SF kræver bananrepublikken officielt indført

SF kræver bananrepublikken officielt indført Felix
Det samme gør Det radikale Venstre, der begge fører politisk prostitution på retssikkerhedens bekostning ved, at kræve omvendt bevisførelse indført.

Således at kvinderne nu blot risikofrit kan rette beskyldninger mod et sagesløs offer for femnazismen i Danmark, der så betragter et sagesløs offer som skyldig, alene på basis af syge kvindehoveders påstand herom, såfremt offeret ikke selv kan modbevise sin uskyld.

Retsstatsprincipperne i Danmark er kun at betragte som formalia, man behøver ikke mere, at antage, at en sigtet skal betragtes som uskyldig indtil det modsatte er fundet bevist.

SFs feminazister matcher De radikales Lone Dybkjærs særsyn, med rødstrømpe bevægelsens favorisering af kvinderne. Da begge har udtrykt såkaldt bekymring om, at det er et kvindeforagtende synsvinkel, at kræve kvinderne skal føre bevisbyrden for deres påståede overgreb som voldtægt. De har døbt deres retspolitiske ekskrement som uagtsom voldtægt…

EU's femnazister bagte et lignende tiltag, med krav om omvendt bevisførelse, ved kvindernes beskyldninger om sexchikane tilnærmelser. Således at en kvinde blot kunne nedlægge påstanden om, at en mand har været nærgående, hvilket så skulle udløse en tort erstatning hvis manden ikke kunne føre modbevis herfor.

Mange kvinder glædede sig dengang til, at loven blev indført, da de her øjnede et nyt forretningsområde, hvor deres sygelige sexfantasier skulle udløse 25.000 kr i tort. Det fik dollartegnet til at glimte i øjnene på femnazisterne. Folketinget vedtog den hovedløse vanvidslov under folketingets første behandling af lovforslaget.

Men efter, at flere havde debatteret forslagets hovedløse vanvid ved ophævelsen af retssikkerheden og indføre omvendt bevisførelse på Politikens debat site, vågnede den eneste der havde hår på brystet, Birthe Rønn Hornbech op, og talte dunder til den sovende lovgivende forsamling om, at besinde sig og forkaste lovforslaget ved anden behandlingen. Hvilket den sovende lovgivende forsamling så gjorde, og nedstemte forslaget igen.

Lene Espersen går her direkte imod femnazisternes korstog mod retssikkerheden, og nægter, at efterkomme kravet om ophævelsen af retssikkerheden ved indførelse af omvendt bevisførelse.

Så er det godt Anonym nr. 2000
at SF og R er uden indflydelse for tiden.

Har du et link? demothios
Så man eventuelt i ro og mag, uden dine ideologiske dikkedarer, kan læse hvad dette lovforslag handler om?

Lone er også anonym
Danmarks holocaustbenægter i forbindelse med det armenske folkedrab

Nej,,,, Bulgroz
Lone er noget meget værre...

Hun vil bare ikke se realiteterne i øjnene fordi det kunne støde tyrkerne, Hun ved godt det er sandt, men vil ikke selv indrømme det, af frygt for at tyrkerne så vil blive sure.

Det er jo symptomatisk............... Hahahihaha
.......at feministbevægelsen ikke søger ligestilling. De søger FORRANG, og dette tåbelige lovforslag er et resultat heraf.
Det er nærmest omvendt islam, og lige til at dø af grin over.

Ja den tråd var så fyldt ud af mænd dulkis
Har i det virkelig så svært med kvinder at I bringes i risiko af dem lov? For så skal vi da have den.

Linket er her men Felix
De radikale nævnes ikke, men er alene sat på underhensyn til, at Lone Dybkjær tidligere har fremsat lignende og stadig er varm fortaler herfor.

Hun har formelt trukket sin officielle holdning tilbage, hvis det strider mod menneskerettighederne. Hvor hun selv i EU havde deltaget i udvalg angående menneskerettighederne, dog uden reelt at kende til disses grundsubstans i retssikkerheden, der kræver, at bevisbyrden skal leveres inden en beskyldning kan få konsekvenser.

