Slangen i paradiset.

Slangen i paradiset. ftg
Et aspekt af hændelserne i Paradiset kan godt lyde som en myte, især hvis man ikke tager resten af Bibelen i betragtning. Men Bibelen har gradvist løftet sløret for forståelsen af denne gådefulde del af beretningen.

Hvem eller hvad fik det til at se ud som om slangen kunne tale? Israelitterne kendte til andre faktorer som kastede lys over slangens rolle. For eksempel vidste de at dyr ikke kan tale, men at en åndeskabning kan få det til at se ud som om et dyr taler. Moses skrev også beretningen om Bileam; Gud sendte en engel som fik Bileams æsel til at tale som et menneske. (4 Mosebog 22:26-31; 2 Peter 2-15-16)

Kan andre åndeskabninger, også de der er fjender af Gud, udføre mirakler? Moses havde set de egyptiske magere prøve at efterligne nogle af Guds mirakler. For eksempel fik de det til at se ud som om deres stave blev forvandlet til slanger. De eneste der kunne give disse magere kraft til at udføre sådanne bedrifter, var Guds fjender i åndeverdenen. (2 Mosebog 7:8-12)

Det var sandsynligvis også Moses der af Gud blev inspireret til at skrive Jobs bog. Denne bog fortæller meget om Guds løgnagtige ærkefjende, Satan, som skabte tvivl om alle Jehovas tjeneres trofasthed mod Gud. (Job 1:6-11; 2:4-5) Ræsonnerede israelitterne i fortiden at Satan havde manipuleret med slangen i Eden, idet han havde fået det til at se ud som om den talte, så Eva blev forledt til at bryde sin uangribelighed overfor Gud? Det lyder sandsynligt.

Var Satan den kraft der stod bag slangen? Senere blev han af Jesus omtalt som "en løgner og løgnens fader." (Johannes 8:44) "Løgnens fader" må være den der fremsatte den allerførste løgn. Den første løgn var indeholdt i de ord slangen udtalte overfor Eva. I modstrid med Guds advarsel om at det ville medføre døden at spise af den forbudte frugt, sagde slangen: "I skal visselig ikke dø." (1 Mosebog 3:4) Jesus vidste helt klart at Satan havde gjort brug af slangen. I den åbenbaring han gav apostelen Johannes, kalder han Satan for "slangen fra fortiden". (Åbenbaringen 1:1; 12:9)

Er det da så urealistisk at tro at et magtfuldt åndevæsen kunne manipulere med en slange og få det til at se ud som om den talte? Selv mennesker, der besidder langt mindre kraft end åndevæsener, kan udføre forbløffende bugtalertricks og skabe overbevisende 'special effects'.

Med venlig hilsen, ftg.

Slangen i paradiset Apollyon lyjse
det er ham der er "slangen i paradiset".

Og jehovas vidner er hans græshopper :


http://www.cephas-library.com/allnations/russia_jw_locusts_from_the_abyss.html

Oversat :


http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://www.cephas-library.com/allnations/russia_jw_locusts_from_the_abyss.html

Afgrundens engel også kaldet Satan.Den løgnagtige og bedrageriske åndeverden

af Willy Griis

For mange mennesker er åndeverden et ukendt begreb, selvom de er påvirkede deraf uden selv at vide det.

Men vi må erkende, at i vor tid trænger ånderne sig mere og mere på og synliggør sig idet de giver sig til kende overfor mennesker uden at spørge først.
De ved at deres tid til at bedrage menneskene på jorden er nært forestående.

Åb. 9:1-3 og 11:;Den femte engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne (Satan), der var kastet ned på jorden fra himlen, den fik givet nøglen til afgrundens brønd (på grundsproget: Abyssus), og den åbnede afgrundens brønd, og der steg røg op fra brønden som røgen fra en ovn.

Og solen og luften formørkedes af røgen fra brønden. Ud af røgen kom der græshopper (onde ånder) ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har (de kommer og stikker menneskene med deres gift)...

