Satan

Satan sebl
Er Satan en virkelig person eller det onde inde i os selv? Spørgsmålet har været debatteret blandt kristne længe. Alle er enige om Satans eksistens, men eksisterer Satan uafhængigt af os eller er Satan en del af os selv?

[quote]Og han sagde: »Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. [b]For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker[/b], utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.« (Markus Evangeliet 7:20-23

Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. (Jakobs Brev 1:14-15)

Hjertet er det mest bedrageriske af alt,
det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det? (Jeremias Bog 17:9)[/quote]

Dissee steder antyder jo kraftigt at det onde kommer fra os selv - indefra og ikke udefra. Så måske stammer Satan slet ikke "udefra", men indefra! Et meget berømt citat om Satan underbygger dette:

[quote]I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. (Johannes Evangeliet 8:44)[/quote]

Han var en morder fra begyndelsen! Men vi ved hvem forfatteren mente morderen fra begyndelsen var for det skrev han et andet sted:

[quote]Vi skal elske hinanden og ikke være som [b]Kain, der var af den Onde og slog sin bror ihjel[/b]. Og hvorfor slog han ham ihjel? [b]Fordi[/b] hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige. (1. Johannesbrev 3:11-12)[/quote]

Den første morder fra begyndelsen var Kain. Han blev en morder fordi "hans gerninger var onde". Ikke noget med at give Satan skylden her - Satan var en del af Kain selv! Udover at omtale Satan som en morder kaldte Jesus ham i citatet også for en "løgner". Men løgn var jo også en af de onde ting Jesus sagde kom indefra og ikke udefra i det første citat i indlægget!

Den største løgn Satan har begået er at få folk til at tro Satan findes udenfor dem selv. Det er naturligvis ansvarsforflygtelse: Så er det jo i virkeligheden "Satans skyld"! Og lige den undskyldning er verdens ældste undskyldning:

[quote]Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til at spise.« (1. Mosebog 3:13)[/quote]

Hvor kommer det onde fra? Fra os selv, såmænd. Som Gud allerede tidligt konstaterede:

[quote]Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. (1. mosebog 6:5)[/quote]

Det er den uhyggelige sandhed om Satan, som ikke er særlig populær. Det er meget mere populært at finde steder der lyder somom Satan er en person udenfor os selv, men virkeligheden er at ting ofte personificeres i Bibelen.

Satan sand kristen
1. Korintherbev 11,3
Men jeg er bange for at som slangen forførte Eva med sin underfundighed, [b]vil jeres sind også på en eller anden måde fordærves [/b]og vendes bort fra den oprigtighed og renhed som Messias har krav på. 4 For det er sådan at hvis der kommer en og forkynder en anden Jesus end ham vi har forkyndt, [b]eller I får en anden ånd end den I har fået,[/b]

Romerne 1,18
18 For Guds vrede åbenbares fra himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker som undertrykker sandheden ved uretfærdighed, 19 for det som kan vides om Gud er kendt iblandt dem; Gud har jo gjort det kendt for dem. 20 Hans usynlige [egenskaber] ses nemlig klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt, så de er uden undskyldning; 21 for skønt de kendte Gud, herliggjorde de ham ikke som Gud, og de takkede ham heller ikke, men blev tomhjernede i deres overvejelser, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Skønt de hævdede at de var vise, blev de tåbelige 23 og byttede den uforgængelige Guds herlighed ud med noget der lignede billedet af et forgængeligt menneske og af fugle og firføddede skabninger og krybdyr.

Satan sebl
Netop - det er fra sindet (altså indefra) Satan originerer. Det er næppe verdens vigtigste emne, men nu har du udvist en sand forkærlighed for at fremstille Satan som noget ydre. Det tror jeg er uheldigt, fordi du så ikke tager ansvar for dine egne mangler.

Satan lyjse
Satan kommer ind i os, når vi [i]åbner døren for ham [/i]- så langt kan jeg gå.

