har.... se bare rygeloven... de kan ryge og rejse, give sig selv lønforhøjelse o.m.a........se nu er det sku mig der generalisere, men det er sku også klart det nemmeste.

Ja sikkert junk
Hvem er "nogle politikere"? Hvad prøver du at debattere?

Personligt Anonym
kunne jeg nu godt snart tænke mig at se Rune Engelbreth Larsen komme med et indlæg om, hvordan en humanist som han forholder sig til den grove racisme og diskrimination, som muslimer udøver imod andre herhjemme med en anden etnisk baggrund.

hørt! Bergenholz
Jeg kender desværre ikke til antallet af frifundne eller dømt efter Straffeloven § 266 b

§ 266 b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Men om ikke andet så kan jeg nævne et par stykker i flæng der godt kunne komme på tale, et par stykker i Dansk Folkeparti ville være på listen. Og folk vil ikke vedkende den kæmpe kritik af et sådant parti og vælger stadig at stemme på dem. Søde rare mennesker der ikke følger med i det hele men får lovet på TV og i medierne at de nok skal blive tilgodeset hvis de stemmer DF. Selv yngre der har fået et meget skræmmende syn på etnicitet forskellig fra dansk, primært fokuseret på mellemøstlig etnisk herkomst. Sølle at vi ikke samlet har rykket os endnu!

Tak for svar!

Er du i tvivl om Engelbrechts ståsted? komododragon
Jeg ville ikke sluge hans udbasuneringer råt.

Lad mig bare sige det på den måde. Manden befinder sig ikke just i midten af politik og han er heller ikke just kendt for at være kompromissøgende.

Rune Engelbrecht er en inkarneret venstrefløjspopulist der bl.a. argumenterer for borgerløn og for år tilbage opfordrede indvandrere til at anskaffe sig pistoler fordi dansker var så racistiske. (drønsmart påfund!....)

Så hermed en opfordring til folk om at finde både de grov- og finmaskede filtre frem, hvis man vil springe hovedkulds ud i Rune Engelbrechts "opsang til den borgerlige fløj"

Foreslå det for ham. Bergenholz
Rne Engelbreth Larsen forholder sig, (i det materiale jeg har læst) dejlig kritisk til diverse bigivenheder og udmeldinger. Så måske kunne du udspecificere hvad du gerne ville vide og hvis det forholder sig sådan at det er relevant kunne man forestille sig han ville besvare dit spørgsmål. Du kunne også begynde at undersøge om han har publiseret noget i samme kategori.

Hvem ved. Vi er alle dødelige, måske tager vi alle fejl? Vi kan forhåbentlig blive enige om at vi ikke kan være sikre på noget. Det er en udemærket fællesnævner at mødes på.

mvh.

udemærket Bergenholz
Jeg forbeholder mig muligheden at forholde mig kritisk også til Engelbrechts, men i artiklen ;
Urimelig racisme-dom mod betjent
Skrevet af Rune Engelbreth Larsen 17. Okt

Her ville jeg gerne se nærmere på straffelovens §266 b (http://www.drcenter.dk/html/diskrimination/lovgivning/266b.html) og se lidt på udtagelser fra diverse politikere og hvad DE slipper afsted med. Meget påfaldende en politibetjent bliver mindet om at hun ikke må udtrykke sig racistisk. I straffelovens §266 stk 2 :
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed

envidere i artiklen:
Røde Kors blåstempler dehumanisering
Skrevet af Rune Engelbreth Larsen 14. Okt 11:29

Vil jeg mene at det er sandt at Røde Kors blusser en ellers fredelig aktion op og reklamerer for den til Ballade-magere som ellers ikke ville have fundet aktionen interesant. LukLejren er et udemærket civilt projekt. http://www.luklejren.dk

Men tak for en kort opsumering af forfatteren ^^ Det må der kigges lidt på.

De omtalte i linket... =) Bergenholz
så skulle det vist være på plads. mvh