Som konge over sig har de afgrundens engel (Satan), hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon;

Denne afgrund var godt kendt af Jesus og de onde ånder kendte den udmærket og frygtede den, for kom de der var de fanget og uvirksomme i deres ondskab imod menneskene for en tid, nemlig indtil afgrundens brønd skulle åbnes af deres konge Satan til den dertil bestemte tid.

Citat slut

Jehovas vidners konge er Satan, hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon.

En talende slange er ikke problemet sebl
Det er heller ikke noget særligt problem, at slanger iflg beretningen spiser støv. Nej, det virkelige problem med din tolkning af beretningen er blandt andet [url=http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2446626-livets-trae-og-traeet-til-kundskab-om-godt-og-ondt/2447254]dette moralske dilemma ved din position[/url].

Det spørgsmål er blevet besvaret her ftg
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2446626-livets-trae-og-traeet-til-kundskab-om-godt-og-ondt/2447834?limitstart=0&limit=400

V.H. ftg.

Øh, nej sebl
Dit svar har intet med spørgsmålet at gøre, så nej, det har du ikke svaret på. Forstår du overhovedet hvad ordet dilemma betyder?

Adam ville befinde sig i den situation ftg
at han måtte se sin hustru ældes og til sidst dø, men det hindrede ikke at han kunne få børn med sin hustru og at jorden ville blive opfyldt med efterkommere af den fuldkomne Adam.

Bibelen viser at det er på grund af Adams synd, at vi lider døden. (Romerne 5:12-14)

Med venlig hilsen, ftg.
__________________

Derfor, ligesom synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet —. 13 For indtil loven kom var der synd i verden, men synd tilregnes ikke når der ikke er nogen lov. 14 Ikke desto mindre herskede døden som konge fra Adam frem til Moses, også over dem som ikke havde syndet i lighed med den overtrædelse [der var blevet begået] af Adam, som svarer til ham der skulle komme.

Adam ville befinde sig i den situation ftg
at han måtte se sin hustru ældes og for til sidst at dø, men det hindrede ikke at han kunne få børn med sin hustru mens hun levede og at jorden ville blive opfyldt med efterkommere af den fuldkomne Adam.

Bibelen viser at det er på grund af Adams synd, at vi lider døden. (Romerne 5:12-14)

Med venlig hilsen, ftg.
__________________

Derfor, ligesom synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet —. 13 For indtil loven kom var der synd i verden, men synd tilregnes ikke når der ikke er nogen lov. 14 Ikke desto mindre herskede døden som konge fra Adam frem til Moses, også over dem som ikke havde syndet i lighed med den overtrædelse [der var blevet begået] af Adam, som svarer til ham der skulle komme.

Adam ville befinde sig i den situation sebl
Jeg har besvaret din påstand [url=http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2446626-livets-trae-og-traeet-til-kundskab-om-godt-og-ondt/2448086]her[/url].

Men meget kort - det er en sjov myte du laver, men den har intet med den bibelske myte at gøre. I den myte var Adam nemlig nødt til at spise, da kvinden havde spist:

[i]Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg.«[/i]

Adam forsvarede sig altså direkte med, at han jo skulle være sammen med kvinden. Dine spekulationer om, at Gud godt kunne forhindre kvinden i at spise er ubibelske - i den bibelske version af myten beskytter Gud vejen til haven med keruber og flammesværd, for at de ikke skal finde tilbage.

Det har altid undret mig, hvorfor I jehovas vidner ikke bare læser hvad der står, i stedet for at opdigte jeres egne beretninger om hvad Bibelen handler om. Det er jo også derfor I drøner rundt i Bibelen på kryds og tværs for at opfinde jeres egne historier, i stedet for bare at læse de beretninger der rent faktisk står i Bibelen.

I Bibelens egen myte er der ingen tvivl: Adam var nødt til at spise da kvinden havde spist. Det er det der henvises til ved at Adam siger kvinden skulle være hos ham - det var ikke for at fortælle, at det var hende der der gjorde det, for der var ikke andre kvinder...

Prøv at lægge mærke til hvad Adam siger. ftg
Adam gav faktisk Gud skylden.

Er det ikke typisk? Når man har gjort noget forkert, så giver man andre skylden.

