selv et barn og infoldige kan forstå Ordet

selv et barn og infoldige kan forstå Ordet som skrevet står
Ingen kan se.Guds rige uden at tage imod det lige som et lille barn, og hvis vi ikke vender om og tager imod Guds rige lige som et lille barn kommer vi slet ikke ind i Guds rige.

Hvorfor også Fedte, hvis man ellers opfører sig pænt ? jalmar
´


... Troen kan flytte bjerge siges der, men jeg har nu alligvel aldrig hørt om nogen der har kunnet bekræfte om det er sandt eller falsk, dette med "Guds rige". Men nogle mennesker vælger at forsikre sig i hoved og r*v, hvilket de bruger penge på, Tid er penge i dag siges der, så du bruger altså også penge på en formodet ide om noget der muligvis kan ske, ligesom dem der forsikrer sig!

Jeg selv tager chancen for at Bibelen taler sandt, at vi alle er guds Børn -
Hvilket så vil sige, at opfører vi os ordentligt, behøves vi ikke også at fedte.


Med venlig hilsen

jalmar

Et lille barn har et åbent sind, ftg
og man er nødt til at have et åbent sind for at få fat i sandheden.

Med venlig hilsen, ftg.

Du har så sandelig ret Jalmar Hofnar
og hvorfor skulle vi gå rundt at sutte på bibelen
bare fordi børn putter alting i munden?

fortolker jeg det rigtigt ahumdumdum
mener du et barn skal indoktrineres med sandheden hvis den nu findes, og hvilken sandhed skriver du om, hvad mener du

Yep - perfekt antiteist
Til indoktrinering.

For lad os indse det: Intet - absolut intet - barn ville nogenside finde på den sindsyge historie om at universet er skabt af en gammel mand som lod sin jomfrufødte søn korsfæste for at give andre frelse. At æde den historie kræver indoktrinering og her er barnehjerne perfekt, det er jo netop derfor at mange præster vil have nedsat konfirmationsalderen. Børn bliver mere skeptiske med alderen. Uden indoktrinering ville den organiserede religion være død.

Ja ftg, et barn kan man bilde Hofnar
alting ind, derfor skal man passe meget på hvad man siger til dem,
de forstår ikke at filtrere begreberne,
de tror også på Julemanden og den om storken og trolde og nisser,
først senere begynder de at tro på cykloper og tesauruer,
men det er jo farligt hvis de begynder at tro at man kan gå på vandet
eller flyve ud af vinduet.

Det er jeg antiteist
bange for du gør.

Som det har været bemærket fra mange sider. Børn arver forældres tro - undtagelser er uhyre sjældne. Man kan måske diskutere om der er tale om indoktrinering, men det er helt sikkert at hvis forældreindflydelsen (eller mere generelt indflydelsen fra det samfund barnet vokser op i) ikke gjorde sig gældende så ville så mange børn ikke nå til samme konklusioner som forældrene.

Selvfølgelig studt
er religiøsitet "arvelig", og det behøver ikke at have med indoktrinering at gøre. Jeg er ikke religiøs, men mine børn tror - som jeg - på værdien i at læse gode bøger, på det fede i at gå en tur i skoven, på valget af Barack Obama som grund til optimisme, på at synge højt, når man er glad - osv. Mente jeg også, at der fandtes en Gud, ville de naturligvis også tilslutte sig det.
Jeg har til gengæld mødt flere, der er vokset op i ekstremt antireligiøse hjem - hjem, hvor man har messet, at alt, hvad der står i Biblen er løgn og latin, at religion er det frygteligste i verden - ja, sågar, at kristendommen ikke har haft nogen indflydelse på vores kultur og værdier. Og det har gjort indtryk på mig at se, hvordan de som unge eller voksne har søgt med lys og lygte efter en spirituel dimension i deres liv - efter forklaringer, som ikke er rent naturvidenskabelige. Tilsyneladende er det heller ikke "godt" for børn at vokse op med lutter rationelle forklaringer og en fuldstændig afvisning af, at der er noget som helst ud over det, der kan forklares.
Mine børn får at vide, at jeg ikke tror på Jesus som Guds søn - men at der er klare beviser for, at Jesus har eksisteret, og at han gjorde sig nogle fantastiske tanker om livet og om, hvordan vi skal være over for hinanden. Indtil videre tror de på Gud og på, at de bibelske fortællinger er (nogenlunde) sandfærdige. Jeg tror, børn har brug for i hvert fald at få MULIGHEDEN for at tro - men jeg tror OGSÅ, at børn af meget religiøse forældre kunne have godt af at blive præsenteret for MULIGHEDEN for, at der ikke er en Gud. Hvis man kalder sig troende, er det vel et vilkår, at man ikke VED - men netop tror - og det aspekt savner jeg hos mange religiøse, når de "præsenterer" deres verdensbillede for deres børn.

