SKRÆMMende er også...

SKRÆMMende er også... Gø ring
..at der er en skiole som har delt klasser som indvandrersklasser, og dansker-klasser...

jeg synes det er ulovligt .

hvordan bliver de integreret hvis de er ikke med danskere i skolæen?

Skal anonym1
Velfærdsflygtningen vrøvler, ligesom velfærdsflygtningen lagermannn. Flygtninge skal ikke integreres, de skal hjemsendes når forholdene i hjemlandet er blevet forbedret. Kriminelle udlændinge skal heller ikke integreres men hjemsendes efter straf.

Se Her laddyMensfarvet
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=70&posting=728758