Med venlig hilsen, ftg.

Prøv at lægge mærke til hvad Adam siger. sebl
Ifølge beretningen var det jo faktisk Gud selv der ville have de skulle være sammen:

[i]Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam:
»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
[b]Derfor[/b] forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.[/i]

Igen er din filosofi altså i direkte modstrid med Bibelens mytologiske beretning om Adam og kvinden (bemærk, at hun ikke hed Eva, endnu, for det kom hun først til at hedde da hun kunne få børn). De to var bundet sammen.

Den samhørighed var også helt grundlæggende, da Gud advarede dem imod at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Først beskrivelse inden kvinden var skabt af mandens ribben:

[i]Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«[/i]

Kvinden forklarede senere, at denne befaling også galt hende:

[i]Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.« [/i]

Her står konsekvent "vi" - spiste den ene måtte den anden nødvendigvis også spise! Beretningen i Bibelen er i denne henseende gennemført - Adam og kvinden hørte uløseligt sammen i deres skæbne, hvad det træ angik, for de skulle jo være sammen.

Mange år senere sidder ftg og filosoferer over, at det var forkert gjort af Gud. Gud burde ikke have bundet dem sammen på den måde, når ftg kan regne et meget smartere system ud, så Adam kunne være blevet i haven uden sin medhjælp. Ftg synes nemlig det er rigtigt ærgerligt, at han ikke selv bor i denne mytologiske have.

Så mens ftg ikke har indsigten til at opdage, at det faktisk er ham selv der skælder ud på Guds måde at gøre tingene på, så skælder ftg ud på Adam for at sige det åbenlyse, nemlig at Gud jo havde sagt de skulle være sammen! Men ftg har ret i, at Adam derved gjorde opmærksom på, at han jo ikke havde noget valg - det er jo præcist det der er dilemmaet i denne mytologiske beretning.

Jeg minder igen om, at jøderne slet ikke læser noget moralsk indi historien. De ser det blot som en forklaring på, hvorfor livet er som det er (det er den slags myter skal forklare). Og mon ikke jøder trods alt er lidt bedre til at læse beretningen end ftg - blandt andet læser de den jo på hebraisk. Nå, lidt om jødernes opfattelse af beretningen:

[i]Det antages i kristen kontekst ofte, at den jødiske forståelse af de fælles skrifter er stort set den sammen som den kristne, men dette er ikke tilfældet. For Første Mosebogs vedkommende er der f.eks. afgørende forskelle i tolkningen af passagen om Adam og Eva. Således opfattes beretningen blot som en historisk hændelse i urtiden, og ikke som i kristendommen som et egentligt syndefald, der nødvendiggør en frelseshistorie.[/i]

Du er rimeligt meget på vildspor angående måden at tolke beretningen på. Et godt tip til dig kunne være at læse den fra ende til anden, i stedet for at læse om den - så er der måske et par sammenhænge der går op for dig...

Noget af det du skriver er rigtigt, ftg
og det vil jeg gerne rose dig for, men du drager også nogle forkerte konklusioner.

For eksempel skriver du:

"Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«

Her står konsekvent "vi" - spiste den ene måtte den anden nødvendigvis også spise!"

Dette er forkert. Ordet "vi" betyder at ingen af dem måtte spise af træet.

Gud havde skabt menneskene i kærlighed. De skulle elske hinanden, få børn og til sidst opfylde jorden. De skulle også elske deres Skaber, der i kærlighed havde skænket dem livet, og de kunne vise at de elskede ham ved at holde hans bud. Det var derfor at træet stod der. Gud gav dem mulighed for at vise at de elskede ham.

Med venlig hilsen, ftg.

Noget af det du skriver er rigtigt, ftg
og det vil jeg gerne rose dig for, men du drager også nogle forkerte konklusioner.

For eksempel skriver du:

"Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«
Her står konsekvent "vi" - spiste den ene måtte den anden nødvendigvis også spise!" (Citat slut)

Dette er forkert. Ordet "vi" betyder at ingen af dem måtte spise af træet.