Man ser et problem med Danmark her, allerede i samkvemskonflikterne, her kan kvinderne risikofrit fremsætte opdigtede incestbeskyldninger uden bevisførelse, og alligevel vinde hele samkvemmet på basis af de falske beskyldninger.

Den berygtede rødstrømpe advokat Jytte Thorbeck, rådgiver sine kvindeklienter til, at fremsætte falske incestbeskyldninger, da hun så garanterer for, at manden aldrig igen får samkvem med barnet. Og at de ikke kan straffes herfor. Selv ikke efter en afsløring af en erkendelse af det var beregnende løgne beskyldninger. Denne gale advokat har stadig sin bestalling selv om der har været rejst krav om fradømmelsen heraf.


http://www.nordjyske.dk/index.aspx?page=2&action=SektionId%3D1&sender=239&target=240&data=Id%3D2134465%26TelegramType%3D3

Du lyder som Lone den anden Felix
Ellers har du ofte rationelle meninger, men her knækker filmen hos dig.

Det er et grundlæggende retsstatsprincip, at man skal anses som uskyldig indtil det modsatte er bevist, og har intet at gøre med hvordan man har det med kvinderne.

Hvis denne bananrepublik princip indføres, kan sidste mand hos domstolen så selv lukke og slukke, da grundlaget for, at holde åben vil være elimineret.

Det er lørdag aften!!! Anonym nr. 2000
Hun har fundet bunden af rødvinsflasken...

Ja debat og rødvin bør holdes adskilt Felix
Det belærte jeg landsdommer Kallehauge om, da han efter en våd rødvinsindtagelse i et interview fastslog, at Danmark bryder FNs menneskerettighedskonventioner om børns rettigheder. Han proklamerede, at han som landsdommer ville sanktionere mod sådanne krænkelser.

Jeg skrev et indlæg hvor jeg bad landsdommer Kallehauge om, at være ædruelig inden han udtalte sig til pressen, da FNs menneskerettighedserklæringer, alene er hensigtserklæringer, der ikke kan gøres til retligbehandling ved domstolene. Han blev temmelig rød om ørerne da det gik op for ham, hvor stor hans juridiske uvidenhed desangående var…

Vil bli et fantastisk redskab somer
i børnestrid i skilsmissesager. Bare anmelde ham, han ska selv bevise sin uskyld.


Tænk hvis man også får udvidet dette tilat gælde alle andre retskategorier? Så vil gaderne ryddes for mænd

Én hel time mere dulkis
til at nå det, men er ikke helt ved målet endnu - *SS*

velplaceret "men" Snøvsen
det var eddermame meget du fik ud af den artikelstump..... bvdr.

omvendt erik3344
i forsikringsbrancen er der omvendt bevisførelse.

Det er allerede grusomme overgreb Felix
En mand hvis kone planter et falsk incest beskyldning, skal ikke bevise noget, manden fratages samkvemmet straks i Danmark.

Selvom manden beviser sin uskyld, får han ikke samkvemmet genoprettet, da barnets moder får hele samkvemmet for, at undgå fremtidige kontroverser om barnet.

Manden kan tilmed have siddet fængslet, uden kvinden straffes herfor.

Ææææh........ Hahahihaha
.....what?

øhmm...var det det? demothios
Jeg havde naturligvis forventet et link til selve lovforslaget. Det link fortæller mig stort set intet om lovforslaget.

Der er endnu ikke nogen lovforslag Felix
Men kun en drøftelse af muligheden for, at lovgive om uagtsom voldtægt, der vil medføre omvendt bevisførelse.

Det skal ses som en prøveballon, i lighed med dem Lone Dybkjær sender op i sine rødstrømpe særlovgivning for kvinder.

De bliver i reglen skudt ned, og når ikke lovforslagsstadiet, grundet bruddet med retsstatsprincippet om, at en sigtet eller mistænkt skal anses som uskyldig indtil det modsatte er bevist.