Du fortolker det forkert. ftg
Det var voksne mennesker Jesus talte til, og medmindre de blev som små børn ville de slet ikke være i stand til at tage imod den undervisning Jesus gav dem.

Med venlig hilsen, ftg.

Du er inde på noget af det rigtige. ftg
Det var disciplene Jesus talte til. (Mattæus 18:1) De var vokset op i det jødiske samfund. Derfor var de, naturligt nok, under indflydelse af alt det som de var vokset op med. For at kunne tage imod undervisningen fra Jesus Kristus, måtte de blive som små børn. (Mattæus 18:3)

Med venlig hilsen, ftg.

At have et åbent sind ftg
betyder ikke at man sluger alt råt.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1487880

Venlig hilsen, ftg.

Undervisning. Anonym kristen.
For at kunne tage imod undervisningen fra Jesus Kristus, måtte de blive som små børn. (Mattæus 18:3)
Jo og det gælder stadigvæk.
Men JV har jo ikke Jesus til Herre og Gud, så det er ikke hans undervisning I får.

- men - Der er klare beviser for, at Jesus har eksisteret jalmar
[s]


... Dem kunne jeg godt tænke mig at se -
Mange påstår det - Men et er påstanden - hvor er beviset?


Selvfølgelig er religiøsitet "arvelig", - Ja hvis de vokser op i et ortodoks hjem, er religiøsitet til dels arveligt - Men også kun til dels - Børn har det med at gøre oprør, hvilket de stærkeste af børnene gør, ved selv at undersøge deres mulige ståsted i livet - Arveligheden følger sandsynligvis kun de svageste (Men her er så spørgsmålet om familien, for hvis man forlader f.eks. JW/WTS mister man også familien i alt for mange tilfælde - Hvilket så ikke er arvelighed, men tvang og indoktrinering).
Men det kan da være afgjort lige så indoktrinerende og skadeligt at være rabiat Ateist

Hos os har jeg (indtil for et par år siden) været temmelig stivnakket Ateist - Konen "Troende" som flertallet - af vores to unger (30 og 40) er datteren Troende - Sønnen interesserer sig ikke for religion - begge unger døbt - begge deltaget i konfirmations-forberelserne - kun Datteren konfirmeret -
Hjemme hos mine forældre var Religion slet ikke på tale, før komfirmationen hvor ordren var, Deltag i ALLE forberedelser - bestem så selv, ellers er der 0 festm (49 år siden).


Vi har jo gennem flere år set, at selv blandt mennesker der lever og vokser op i rabiate samfund, ses ofte stærke personligheder, der vover at sætte sig op imod samme, samt flygtninge!

Så nej Religion er ikke arvelig,
med mindre du betragter hjernevask, som en del af arven!Med venlig hilsen
[;)]
jalmar

Basalt set enig antiteist
Ekstrem antireligiøsitet er ikke godt, og at påstå at kristendommen ikke har haft nogen indflydelse på vort samfund er jo direkte forkert. Jeg går ikke ind for at religionsløgnen erstattes med andre løgne. Så er vi jo lige vidt.

