SFere er møgsvin

SFere er møgsvin tuuret
de har stoppet 3000 lejligheders boligbyggeri i Amager, og jeg har lige hørt at boligselskaber har f.eks. 25 års ventelister!!!

Vi skulle få 30000, eller 300 000 nye boliger!!

årsag en gæst
Udlændingen tuuret som er fra et islamofascistisk land vrøvler. Det er på grund af herboende velfærdsturister, at der visse steder er boligmangel. Send velfærdsturisterne hjem og boligmanglen ville blive reduceret.