Vi kan bekæmpe Satan ved at "tage Guds fulde rustning på" - altså ved at holde os til [i]Hans Ord [/i]= Jesus Kristus som har sejret over Satan.
Men mange åbner op for Satan og hans dæmoner, de kan også gøre det ubevidst - og mange får hans ondskab at føle - han er [i]virkelig OND ![/i]

Efeser.B.6

Guds fulde rustning

v10 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.

v12 Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

v13 Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. v14 Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, v15 og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.

v16 Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle [b]den ondes brændende pile. [/b]

__________


( [i]Som når vi f.eks. bliver kaldt Satans lakajer[/i] ) [:S]

___________


v17 Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

v18 Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.

__________

Esajas.14

v12 Tænk, at du faldt fra himlen,
du strålende morgenstjerne!
[b]Du er slynget til jorden,[/b]
du som besejrede folkene.

v15 [b]Men du er blevet styrtet i dødsriget,
ned i afgrundens dyb[/b].

___________

Satan sand kristen
Den største løgn satan er kommet med, er at han ikke eksisterer.

Satan sebl
Vidste du godt at Jesus kaldes for morgenstjernen?

Dæmonerne er selvsagt også noget fra vores eget indre.

Satan sebl
[quote="sand kristen" post=2530605]Den største løgn satan er kommet med, er at han ikke eksisterer.[/quote]

En god bemærkning fra dit eget indre!

Satan wizcarlo
Jeg prøver lige med noget hjemmestrik her .....................

(Bare lige bemærke, at hvis du ikke tror på satan, så må du være halvt ateist:-()

[quote="sebl" post=2530580]Er Satan en virkelig person eller det onde inde i os selv? Spørgsmålet har været debatteret blandt kristne længe. Alle er enige om Satans eksistens, men eksisterer Satan uafhængigt af os eller er Satan en del af os selv?[/quote]

I jødedommen, som urkristendommen har sit udspring fra, var dualismen meget svag. Satan spiller kun en fremtrædende rolle i Jobs Bog.

Den tidlige kristendom var omgivet af religioner med stærk dualisme, og fra disse religioner, bl a mithraismen, har dualismen, og Satan fundet fodfæste i kristendommen. Helvedesmagterne havde deres storhedstid i middelalderen.

Luther, hvis ideer udgør vort kirkelige idegrundlag, troede tydeligvis på Djævelen. Men siden has tid, har Djævlen mistet plads, men har stået stærkere i folketroen end i teologien. Ideerne om at Satan er de onde sider af os selv, er blevet temmelig mainstream, mens dualismen forekommer sekterisk og trives i sekterne, f eks JV. JV tror f eks at smølfer er dæmonbesatte.

Den stærke dualisme er ikke særligt tungt bibelbaseret.

[quote]Det er den uhyggelige sandhed om Satan, som ikke er særlig populær. Det er meget mere populært at finde steder der lyder somom Satan er en person udenfor os selv, men virkeligheden er at ting ofte personificeres i Bibelen.[/quote]

Jeg finder selv læren om Satan særdeles logisk, hvis man endeligt skal tænke religiøst.

Satan wizcarlo
Det du skriver, modsiger sådan set ikke Sebl.

Det du citerer fra Esajas, omtaler noget samtidigt, eller tidligere samtidigt. "Morgenstjernen" er en babylonerkonge eller sådan noget.

Satan sebl
Uden at det skal lyde halv-budhistisk vil jeg mene kristendommen ikke er nær så dualistisk som den gøres til.

Satan lyjse
[quote="sebl" post=2530617]Vidste du godt at Jesus kaldes for morgenstjernen?

Dæmonerne er selvsagt også noget fra vores eget indre.[/quote]

Ja - det er der jo nogen der kalder ham, men han blev altså ikke [b]kastet i afgrunden[/b], og han bliver heller ikke bundet i tusind år.

Jesus er den lysende morgenstjerne - mon ikke det er i forbindelse med Bethelems-stjernen ..

Matt.2
»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set [i]hans stjerne[/i] gå op og er kommet for at tilbede ham.«

___________

Med hensyn til dæmonerne - så vil jeg henvise til mit andet indlæg.

Og så har jeg selv erfaret, at dæmoner / ånder også kan være[b] uden for[/b] en persons indre.

Hvis de er i vores indre, er der tale om en besættelse, men de er i mange tilfælde - uden for.

Jeg har fortalt om mine oplevelser - og ingen i vores familie eller vennekreds var besatte.

Det ligger snart nogle år tilbage... ca. 12 år.. og det stod på i ca. 3 år.

Satan lyjse
Carlo - er dit nye billede til ære for mig [:)]

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2529864-smolfology/2530522

Satan wizcarlo
[quote="lyjse" post=2530794]Med hensyn til dæmonerne - så vil jeg henvise til mit andet indlæg.

Og så har jeg selv erfaret, at dæmoner / ånder også kan være[b] uden for[/b] en persons indre.

Hvis de er i vores indre, er der tale om en besættelse, men de er i mange tilfælde - uden for.

Jeg har fortalt om mine oplevelser - og ingen i vores familie eller vennekreds var besatte.

Det ligger snart nogle år tilbage... ca. 12 år.. og det stod på i ca. 3 år.[/quote]

Godt du er holdt op med at ryge den urt.

[img]http://religionnerd.com/wp-content/uploads/2010/07/Cannabis-crop1.jpg[/img]

[img]http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Science/pix/2007/07/27/cannabis_2.jpg[/img]
Jeg røg det også engang, i rigelige mængder, men det hjalp mig faktisk til at blive fri af JV

Satan lyjse
Ja den er "god med dig" Carlo [(:]

Du må tro hvad du vil, men jeg ved det hvad der skete - og det var ikke hallucinationer!

Der er ingen i vores familie eller vennekreds der ryger - eller har røget den slags.
Det var mennesker som i butikker - min arbejdsplads - i bussen - ja overalt skete der ting som var håndgribelige men uforklarlige - og som gav mig og andre - ekstra arbejde og besvær.

Der skulle kun et telefonopkald til en kristen til, og det stoppede omgående, og der har ikke været noget siden.

Hun bad Satan forsvinde.

Satan - Det bedste argument for fri Hash jeg endnu jalmar
[(:]
. . . har hørt.
[quote]Jeg røg det også engang, i rigelige mængder, men det hjalp mig faktisk til at blive fri af JV[/quote]
→ Hvordan får vi det budskab spredt ud til 7 millioner undersåter i den despotisk ejet pseudostat?

jalmar

Satan sebl
Det er Bibelen der kalder Jesus for den lysende morgenstjerne - ikke "nogen"

Satan lyjse
[quote="sebl" post=2531123]Det er Bibelen der kalder Jesus for den lysende morgenstjerne - ikke "nogen"[/quote]

Jesus kaldes den lysende morgenstjerne.

Satan kaldes den strålende morgenstjerne.

[b]Men det er ikke samme person ![/b]

Det var bare min tanke om, hvorfor Jesus kaldes den[i] lysende morgenstjerne...[/i]

Satan sebl
Du har ret i det ikke er den samme person: Satan er nemlig slet ikke en person. Den strålende morgenstjerne er forøvrigt Babylons konge som blev styrtet til jorden - ikke fra himlen (som han nok søgte at indtage, men aldrig var i), men fra sin trone.

Satan lyjse
Jeg har altid lært det var Satan.

Lukas.10

v17 De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.«

v18 Da sagde han til dem: [b]»Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn.[/b] v19 Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. v20 Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.«

Satan sebl
Ja, når du altid har lært det er det jo rigtigt? Men hvis du læser kapitlet handler det om Babylons konge der styrtes fra den trone han søgte at sætte i himlen (babylonerne mente deres konger var sønner af guderne Bel og Ishtar og at kongens planet var Venus - morgenstjernen).

Også Daniel bemærkede babylonernes lyst til til at ophøje sig selv til himlen:

[quote] det er dig, konge! Du er blevet stor og mægtig; din magt er vokset, så den når himlen, og dit herredømme når til jordens ende. (Daniels Bog 4:19)[/quote]

Det er også derfor dødningene i Esajas 14 forundres over, at kongen er blevet som de - et helt almindeligt menneske.

Men jeg ved godt det er blevet fastslået utallige gange at lucifer, den strålende morgenstjerne, er Satan. Men det bliver jo ikke rigtigt af at blive postuleret igen og igen!

I Åbenbaringen er lucifer derimod Jesus. Virkeligheden er, at Venus er den strålende morgenstjerne og at den symbolsk benyttes om både Jesus (fordi han opstod som et lys om morgenen) og om Babylons konge (fordi han så sig selv som den strålende morgenstjerne Venus).