Skatten i Danmark ødelægger velfærden

Skatten i Danmark ødelægger velfærden Tarzan igen igen
Dansk forskning taber terræn kan man læse i dag i Berlíngske Tidende. Danske virksomheder lægger i stigende omfang forskning i udlandet fordi man ikke kan fastholde eller tiltrække forskere pga de høje danske skatter. Forskerne kan nemlig vælge og vrage mellem tilbud, og selvom danske virksomheder kan tilbyde høje lønninger, nytter det ikke noget når skatten tager de 63 % og bilerne koster det tredobbelte end ellers.

Danmark må se at afskaffet top- og mellemskatten og og få sat bilafgifterne ned. Nu er de seneste skattelettelser primært gået til de laveste indkomster og har ikke haft nogen nævneværdig effekt på der hvor det virkeligt batter. Desværre modarbejder de røde partier (S/SF/EL/DF) enhver tanken om at få skatteplyndringen nedbragt. Så sent som i går himlede socialdemokraten Nick Hækkerup op om at grænsen for topskat blev reduceret med sølle kr. 5.000. Danmark er præget af en navlebeskuende misundelsespolitik, hvor det gælder om at ingen får ret meget mere end bumsen henne på bænken. De røde er mere bekymrede over det de kalder større fattigdom end at skabe større velstand. Danmark har derfor brug for politikere der gør noget ved skatterne og få sat dem ned. Dem der så brokker sig over at skatterne bliver sat ned, bør så istedet smøge ærmemerne op og lave noget, istedet for at nasse på os andre.

25% i skat til udenlandske forskere.. m35kbh
Udenlandske eksperter, herunder forskere, kan I 3 år nøjes med at betale 25% i skat, så med mindre man kun satser på forskere der skal blive i danmark i mere end 3 år, så betyder topskatten ingenting og man kan da godt lease en bmw for 3000 kr. om måneden - godt nok den mindste, men det er da et hæderligt køretøj..

Jeg skal selv til at betale min topskat i de næste par måneder, fordi jeg ikke vidste jeg ville tjene så meget i år, og du skal ikke høre andet fra mig end at det føles fuldstændig vanvittigt at skulle betale 24000 kr. om måneden i skat frem til 1, januar og få mindre udbetalt end man betaler i skat.

Personligt leder jeg mest efter et deltidsjob som konsulent næste gang, jeg skal ud at søge - no fucking way om jeg gider betale 60% så hellere holde noget mere fri.

MEN rent praktisk så forholder det sig jo sådan at de færreste der betaler topskat kan arbejde flere timer - de arbejder i forvejen nemt 40-50 timer om ugen for at holde den løn. SÅ argumentet om at folk der betaler topskat vil arbejde mere, hvis det bedre kunne betale sig - tror jeg ikke holder en meter.

Ideologisk er jeg enig med dig i at det er for meget at man skal betale så meget i skat. Jeg vil foreslå at vi i stedet lægger skatttebyrden over på virksomhederne. En skattemand fortalte mig at 90% af skatten der kradses ind kommer fra lønmodtagerne. Ideen er altså at virksomhederne skal betale fx 5% i skat af deres omsætning. Så kan coca-cola og de andre der aldrig har betalt skat fucking komme til det, så vi andre ikke skal betale for deres skattetricks.

I stedet vil jeg hellere have et skattesystem med en høj bundgrænse på fx 12000 skattefrie kroner og derfra betales der fx 25 i skat af resten eller endnu mindre.

Men jeg vil ikke fravige princippet om at de rigeste skal betale relativt mest i skat De har hvad de skal bruge og kan godt tåle at aflevere en større procentdel end kassedammen.

Afskaf velfærden anarkisten
Og vi anskaffer os masser af våben![;)]
Så kan de rigtige plyndringstogter begynde!!![:O]
Måske endda hjulpet af underbetalte politifolk?[:D]

Så jeg er helt ok på din idé, men jeg er også tidligere soldat![;)]

Problemet med "forskerskat" Zet
Eller hvad de nu kalder den, er at også sportsfolk benyttede sig af den, hvilket ikke var meningen med ordningen.

Hvordan man end forsøger at mindske skatten for at få kloge hoveder til DK, så vil det blive misbrugt.

Ja topskatten skal væk DivX
Færre og færre gider tage en uddannelse i år har vi nået et nyt nulpunkt, topskatten skal væk så det kan betale sig at tage en lang uddannelse.

Skattelettelser ødelægger velfærden armester
Samt krigsførelse.

Manglende beskatning af multinarionale selskaber, Samt VKOs favorisering af erhvervsliv og landbrug, der modtager overførselsindkomster.

De røde skal vel få økonomien i DK på ret køl igen som de altid har gjort efter liberalistiske regeringer. Bl.a i 30erne.

Ja, skatten skal ned Optimist
Vi skal væk fra alle de begrænsninger som politikerne lægger på borgerne. Borgerne kan meget mere end politikerne tror og deres skattepolitik er ikke godt for virketrang og kreativisme. Skatten straffer dem der gør en ekstra indsats og dem der sparer op.

Nu er Danmark på vej mod mange trange år og politikerne sidder bare med hænderne i skødet istedet for at frigøre borgerne fra skatteplynringen.

Altså sportsfolk er vel også eksperter m35kbh
men måske skulle begrænse adgangen og kræve at de udenlandske eksperter fx skal opfylde nogen betingelser fx min. 40k om måneden i løn, så de ikke er løntrykkere, fx bilige østeuropæiske sportsfolk, men faktisk er eksperter som man vil betale en høj pris for at få til landet. Eller også kunne man forlange at de skulle være akademikere oven i.

Forskerskatten er en lappeløsning Tarzan igen igen
Den hjælper ikke på danskere der ellers smutter til udlandet, eller bruger tiden på at lave carport, istedet for at tage et par ekstratimer på jobbet. Skatten skævvrider hele økonomien. Ingen vil blive fattigere at ved at man afskaffer topskatten. Selv dem der misunder andre for noget ud af det - nemlig mere misundelse [:D][:D][:D]

Netop Tarzan igen igen
Se muligheder, ikke begrænsninger. Alle økonomer bakker op om afskaffelse af topskatten. Desværre er politikerne nogle sinker.