Skal man frygte Harmagedon? Hvad siger Bibelen?

Skal man frygte Harmagedon? Hvad siger Bibelen? traellen
Hvad er „Harmagedon“? Udtrykket betegner enkelt sagt den tilstand eller situation hvori verdensherskerne samles i opposition til Gud og hans rige ved Jesus Kristus. I Åbenbaringens Bog beskrives et syn som apostelen Johannes fik, hvori han så herskerne samle sig for at stå Gud imod på et symbolsk sted der kaldes Harmagedon.

Ordet „Harmagedon“ forekommer kun én gang i Bibelen, men i nogle lande er det almindeligt at anvende det som en metafor. Ordet er blevet brugt om både store og små katastrofer, lige fra en masseudslettelse med kernevåben til et computervirus. Adskillige bestsellere handler om en endens tid, perioden lige før Harmagedon. En bogserie med det tema er i løbet af de sidste ti år blevet solgt i over 60 millioner eksemplarer.

Nogle er bange for Harmagedon. De frygter at terrorister, krigsgale nationer eller ulykker som er uden for menneskers kontrol, vil forårsage en verdenskatastrofe som vil forvandle jorden til en livløs planet. Andre tror at Gud i vrede, og til en fastsat tid, vil ødelægge jorden og alt hvad der er på den. Det er virkelig et skræmmende fremtidsperspektiv! Men hvad er den rette forståelse af udtrykket „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“ ved Harmagedon? — Åbenbaringen 16:14, 16.

Det er ikke alle mennesker der bliver tilintetgjort i Harmagedon. Hvordan ved vi det? Bibelen forsikrer os om at „Jehova [forstår] at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse og at bevogte uretfærdige til afskærelse på dommens dag“. (2 Peter 2:9) Vi kan derfor have tillid til at Gud vil have fuldkommen kontrol over sine vældige kræfter. Det er kun dem der trodser Guds suverænitet, som vil blive genstand for hans vrede i Harmagedon. Ingen vil miste livet uden grund. — Salme 2:2, 9; 1 Mosebog 18:23, 25.

Bibelen fortæller at Gud vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“. (Åbenbaringen 11:18) Det er altså tydeligvis ikke Jehova Guds hensigt at jorden skal ødelægges. Ligesom ved vandfloden på Noas tid er det de mennesker som modstår hans herredømme, der skal fjernes. — 1 Mosebog 6:11-14; 7:1; Mattæus 24:37-39.

Det skal indrømmes at nogle af Bibelens profetier om den kommende ødelæggelse virker forfærdende. Profeten Joel omtaler for eksempel „Jehovas store og frygtindgydende dag“. (Joel 2:31) Guds arsenal omfatter sne, hagl, jordskælv, infektionssygdomme, rivende skylregn, ild og svovl, dødelig forvirring, lyn og en plage der medfører at kødet rådner. (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:14-23; Habakkuk 3:10, 11; Zakarias 14:12, 13) Og Bibelen beskriver en tid da de døde vil dække jordens flade og blive efterladt enten som gødning eller som føde for fuglene og andre dyr. (Jeremias 25:33, 34; Ezekiel 39:17-20) Guds fjender vil blive grebet af frygt i denne krig. — Åbenbaringen 6:16, 17. (Se fodnoten nedenfor)

Vil det sige at de der adlyder den sande Gud, skal være bange for de overraskende begivenheder som finder sted i Harmagedon? Nej, slet ikke, for Guds tjenere på jorden skal ikke deltage i denne konflikt. Desuden vil de blive beskyttet af Jehova. De sande tilbedere vil ikke desto mindre blive slået af ærefrygt når de ser Guds frygtindgydende magtdemonstration. — Salme 37:34; Ordsprogene 3:25, 26.

Det er dog værd at bemærke at apostelen Johannes blev inspireret til at give os denne forsikring: „Lykkelig er enhver som overholder ordene i denne skriftrulles profeti,“ deriblandt advarselen om Harmagedon. (Åbenbaringen 1:3; 22:7) Hvordan skulle dette kunne gøre én lykkelig?

Når en orkan eller et voldsomt stormvejr nærmer sig, udsender de lokale myndigheder ofte advarsler for at beskytte befolkningen. Nogle steder rykker politiet ud og forsøger eksempelvis ved hjælp af højttalere eller ved at gå fra hus til hus at sikre sig at alle bliver advaret. Formålet med dette er ikke at skræmme, men at hjælpe folk til at gøre noget så de kan redde livet. De fornuftige vil være glade for at få en sådan advarsel, og de der retter sig efter den, vil være lykkelige for at de gjorde det.

Det samme gør sig gældende i forbindelse med Guds advarselsbudskab angående det forestående „stormvejr“ i Harmagedon. (Ordsprogene 10:25) Jehova har i sit skrevne ord givet detaljerede oplysninger om denne krig. Han ønsker ikke at skræmme mennesker, men at advare dem og tilskynde dem til at ændre sind og gøre en bevidst indsats for at tjene ham. (Zefanias 2:2, 3; 2 Peter 3:9) De der retter sig efter denne advarsel, vil få den enestående forret at overleve Harmagedon. Vi behøver altså ikke at frygte Guds kommende krig. Vi kan se fremtiden i møde med tillid til at „enhver som påkalder Jehovas navn [skal] undslippe“. — Joel 2:32.
_________________

[Fodnote]

Det skal dog nævnes at dele af Bibelen er fremstillet i symbolsk sprog, eller „tegn“. (Åbenbaringen 1:1) Det kan derfor ikke med sikkerhed siges at de ting der nævnes i disse profetier, vil blive brugt bogstaveligt.

Frygt ej... Anonym
...men lev i nuet. Handl med omtanke og elsk din næste, spred det lys du kan og giv hvad du formår til den der gerne vil modtage. Så har du givet dit værdifulde bidrag til denne verden

-Bo