Ske din vilje PÅ JORDEN, som den sker i himmelen

Ske din vilje PÅ JORDEN, som den sker i himmelen ftg
"Den katolske tro omfatter specifikt troen på disse fire 'sidste ting': død, dom, himmel og helvede." (Catholicism, redigeret af George Brantl)

Bemærk at jorden ikke er nævnt i forbindelse med de "sidste ting". Det er næppe overraskende da den katolske kirke, som en række andre religioner, holder fast ved den opfattelse at jorden en dag vil blive tilintetgjort. Det oplyser Dictionnaire de Théologie Catholique klart under udtrykket "Verdens ende": "Den katolske kirkes tro og lære er at den nuværende verden, som Gud har skabt den, og som vi kender den, ikke vil vare evindelig." En nyere katolsk katekismus antager også denne idé: "Vores verden ... er bestemt til at forsvinde." - Men hvis vores jord skal forsvinde, hvad så med Bibelens løfte om et jordisk paradis?

Bibelen taler klart og tydeligt om et fremtidigt jordisk paradis. Om jorden og dens indbyggere skriver profeten Esajas for eksempel: "De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud." (Esajas 65:21-22) Jøderne, som Gud gav disse løfter, var overbeviste om at deres land - ja, hele jorden - en dag ville blive et paradis med evig lykke for menneskeheden.

Salme 37 bekræfter dette håb. "De sagtmodige skal tage jorden i besiddelse." (Salme 37:11) Dette vers taler ikke blot om at Israels nation midlertidigt skulle vende tilbage til det forjættede land. Den samme salme siger videre: "De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den." (Salme 37:29)* Bemærk at denne salme siger at evigt liv på jorden er en belønning til "de sagtmodige". I en fransk bibel siges der i en kommentar til verset at ordet "sagtmodig" "har en langt bredere betydning end det fremgår af diverse oversættelser; det indbefatter de ulykkelige, dem der lider eller forfølges for Jahves skyld, ydmyge hjerter som er lydige overfor Gud".

Fordi Bibelen fortæller os Anonym
at Gud vil gennemføre hele sin vilje. Det er dét hans navn står for.

Svarede du egentligt mig? sebl
Måske blev dit indlæg fejlplaceret. For dit "svar" har da ikke noget med mit indlæg at gøre, vel?