Skattelettelser eller velfærd?

Skattelettelser eller velfærd? debatbumsen
Vil du give afkald på skattelettelser for at få forbedret velfærd?
Ustandselig hører man om manglende økonomiske midler til dit og dat.
Ældre kan kun blive vasket hver 14.dag, de skal sidde med ble, fordi der ikke er nogen, der kan hjælpe dem på toilettet.
Skolerne er nedslidte, det samme kan siges om togdriften.
Jeg går ind for forbedret velfærd.

abc 123
enig velfærd og mere i skat så vi kan få gjort noget for de ældre,børn,skolerne og meget mere

har skam vænnet mig til anonym nr. 2000
den nuværende skat som er 60-90 milliarder for høj.

Kan sagtens leve med at overskuddet bliver noget mindre hvis man begynder at investerer i samfundet.

Behøver ikke en billigere skat for at jeg kan rejse på ferie 3 gange om året og drikke 5 flasker vin om ugen og gå på restaurant 7 gange om måneden.

Ser hellere at der er gode skoler, god behandling af de gamle, gode veje, godt miljø, sikker fødevarer m.m.

Alt sammen opgaver hvor jeg ikke selv kan gøre noget men er henvist til det offentliges lyst til at honorerer befolkningens ønsker.

Derfor kan jeg godt undvære skattelettelser.

Skattelettelser tak! ibmichael
Skær bare i velfærden for min skyld... jeg synes alligevel der er alt for meget velfærd!

Og til alle tudemarierne... ja skær bare i SU´en også.

Og skær i lønningerne Direktøren
de er alligevel alt for høje.

Gør bare det ibmichael
det vil bevirke at dine medarbejdere vil "finde nye udfordringer" andetsteds... hvilket er en fremragende strategi hvis firmaet skal afvikles.

Det er jo en modsigelse anonym
da kompetente medarbejdere er et produkt af velfærdsstaten.

Ja- der skal skæres i store.stygge.ulv
direktørlønningerne o.l.
Gruppen har også godt af at spise grød en gang imellem.

helt anden LØSNING!!! aristoteles
1. ingen skattelettelser, selvfølgelig.

2. overflyt 20% af de offentlig ansatte til det private arbejdsmarket. Så kan de se hvad det betyder at knokle, og de kan aflaste dem der tjener kagen.

3. giv de resterende i det offenrtlige pisken, så de forstår at det gælder om at løbe hurtigere.

4. hvis der er brok indenfor det offentlige, så overflyt de urolige elementer til det private og tilbageflyt et tilsvarende antal, tidligere offentligt ansatte! - de vil så sætte STOOOOOR pris på deres tidligere arbejdsplads i al fremtid.

5 og så fremdeles til produktiviteten i hele kongeriget er status quo, for alle, og det ikke KUN få grupper skal tage hovedparten af læsset.

6. så er der den store lukrerende muslimske gruppe, jaaah, nyt emne!!!

realisten

Har de ikke ibmichael
kompetente medarbejdere i UK, USA, Tyskland m.f.

Jeg siger ikke at velfærden skal afskaffes, men synes godt den kan skæres ned med måske 50%.

UK og USA anonym
lukrerer i høj grad på højtuddannede indvandrere, samt den verdensordnet de selv har frembragt, og kæmper med næp og klør for at beskytte. Derudover går lande som USA gik af et stort indenlandsk potentiale, der i sig selv kunne løse amerikanernes uendelige problemer.

Besparelser Anonym2
Ved at hjemsende de mange velfærdsturister, som desværre befinder sig i dette land, kan staten spare mange omkostninger, både økonomiske og sociale. De herved sparede penge kunne istedet bruges på ældreområdet eller sygehusvæsenet.

Ja, der ser du ibmichael
lande som UK, USA, Tyskland m.f., har en serdelels veluddannet befolkning... ellers ville de slet ikke kunne klare sig blandt de andre vestlige lande.

Det er vrøvl at USA modtager uddannede folk og lever af disse. USA er et af de mest atraktive lande for studerende at tage til for at dygtiggøre sig... altså uddanner USA mange udlændinge som rejser hjem efter endt uddannelse.

Mange Anonym nr 2
Staten kunne spare mange milliarder kroner ved at hjemsende flertallet af de herboende velfærdsturister. De sparede penge kunne istedet for bruges på bl.a. sygehusvæsenet og ældreområdet.