Gud havde skabt menneskene i kærlighed. De skulle elske hinanden, få børn og til sidst opfylde jorden. De skulle også elske deres Skaber, der i kærlighed havde skænket dem livet, og de kunne vise at de elskede ham ved at holde hans bud. Det var derfor at træet stod der. Gud gav dem mulighed for at vise at de elskede ham.

Med venlig hilsen, ftg.

Nej, den er god nok sebl
Beklager, men formuleringen udelukker, at en af dem kunne spise uden den anden. Det er en helt central pointe i beretningen - den er konsekvent i formuleringerne, den er konsekvent i mytens opbygning og den er konsekvent i mytens klimaks!

Dit problem er, at du tror mere på kulørte blade end på det der står i Bibelen. Derfor roder du dig ud i at tro du kritiserer Adam, når den du i virkeligheden kritiserer er Gud...

Fordi den ene af os gør noget forkert ftg
behøver vi ikke at gøre det begge to, vel da?

Sådan var det også med Adam og Eva.

Med venlig hilsen, ftg.

Læs nu bare teksten, ikke sebl
Så ser du hvad der står. Bibelen er ikke skrevet med spidsfindige formuleringer for at give jehovas vidner en måde at læse noget andet end der står - beretningen er ret ligetil og fortæller, at de to skulle være sammen, at valget om at spise var fælles og at Adam gjorde opmærksom på han var nødt til at spise da kvinden havde spist. Du roder dig udi de sygeste bortforklaringer, fordi du nægter at læse beretningen som den står.

Man kan ikke give Gud skylden ftg
for noget man selv har gjort, og at du gør noget forkert giver ikke mig ret til at gøre det samme. Det skulle ikke være så svært at forstå.

Med venlig hilsen, ftg.

Man kan ikke give Gud skylden ftg
for noget man selv har gjort, og at du gør noget forkert giver ikke mig ret til at gøre det samme. Det er da ikke så svært at forstå, er det?

Med venlig hilsen, ftg.

Det gjorde man også imod Jesus, ftg
så hvorfor skulle man ikke gøre det imod os?

Med venlig hilsen, ftg.

Man kan ikke give Gud skylden sebl
Nu er der forskel på at skyde sin egen skyld på andre og så at pege på et reelt dilemma. Adam gjorde det sidste - du påstår han gjorde det første. Beretningen er ikke på din side.

Derpå så Gud alt hvad han havde frembragt, ftg
og se, det var virkelig godt." (1 Mosebog 1:31)

Der var altså ikke noget galt med det Gud havde frembragt.

Med venlig hilsen, ftg.

Det gjorde man også imod Jesus, ..Kosmos..
fordi I taler løgn, medens Jesus taler sandhed. Beviset er "jer selv". I har udødeliggjort jeres løgne gennem Vagttårnet og det siger jeg så tak for.

Jesus har udødeliggjort sandheden gennem sin lære refereret i Bibelen og det er vi andre bare taknemmelige for.

Dit problem er, at du overhovedet ikke forholder dig til hvad jeg skriver, men panisk forsøger, at klamre dig til et halmstrå.

I har selv afleveret beviserne, jeg er blot budbringeren.

Jesus i Guds åbenbarelsen bekender jeg og mit liv. Jeg kan forstå på dig, at du bekender Vagttårnet hvem du har skriftligt afsværget din egen vilje og juridisk underlagt dig foretagendet Vagttårnet.


Kosmos

Det er nemlig rigtigt sebl
Nej, det Gud havde skabt var godt. Men dilemmaet var der jo, alligevel. Altså var også dilemaet godt.

Derimod er det ikke så godt at du skælder Gud ud over at have skabt det dilemma - godtnok kammoufleret som en benægtelse af dilemmaets eksistens. Men når du giver Adam skylden for dilemmaet dømmer du dels en uskyldig og dels fornægter du Guds ret til at skabe et dilemma du ikke bryder dig om! Du benægter, at dilemmaet var godt - du benægter derved, at det Gud havde skabt var godt.

De har ret i at Jesus talte sandhed. ftg
Der er vi enige.

Med venlig hilsen, ftg.