Sande Kristnes hjælp er fra GUD

Sande Kristnes hjælp er fra GUD jalmar
Dette til dig, der skulle kunne lide hvad ftg bilder dig ind.

SE NEDENSTÅENDE:
SÅDAN STÅR DER I BIBELEN OM JEHOVAS VIDNER, og deres konstante fordømmelser af os andre og vores levevis!


Kolossenserbrevet Kol 2 v. 16 + 17

v16 Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. v17 Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. v18 Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, >>>> som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind,<<<<

(Engle? - JV siger jo, at Jesus er Ærkeenglen Michael)

Som så mange andre steder, bl.a. også i 5.Mosebog kap.18 v.20-22

Rammer Bibelen plet når talen er på Jehovas Vidner, og deres maltrakteren af det de påstår er "Jehovas guds Ord" -


Om det er GUDS ORD, kan jeg IKKE udtale mig om! - -

MEN, - at det skulle være Jehovas?? NEJ - NEJ og atter NEJ!

Beviserne mod dette, er Alt, alt for omfangsrige og Alt, alt for tydelige!


med venlig hilsen
jalmar