Skal 16 årrige kunne køre bil.

Skal 16 årrige kunne køre bil. claespedersen
Skal 16 årringe kunne køre bil.
Et folketingsparti har foreslået at unge på 16 år skulle kunne køre bil ifølge med en voksen som de kan i Sverige og England. Jeg har ikke noget imod lovforslaget, hvis det ikke havde været fordi der er for mange biler på de danske veje, og det med til hæve priserne på mange af vores daglige forbrugsgoder og servisydelser.

Samt virker det fremmende for få befolkningen til at få noget mere motion og som det fremgik af i tv udsendelse for en uge tid siden, så kunne man komme hurtigere til ind til Christiansborg på en cykel og med offentlig transport ude fra Bagsværd end i bil. Set i dette lys er det heller ikke særligt gennemtænkt at tilvende unge mennesker at køre i bil, og jeg mener også at i lade som England, og Sverige er det andre forhold der gør sig gældende, da de har noget større afstande at skulle transporteres.

Derfor vil det være mere en hensigtsmæssigt at fjerne momsen på cykler og el-cykler og afgiften på mindre biler det vil medvirke til at fremme en sundere livsstil og en miljø bevidsthed hos den danske befolkning, der bliver brugt rigtige mange penge på at behandle livsstilssygdomme i det danske sundheds system som følge af overvægt. Det ved er det jo særligt hensigtsmæssigt år et regeringsparti stiller et lovforslag, der ikke virker fremmende for en mere aktiv tilværelse.

Ud fra disse overvejelser er jeg imod lovforslaget, og mener det er en af disse populistiske forslag hvor man vil gøre sig til over for vælgerne og fiske nogle billige stemmer, uden at se forslaget i en større sammenhæng og det vil forstærke de negative konsekvenser det har med alt for mange biler i vores byer.

Mvh

du kan nok djdaddy
få dine svar her

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6;conference=70;posting=796841

Henvisning til sags nr. 9/10 Holger
Paragraf 00,37.