Se hvilken kærlighed

Se hvilken kærlighed ftg
"Se hvilken kærlighed Faderen har skænket os, at vi kan kaldes Guds børn; og det er vi. Det er derfor verden ikke kender os, for den har ikke lært ham at kende. I elskede, nu er vi Guds børn, men det er endnu ikke blevet gjort kendt hvad vi skal blive. Vi ved at når han gøres kendt skal vi blive som han, for vi skal se ham som han er. Og enhver der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom Han er ren.

Enhver som øver synd øver også lovløshed, og synd er således lovløshed. I ved også at Han blev gjort kendt for at tage [vore] synder bort, og der er ikke synd i ham. Enhver som forbliver i samhørighed med ham øver ikke synd; enhver som øver synd har hverken set ham eller lært ham at kende. Børnlille, lad ingen vildlede jer; den der øver retfærdighed er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den der øver synd er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn gjort kendt, nemlig for at nedbryde Djævelens gerninger.

Enhver der er født som følge af Gud øver ikke synd, for Hans sæd forbliver i ham, og han kan ikke øve synd, for han er blevet født som følge af Gud. Guds børn og Djævelens børn kendes på dette: Enhver som ikke øver retfærdighed er ikke af Gud, og det er den som ikke elsker sin broder heller ikke. For dette er det budskab som I har hørt fra begyndelsen, at vi skal elske hinanden, og ikke [være] som Kain, der var af den onde og slog sin broder ihjel. Og af hvilken grund slog han ham ihjel? Fordi hans egne gerninger var onde, men hans broders retfærdige.

I skal ikke undre jer, brødre, over at verden hader jer. Vi ved at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den der ikke elsker, forbliver i døden. Enhver der hader sin broder er en manddraber, og I ved at ingen manddraber har evigt liv blivende i sig. Ved dette har vi lært kærligheden at kende, at Han satte sin sjæl til for os; og vi er skyldige at sætte [vore] sjæle til for brødrene. Men den der har denne verdens midler at leve af og ser sin broder lide nød og dog lukker sin inderlige medfølelses dør for ham, hvorledes kan Guds kærlighed forblive i ham? Børnlille, lad os ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed."

(1 Johannes 3:1-18)

Underligt at JV/VT ikke tager......................... jalmar
...................ved lære af det man selv Prædiker, men i bund og grund, bare bruger denne lærdom i Gud Mammons tjeneste?


H:
J*

SE Her ærede med-debattører............................ jalmar
..................Her skinner Jehovas Vidners rette Ånd, og syn på dig, igennem al sukkerlagen!

Husk på, at man Kun kan være Broder når man er JV'er!

ftg skriver:

"I skal ikke undre jer, brødre, over at verden hader jer. Vi ved at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den der ikke elsker, forbliver i døden. Enhver der hader sin broder er en manddraber, og I ved at ingen manddraber har evigt liv blivende i sig"


Hvordan føler du dig som "Manddraber" - (hvad det så end er) Kære Med-Debattør?Med venlig hilsen

jalmar