Skaf dig visdom

Skaf dig visdom traellen
Kræver det særlig gode evner eller en høj uddannelse at få visdom fra Gud? Nej. Han giver os villigt af sin visdom uanset hvilken baggrund eller uddannelse vi har. (1 Korinther 1:26-29) Men vi må selv tage initiativet, for Bibelen opfordrer os til at "SKAFFE os visdom". (Ordsprogene 4:7) Hvordan kan vi gøre det?

For det første må vi frygte Gud. "Frygt for Jehova er visdoms begyndelse ["det første skridt hen imod visdom", The New English Bible]," siger Ordsprogene 9:10. Gudsfrygt er grundlagt på sand visdom. Hvorfor? Som vi har set tidligere, indebærer visdom at man er i stand til at bruge kundskab på rette måde. At frygte Gud betyder ikke at man frygtsomt prøve at skjule sig for ham, men at man bøjer sig for ham i ærefrygt, respekt og tillid. En sådan frygt er sund og virker stærkt motiverende. Den giver os lyst til at leve i overensstemmelse med den kundskab vi har om Guds vilje og handlemåde. Og det er víst, ja det klogeste vi kan gøre, for Jehovas normer fremmer altid det der er til gavn for dem der følger dem.

For det andet må vi være ydmyge og beskedne. Ellers kan vi ikke eje visdommen fra Gud. (Ordsprogene 11:2) Hvordan kan det være? Hvis vi er ydmyge og beskedne, er vi villige til at indrømme at vi ikke ved alt, at vi ikke altid har ret, og at vi har brug for at vide hvordan Jehova ser på tingene. Jehova "står de hovmodige imod", men han giver med glæde visdom til dem der er ydmyge af hjertet. (Jakob 4:6)

Et tredie krav er at vi studerer Guds skrevne ord, der indeholder Jehovas åbenbarede visdom. For at opnå denne visdom må vi gøre en indsats og søge efter den. (Ordsprogene 2:1-5) For det fjerde må vi oprigtigt bede Gud om visdom. Så vil han gavmildt give os den. (Jakob 1:5) Når vi beder om hans ånd, vil han høre os, og hans ånd kan hjælpe os til at finde de skatte i hans ord der vil gøre det muligt for os at løse problemer, afværge farer og træffe de rigtige afgørelser. (Lukas 11:13)

Som nævnt tidligere virker Jehovas visdom i praksis. Hvis vi virkelig har skaffet os denne visdom, vil det derfor fremgå af vores opførsel. Disciplen Jakob beskrev frugterne af Guds visdom på denne måde: "Visdommen ovenfra er først og fremmest ren, derefter fredsstiftende, rimelig, rede til at adlyde, fuld af barmhjertighed og gode frugter, ikke partisk, ikke hyklerisk." (Jakob 3:17)

På gensyn i morgen!
___________________

"Skaf dig visdom; skaf dig forstand. Glem det ikke, og bøj ikke af fra min munds ord. Forlad den ikke, så vil den vogte dig. Elsk den, så vil den værne dig. Vigtigst er visdommen. Skaf dig visdom; og skaf dig forstand for alt hvad du har. Sæt den højt, så vil den ophøje dig. Den vil bringe dig ære, fordi du omfavner den. Den vil sætte en yndig krans på dit hoved; den vil skænke dig en smuk krone.“

Hør, min søn, og tag imod mine ord, så vil dine leveår blive mange. Jeg vil lære dig om visdommens vej; jeg vil lade dig gå i retskaffenhedens spor. Når du vandrer, vil dine skridt ikke hæmmes; og hvis du løber, snubler du ikke. Grib fat om tugt; slip [den] ikke. Værn om den, for den er dit liv."

(Ordsprogene 4:5-13) -----------------------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm