Slut med fredagsbar?!?

Slut med fredagsbar?!? Studenten i Århus
Faldt lige over denne artikel fra DR Nyheder:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/08/18/093116.htm?rss=true

KOM LIGE NED PÅ JORDEN, siger jeg bare!

Restauranternes brancheforening har mistforstået noget, eller også er der ingen af dem, der har gået på et studie. Fredagsbarer er sgu da til for at bevare STUDIEMILJØET - de menneskelige relationer der skabes i en afslappet stemning i fredagsbaren er da guld værd efter min mening - både for studiemiljøet generelt og de bånd der skabes på længere sigt.

Alternativet er, at vi går direkte ned i byen i små grupper hver for sig - dermed bliver studiet kun en "skole" hvor man sidder til forelæsning og derefter passer hver så sit.

Og 15kr for en fadbamse - det er da en rimelig pris for en studerende, som ikke har råd til at ofre 50kr for nøjagtig samme øl ved åen.

Jeg synes Restauranternes brancheforening skulle blande sig langt udenom, de har jo slet ikke fattet pointen med en fredagsbar. De få penge, de mister på os på en fredagsbar er jo intet i forhold til hvad de kan tjene på deres rige kunder nede i byen.

Men typisk grådighed - mere vil have mere! Restauratørerne kunne da bare sætte ølprisen ned til en lidt mere normal pris, f.eks. bare til produktionsprisen x 2, hvilket så vel stadig vil være 20 gange billigere. Nånej, restauratørerne vil skumme fløden/skumme ølskummet uanset hvad!

Hvad mener du? Er det rimeligt at en helt almindelig kold fadøl i fredagsbarer på studierne rundt om bliver sat op til omegnen af 50kr?

Småpenge? m34 Student '91
Du nævner, at det er få penge, værtshusene og caféerne mister på fredagsbarernes eksistens. I artiklen står jo at for de største fredagsbarer taler man om en årsomsætning på "små" 5mio. kr, hvilket svarer til omsætningen på en af caféerne langs Århus Å.

Skulle man være djævlens advokat, kunne man godt indvende, at fredagsbaren på Handelshøjskolen er ved at være en konkurrent.

Jeg har nu ikke lyst til at være djævlens advokat - som du selv nævner det, så har en fredagsbar flere værdier end blot øludskænkning, det netværk der ofte skabes i en fredagsbar kan man have stor gavn af både på studiet og senere hen i sin jobkarriere.

Og hvis man satte en fadøl op til 50kr, tror jeg der vil være mange stakkels fattige studerende, som istedet arrangerede små privatfester, og derved forsvinder en stor del af studiemiljøet også.

Så jeg tilslutter mig; restauratørerne langs åen må og skal vende det døve øre til, som det ser ud nu, så blomstrer beværtningerne da også fint op, der er jo vist kunder nok til alle alligevel...

Skyn dig derover Børgen
baren er vel åben allerede nu....skyn dig derover før de sætter prisen op :-)

skændsel Mie piin
det er en skændsel hvis ølpriserne bliver sat op! Nu er jeg godtnok den type pige der ikke kan døje øl, men de mener vel ikke kun øl men også barcardi breezer og så videre....det kan de da ikke mene...

Fredagsbaren længe leve! studerende1
Studerende skal have lov til at have fredagsbarerne. Det hele skal ikke kun handle om skole. På enhver arbejdsplads mødes man jo også til hyggeligt samvær. Hvem sagde brødnid?

Fredagsbar ja Århusstud.
Jeg synes som mange andre af undervisere, studenterorganisationer m.v. at det er rigtig godt med fredagsbar ude på studiestederne. Jeg tror ikke mine medstuderende vil sidde og diskutere fagemner på en bar i byen - og der er heller ikke plads til mellem 30 og 40 personer - vi er en gruppe, der gerne vil sidde sammen og det kan vi heller ikke på beværtningerne - så til restauratørerne i unibyer - fy for fanden skam Jer!!!!!