At blive som små børn, er en fortolkning i sig selv ftg jalmar
´


... det er en allegori,
for at allegorisere indlæringsprincippet om frivilligt at nemme!

Modsat Jesu Kristi lære, der var frivillig for Voksne,
Har vi så jehovas vidners børn, Der helst ikke skal fylde deres
hjerner med anden uddannelse, end den JW/WTS mener er opportun for dem


Med venlig hilsen

jalmar

Jeg er bestemt ikke enig Ateist - Børn kan godt selv ... jalmar
´... Med mindre selvfølgelig de vokser op i en sekt ala JW/WTS, der er det kun de allerstærkeste der har psyken til at tage opgøret -

Jeg har været en stivnakket Ateist ca. 100% enig med dig (i dag bare ikke Troende) hvilket min datter og søn voksede op med, da jeg var mere stivnakket end min kone var Troende - Datteren er Troende og har været det hele tiden, uden nogen der har skubbet hende den vej - Sønnen gider ikke religion - Nogenlunde samme billede har jeg set i andre familier.

Så din konklusion er, efter min mening/erfaring, lidt ved siden af.


Med venlig hilsen

jalmar

Jamen ... ftg
hvem skulle det ellers komme fra, Jalmar?

Med venlig hilsen, ftg.

Det er anskuelighedsundervisning ftg
fra Jesus Kristus, noget der er til at forstå.

Venlig hilsen, ftg.

hmm antiteist
Men har du den erfaring at hvis børn ikke hører om kristendommen, så finder de selv på at den bedste forklaring på verden er at den er skabt af en menneskelignende mandsvæsen på 6 dage? Børn finder på mange sjove forklaringer, men der er næppe mange som uafhængigt vil hoppe på lige netop den irrationelle vogn. Rationelle forklaringer derimod kan overleve uden dogmatisk overbevisning.

Jeg vil umiddelbart tro at din datter så har været influeret andet steds fra. At hun har været det hele tiden tror jeg ganske enkelt ikke på! Ja, undskyld, men så enkelt er det.

Det ser ikke ud til at du har fattet noget som helst ftg jalmar
´


... [:/]


Du må være glad for, at du har lært at kopiere.


Med venlig hilsen

jalmar

Dit hjerte ftg - såmænd bare fra dit hjerte ftg .... jalmar
´... bestemt ikke fra din Herres hjerne og hånd!


Der er nogle ting du totalt overser i hvad
der kunne være din Tro på Vor Herre Jesus Kristus, ftg.

som f.eks. versene i Ap.G.4:11,12 -

Conra JW/WTS-lærens, hvor skismaet er tydeligt:

....... Rom.10:13 ....... NWT
For “everyone who calls on the name of Jehovah will be saved.

Vi kan snuppe en mere f.eks.: Ap.G.16:29-31 - Slutreplikken ftg ...

Alene - »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.«

Og hvad er så Skismaet her ftg ... Ha' Jesus Krisus i hjertet og DU er frelst - MODSAT:

ftg - Du benægtes din Tro, hvis du ikke lystrer og
den IKKE går igennem JW/WTS over 144.000 til jesus til jehova - - Altså ...
(... Med mindre jesus er optaget af at være Mikael - så må du pænt vente med lydhørheden)


Det sidste jeg vil fortælle dig ftg er:
....... LUKAS 17:20,21 .......
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer,
svarede han: >>"Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det;
v21 man vil heller ikke kunne sige:
Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer."<<


Men det er jo direkte i modstrid med alt hvad JW/WTS siger - De siger:
"LYSTRER I JW/WTS GØR I som VI VIL - vil I (måske) opleve guds rige" - siger JW/WTS ...
ftg - ftg - ftg - Det strider jo mod hvad Jesus selv sagde om Guds RIGE - Det er skismaet


[s]
Det Jesus Kristus sagde/siger var/er jo -

>> "TRO på MIG - hav MIG i jeres Hjerter[l], og GUDS RIGE vil være midt i blandt jer" <<Med venlig hilsen

jalmar