samvær med psykisk vold som krydderi

samvær med psykisk vold som krydderi moderen
alle kommentarer er velkomne. Foreløbigt udkast men vigtig skrivelse derfor brug for feedback.

ja man bliver klogere heldigvis dog næsten aldrig uden smerte. jeg ved godt det fra min side kunne have været slut længe før men fødslen åbnede mine øjne som jeg havde været frygtelig blinde på i mange år.

forhistorie:
meget langt forhold med klare udmeldinger omkring emnet abort aftale om graviditet derefter terror i 3 måneder for at jeg fik en abort men nej. derefter lade som om for at få myndighed. samtidig affære med anden gift kvinde. derefter krænkelser af mig og verbale tæsk til barnet samt flere fysiske ``uheld´´ for hans hånd.

nu er det så sidste mulighed for at få begrænset samværet mellem ham og barnet. For det er godt, at have en far men ikke for enhver pris den biologiske.

tegnsætning er ikke min stærke side så det sagt.

Statsamtet

Efter at have modtaget brev om fastsættelse af samvær mellem *1* og *2* kan jeg kun understrege at jeg ikke kan se nogen vej frem i forhold til et ordentligt samarbejde mellem *1* og jeg. Det er derfor ikke muligt grundet sagens natur at aftale nærmere med *1* her henviser jeg til de meget fyldestgørende breve om problemstillingerne der ligger i sagen både fra mig og fra Familiepædagog *3* der kan endvidere indhentes oplysninger fra jordmoder og sundhedsplejerske som begge uafhængigt af *3* har mødt *1* og hvis det skulle være nødvendigt den psykolog der forsøgte mægling mellem *1* og jeg hvor han dog stormede ud fra kontoret i arrigskab da han ikke fik medhold i sine betragtninger. Min familie, Personalefuldmægtig i beredskabsstyrelsen har også været vidende til den dybt krænkede atityde og ringeagtelse af mine evner som menneske, forælder og samfundsborger.

Det er derfor yderst nødvendigt når der nu er tilkendt *1* samvær mod mit ønske at det bliver afviklet på en hverdag indenfor vuggestuens åbningstider således jeg ikke skal være alene med *1* der fortsat udøver verbale krænkelser og psykisk vold af og på min person når han kan komme til det. Dette kan sidestilles med det man kalder mobning på arbejdspladsen hvor den mobbede sjældent finder sig til rette med den eller de der har udøvet mobningen og forlader ofte sin stilling for at søge andet arbejde eller ender i forlænget lediggang. Denne problemstilling mener jeg der må tages højde for i den verserende sag da det kan og har tidligere ført til depression.

Derudover anser jeg det som et problem at der er fastsat så højt et timetal alene af den årsag at det kan blive svært for *2* at opretholde sin normale døgnrytme så som spisetider og middagslur og legetid med de andre børn som han klart forventer når han bliver afleveret i vuggestuen. derudover er jeg klar over at det yderligere vanskeliggøres af *1*s arbejdstider at få afviklet alle 4-5 timer på en hverdag. Jeg vil derfor tillade mig at anfægte at samværet er sat i vejret med 150 procent. Når det i den forgangne tid hos Familieplejen har været fastsat 2 timer om ugen hvilket har været svært nok for *2* at bearbejde når dagen var omme. da der som jeg også har redegjort for i mine tidligere skrivelser ikke har været ordentlig nattesøvn nætterne efter samværet i familieplejen. De sidste midlertidige tider der er gennemført har jeg brugt tid på at forklare *2* meget grundigt hvad der skulle ske og at jeg kom igen snart det har umiddelbart hjulpet på hans nattesøvn. Denne metode har jeg dog haft problemer med i forhold til *1* der ikke har accepteret måden jeg havde fundet frem til. Det har dog medvirket til en rimelig nattesøvn de gange det har været mig muligt at gennemføre uden *1* indblanding.

