skadevoldene indblanding

skadevoldene indblanding konkurs
Goddag! - jeg er helt ny på debatsiden her.
Jeg har forsøgt at melde mig ind, men der må være en fejl i proceduren/serveren, for jeg bliver omstillet til en anden server?...
Men jeg vil gerne fortsætte med at skrive om etindlæg.

Denne debatside er det første sted jeg besøger (er ny på nettet) og måske er det ikke her jeg hører til, men det får jeg vel et vink om?

Indlæg:Min husstand (konen) har været ude for 'skadevoldene indblanding'.
Kort fortalt drejer det sig om en advokat, der opsøgte konen kom til skade i kommunens vejarbejde. Advokaten lovede os konsultativt en erstatning (150.000.-),men blev væk. Erstatningen blev aldrig udbetalt. Men ikke nok med det, advokaten truede os med politianmeldelse og injuriesag hvis ikke jeg holdt op med at klage over ham.

Spørgsmål:Er der mon andre, der har været ude for lignende?

Konkurs

Prøv dette Grumme Gerda
det lyder som et helt eventyr - af de værre. Henvend jer hos en retshjælp i jeres by. (Eller forsøg at komme i TV med historien, så er jeres lykke gjort. Både forsikringsselskaber amt og kommune punger ud, når de bliver nævnt der.
Held og lykke.

Hvorfor... stig-eriksen
...skulle advokaten dog jer true med politianmeldelse og injuriesag ?

Lyder meget speget - gå dog til advokatnævnet og klag over ham (www.advokatnaevnet.dk)

Eller gå til en anden advokat - hvis midlerne er små mener jeg "Ret og Råd" kan yde assistance ret billigt

Eller - som Grumme Gerda siger: ret henvendelse til medierne; er sikker på Ekstra Bladet eller BT eller DR "Kontant" vil synes det er interessant.

God fornøjelse

svar til grumme grete konkurs
Mange tak for dit svar vedr. vores oplevelse med den skadevoldende advokat - som jeg siden 1998 har klaget over til alle de klagenævn der findes i Danmark.
Trods dokumentation på advokatens skadevoldene adfærd,lader domstolene dig vente i lang tid (ofte for at man skal opgive) så en klage kan tage lang tid at få igennem. Man skal indstille sig på en lang ventetid.
For den totale oprigtighed, skal jeg nævne at advokaten som jeg omtaler som skadevoldene, hedder Claus Olsen. Advokaten har pt. til huse i 'Advodan' Svendborg. Advokaten har specialiseret sig i at udvælge sig et klientoffer i avisen (hvis avisen(Fyns Amts Avis) har skrevet om en borger, der er kommet til skade i kommunen) for så derefter, at aftale med hospitalet om udskrivning - ( adressen får advokaten gennem journalisten til artiklen i avisen) - at ringe til patienten og tilbyde patienten en erstatningssag. Hvis advokaten udgiver sig for en uvildig og forstående advokat og giver erstatningsagen mening, ved prædikater som 'formalitetssag' og 'pice of a cake' - lader patienten sig i god tro, råde af advokaten.

Jeg har i marts d.å. klaget over advokat Claus Olsen gennem selvgjorte 'foreningsanoncer' i Fyns Amts Avis, med en ordlyd der var så injuierene, at enhver rettidig advokat - med respekt for sig selv, sit embede og god advokatskik - ville melde mig til politi og anlægge injuriesag mod mig. Men i advokat Claus Olsens tilfælde, har mine "informationer af væsentligt betydning for offentligheden" kun haft indtryk offentligheden(??). At advokaten mere er et pjok en advokat, beviser et tidligere trusselbrev hvor advokaten ville melde mig til politiet og anlægge injuriesag første gang 27 juli 2003. Der i dag den 26 august 2006 intet sket desangående.

Så du har ret 'Grumme Gerda', når du siger, at det er et stort uhyrligt eventyr. Advokaten er årsag til, at vi indtil nu, har mistet vores forretning og vores nye hus til en værdig på 1,4 mill. Udover den berammde erstatning på 150.000,00 som kunne have reddet vores økonomi, forretning og bolig. Så der er en god grund til klage..og vel og mærket blive ved med at klage.

PS: Jeg har kontakt til en journalist på det nye program BASTA, og håber på at vores lykke snart er gjort. Jeg er spændt på når BASTA opsøger advokat Claus Olsen, for at høre om mine klager mod ham kan passe...

