Skriftstedet nogle ikke "gider"....-

Skriftstedet nogle ikke "gider"....- jalmar
Eller også totalt har misforstået!Jacobsbrevet kap. 2 v. 14 – 26

Tro og gerninger

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham?

Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem:

»Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,«

men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?

Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.

Er du blevet hellig? mormor
Eller har du bare misforstået skriftstedet?

Svar til "mormor"............................. jalmar
Jeg påpeger bare venligt,
at jeg kan se adskillige,
der ikke følger bibelens ord,
lige så bogstaveligt som de tror!


J*