Derudover vil jeg meget gerne vide om det stadig er til *1*s hensigt at deponere et dokument hos en advokat der skal udleveres til *2* når han fylder 18-21 år hvor der skulle være redegjort for hvorfor *1* mente han ikke skulle være blevet født men have været en abort og forløbet set fra *1*s udgangspunkt. Dermed ville *1* fralægge sig et hvert ansvar for en evt. dårlig opvækst med mig som mor og graviditeten som hele. I den sammenhæng vil jeg gerne gøre opmærksom på at *1* mistede forældremyndigheden over sin ældste søn for omkring 4 år tilbage. det kan derfor ikke fra mit udgangspunkt anses som værende et godt samarbejde der har været mellem hans ældste søns moder og *1*. Hvilket jo danner en form for præcedens for hvordan man kan forvente samarbejde fra *1*s side i forhold til denne sags videre udvikling. Derudover bør der lægges vægt på at jeg som *2*s bo-forælder er den der skal sørge for at *2* har det godt og trygt dette er også lykkedes så længe *1* ikke har haft frirum til at genere mig personligt i den udstrækning han har kunnet mens han havde tilgang til *2*, hjemmet og mit fastnetnummer. Først da det gik op for *1* at jeg faktisk havde haft kontakt til politiet om hans chikane så ophørte hans SMS, mails og opringninger med visse undtagelser.
Jeg vil også gerne gøre opmærksom på at flere af hans familiemedlemmer har udtrykt overfor mig i enerum at de ikke anså jeg skulle give op i denne sag da jeg ellers ville få store problemer med *1* over tid. Det til trods har ingen af disse familiemedlemmer haft hjertet til at sige dette mens *1* hørte på det. Så dags dato er der ingen tilknytning til den side af *1*s familie. *1*s forhold til ``alle´´ hans forældre har været problematiske dette er kommet til mit kendskab mens vores 9 år lange forhold stod på. Ved de beretninger og problemer *1* har ladet mig høre om, gennem tiden.

Det kan syntes at være lidt sent at bringe disse ting på bane men jeg har ikke set nogen grund til at nævne disse ting før jeg så det som absolut påtrængende for at fremhæve hvorfor jeg ikke ønsker samvær og hvis der absolut skal befales et sådant at det bliver begrænset til et absolut minimum hvilket jeg ikke opfatter 4-5 timer som endsige hver uge. Da *2* ingen problemer har med at genkende mine familiemedlemmer så som fætre, onkler, mostre og oldemor som han ser sjældnere end han ser *1*. Kan jeg ikke se der skulle være nogen skade i at det samvær blev hver 2-3 uge i en varighed på 3 timer.

Desuden kunne jeg foranlediges til at bekymre mig om hvorvidt *1* kan tage vare på *2* med den ringe hukommelse og genkaldelsesevne han meget iøjnefaldende er i besiddelse af når jeg læser hans og advokatens breve til statsamtet. Men som før nævnt af begge, fabulerer jeg nok igen uden hold i virkeligheden.


*1* : Faderen
*2* : Sønnen
*3* : Familiepædagogen

mvh
Moderen

Hej S. R.
Det gjorde mig ondt at læse om dine genvordigheder med din ekskæreste. Jeg befinder mig selv i samme situation - blot med modsat fortegn.

Da jeg af gode grunde kun har din version af historien finder jeg det svært at kommentere den.

Ja der findes en del af den slags historier Anonym
Men lige ulykkeligt er det jo for hver og en af Jer.

Du ved vol godt at såfremt Statsamtet ikke hører dig, så kan du bringe sagen videre til Familiestyrelsen.

Håber dine intentioner lykkes for dig.

vær stærk multe
Jeg ved hvor du er, jeg slås selv med min ex på 6. år.....han har for nylig udtrykt at hans søn skulle have været en plet på lagnet....
Du er nødt til at være stærk, både for din egen skyld, men også i aller højeste grad for dit barns skyld. Så længe du er en god mor og viser dit barns den rette vej her i livet, så vil hans evner som far blive tydeligere.......
Det er desværre sjældent man kan nægte faderen samvær, men jeg tænker at heldigvis er min søn så klog, at han en dag selv vil finde ud af, hvordan hans far er!!
Så op med modet, dit barn har brug for dig!!

Kære Moder Hende der smiler
Kære du

Det gør mig ondt at se de mange kvaler, du gennemgår! Og jeg har fuld forståelse for dig!