Venlig Hilsen
Keld Eliasen
(Alias konkurs)

svar til EFB konkurs
Mange tak for din interesse og svar på mit indlæg vedr. en skadevoldene advokat.På dit spørgsmål Citat:"Hvorfor advokaten dog ville true jer med politianmeldelse og injuriesag" Citat slut - er det er ene og alene på baggrund af, at advokaten er et af de brodne kar samfundet er belastet af. Har advokaten held med sit skræmmende brev, lukker han for en sag der har stor betydning for, at han kan fortsætte sin uværdige adfærd, modsætte sig det samfund der hviler på respekt for lov og orden.Jeg lader mig desværre ikke anfægte af advokatens ord og adfærd, som iflg. retsplejeloven er ulovlig og strafegnet. Jeg har dokumentation på advokatens intervention. - Du har ret, sagen lyder meget speget i uforståendes øjne - men du er vel lige så overrasket og forbavset over, at en advokat omtales som skadevoldene?. Hvis man har lært at advokat er en uvildig rådgiver, som skal varetage dine interesser - og dine alene - Har man også dannet siget stærkt indtryk af advokatens embede som kan påvirke ens egen dømmekraft mod ham. Advokaten er en uvildig rådgiver som har tavhedspligt, så man trygt kan betro sig til advokaten(ligesom du går til din læge eller til en præst). Derfor har advokaten en vigtigt stilling i samfundet. Men han har også en særlig viden. Helt grundlæggende bør man også kunne forvente sig en profesionel rådgiver, med stor faglig og praktisk indsigt. Advokaten vil altid vil være på din side. Advokaten ved gennem "God Advokatskiks etiske regler" at han - uden anmodning fra klienten - må opsøge eller kontakte klienter. Forstå nu det princip, at de fleste mennesker har en forudrettet stor respekt og ærefrygt for en advokat. Hvis Du hører til et af de mennesker der i respekt for advokatens embede og en dag bliver ringet op af en advokat, der igenem din lokale avis har læst at du er kommet slemt til skade i kommunen, vil du nok heller ikke protestere. Du har lige været indlagt,og har tænkt meget over hvordan du skal klare dig nu du ikke kan arbejde i 3-4 mdr. efter hjemkomsten til din bopæl i egne omgivelser ruinger telefonen og en advokat kommer som kaldt far himmelen og tilbyder dig ( advoaktens henvendelse til dig giver dig et stort indtryk af, at advokaten har tænkt særligt på netop lige dig) peofesionel hjælp. Ved at vise empati og forstående for dit tilfælde tilbyder advokaten at hjælpe dig gennem dit ulykke og varetage din situation, uden at forlange en krone. Hvis advokaten samtidigt oplyser dig, at en erstatningsag er en formalitetsag som i advokatens øjne er lig med 'pice of a cake' (læs: så let som ingenting) at føre igenenm, ville du så sætte dig op imod denne velvidende og professionelel rådgivers tilbud om at afhjælpe dig i din situation med et: "Nej tak det har ingen interesse!" - nej vel? Det gjorde min samleverske heller ikke. Hun takkede oven i købet advokaten for henvendelsen. Og således gik det til at advokaten kunne udnytte sin særlige stilling og vigtige viden, på en måde så hele vores livsområde gik konkurs. Vi blev - med andre ord bedraget, af en profesionel rådgiver, der var så 'dygtig' at det vile være dumt IKKE at lade sig bedrage. Og tro mig EFB, advokatsamfundet er længe om at svare på klager der berører egne rækker. I øvrigt mange Tak for e- mail adressen til Advokatsamfundet (er medlem) - til gengæld vil jeg give dig adressen til gratis viden(om du skulle finde interesse) om loven/domme og retsskridt. Med juraværktøjet i hånden når man langt mod skadevoldene advokater.
På www.KarnovsLovsamling.dk kan du få svar på mangt og meget - bl.a. at jeg har ret i alle mine klager og påstande.

PS:Ret og Råd advokaterene giver mig iøvrigt ret, de siger at der er en sag, omend den er inviklet (speget?) så jeg har god grund til at forsætte mine klager - i øvrigt har jeg ikke andet at gå op i, nu hvor min hus, have og venner er ude af billedet. For jeg har desværre også mistet vennerne - nå pyt! - de var vist alligevel heller ikke rigtige venner.

PSS:den skadevoldene advokat hedder Claus Olsen og er ansat i advokatfirmaet ADVODAN Svendborg.
- har jeg glemt noget, eller har jeg sagt noget der ikke lyder rigtigt i dine øre, vil jeg meget gerne høre derom..
Venlig hilsen
Keld Eliasen
(alis konkurs)