Men i et brev til amtet bør du nævne hvilke konsekvenser det har for din søn (udover at sove), for det er det SA koncentrerer sig om. De koncentrerer sig mindre om hvordan DU bliver behandlet af din søns far - desværre, for netop samspillet mellem forældre har stor afsmittende effekt på barnet!
Din søn er, udfra hvad jeg kan se i dit brev, endnu meget lille, og det er hans held - i denne tid, hvor hans forældre kæmper en indædt kamp.
Ergo - mener jeg at du bør lægge mere vægt på, hvad al dette gør ved din søn og mindre på hvad det gør ved dig i et brev til SA. Simpelthen fordi at SA modtager mange breve af den slags om dagen, og eftersom halvdelen er af slagsen "smædebreve", vil de skarpt vurdere, at alt der ikke direkte berører barnet, som der den part i sagen de skal "beskytte", ikke nødvendigvis er relevant for sagen.

Husk at bede om, ved enhver henvendelse til SA, at der tages referat, det være sig telefonreferat eller mødereferat.

Endeligt vil jeg høre dig om du har været til mægling med din x? Det kan være en rigtig god ting, for der kan i begge definere nærmere, og intet der siges til mæglingsmødet må optræde i sagen iøvrigt.

Mange hilsner
Hende der smiler

Uha Uha Anonym
Jeg giver dig ret i at der skal lægges vægt på hvad hans opførsel gør ved barnet. Men mægling, glem det, manden er jo psykopat!

Hulla

Du skal skære det ned! Anonym
Godt gået og du kæmper!

Du er velformuleret og stort set saglig. Det er vigtige ingredienser. MEN, du skal skære helt ind til benet. Som jeg læser det er det ikke godt for jeres barn, at han ser sin far! Har jeg ret? Hvad har drengen ud af at se ham i de par timer, skader det eller er det godt?

At Faderen opfører sig som en idiot og som den psykopat han er, skal du lade amtet om at se, for det ser de. Tro mig. Jeg er i en lignende situation. Og jeg har medhold.

Få stoppet samværet med begrundelse i at han tager skade, få en udtalelse fra familiepsykologen. Stop det midlertidigt med baggrund i noget konkret. Så kan han altid senere søge igen.

Et godt råd. Når han cikanerer dig, så få det dokumenteret, sørg for at gemme smædemails osv. næste gang han henvender sig til amtet, og du skal svare på noget, så send det med. Jeg har gjort det, ikke så megen forklaring, lad ham ødelægge det hele for sig selv. Det fungerer!

Ergo "Jeg mener ikke der bør være omfattende, hvis nogen samvær mellem 1 og 2, fordi ............!

Pyt på dig selv, du får det bedre, når det løser sig. Håber du klarer kampen.

Venligst

Hulla

SA og deres syn på tingene Hende der smiler
Kære Hulla

For at stå bedst muligt som forælder, er det vigtigt at man har forsøgt mægling for at vise at man er samarbejdsvillig ..... og nogle gange kan "psykopaten" overraske! Ihvertfald har "min" psykopat forholdt sig i rimelig ro siden mægling, som kostede mig store anstrengelser overhovedet at deltage i, for jeg kunne (som du) heller ikke se formålet!
Det KAN lykkedes ...om ikke andet viser det god vilje i SA!

Smil

Jamen jeg har skam vist Anonym
min gode vilje og optrådt der. Og du har fuldstændigt ret, man skal hele tiden slække lidt, vise at man er villig til at forhandle. Som regel hvis han er psykopat nok, og en af de stupide af slagsen, så afslører han sig selv, det er ikke novicer der sidder i SA.

Hulla

Lige nøjagtigt! Hende der smiler
Det der vil ske er jo kun at han på et tidspunkt får afsløret sig selv! Men situationen er hård - og man føler ofte at man sætter sit barn på spil...hvilket er det forfærdeligste man kan udsætte en ansvarlig forælder for! Men hvorom alting er - SA kan ikke umiddelbart vurdere hvilken part det er galt med - slet ikke på baggrund af "Hearsay" - derfor vil jeg til enhver tid opfordre til at man indgår i mæglingsforsøg osv. således at den "markante" part vil afsløre sig selv så hurtigt som muligt.

Smil fra mig til dig

Om hearsay Anonym
Min eksmand fik da i den grad besudlet mig til med lange skriverier til Amtet, så de, tror jeg, ikke længere kunne tage ham alvorligt. De er nu helt på min datters side. Og hun har det i hvert fald godt uden at se sin far.

Smil også herfra.

Hulla

Er du sikker på, at du ikke er en lystløgner? TARZAN 1980
Jeg har med interesse læst dit indlæg. På mig virker du som en forstyrret kvinde, som har alt for travlt med at chikanere faderen. Du fremkommer med mange påstande, men er de sande?