Slut på fleksjob.?

Slut på fleksjob.? Herbert
Jeg har nu været i feksjob i et halvt år og der burde automatisk blive afholdt en jobopfølgning efter dette halve år, men der skete intet og får af vide af konsulenten at der er sket en administrativ fejl der har gjort at jeg er røget ud af deres system og derfor har de glemt mig.?
Nu står jeg i den situation at jeg ikke kan fortsætte med dette fleksjob fordi det indebærer at jeg er nød til at have en masse sygedage og det får hverken jeg eller firmaet noget som helst noget godt ud af og det er derfor min mening at afslutte dette arbejdsforhold, hvilket der ikke burde være de store problemer i ifølge min tidligere sagsbehandler.
Men nu fortæller min nuværende sagsbehandler mig, at jeg ikke bare lige kan afslutte dette fleksjob og at jeg har udsigt til at få 5 ugers karantæne hvis jeg selv siger op, desuden skal jeg fremvise en lægeerklæring for at det overhovedet kan lade sig gøre.
Kan det virkeligt være rigtigt at man bliver "bondefanget" på denne måde.?
Det er i hvert fald i de betingelser jeg har taget dette fleksjob på.

Du bør da omgående kontakt din fagforening Anonym
Det er da en kedelig situation, du er havnet i.
Mit bedste råd er, at du kontakter din fagforening og får hjælp og råd der. Min mand er også i fleksjob og har flere gange oplevet i forløbet at sagsbehandlere fra kommunen ikke var helt inde i reglerne omkring fleksjob. Min mands fagforening var til kæmpehjælp, både under selve arbejdsprøvningen og senere da der skulle aftales løn og andre betingelser.
Men du må jo have nogle papirer og en kontrakt hvor betingelserne står ??? De gælder da uanset om der har været en opfølgnende samtale eller ej. Eller der du stadig "kun" i arbejdsprøvning til fleksjob ???
Venlig hilsen
Anonym

De har lavet fejlen - de retter den dulkis
- hvad bilder de sig ind? Som en anden skriver se at komme ned i fagforeningen.

Nu skulle der Herbert
være klarhed over tingenens tilstand.?

Man må ikke selv afslutte et fleksjob, det kan koste dig 5 ugers karantæne.?
Det er på det nærmeste min egen skyld (ifølge jobkonsulenten) at der ikke har været afholdt en jobopfølgning, "jeg kunne jo bare have ringet) som hun siger, men jeg vidste ikke en gang hvem der er min sagsbehandler i dag, det fik jeg først af vide i går.

Jeg skal opfylde opsidelselsvarslen, selvom det ikke er min skyld at jobopfølgningen ikke er lavet i ordentlig tid. Hvilket kan betyde at jeg skal være på arbejdspladsen indtil opsigelelsvarselen er "udstået". Men som fagforeningen siger: så må du bare melde dig syg indtil opsigelsenstiden er overstået.
Men hvem fanden får noget godt ud af det.?

Efter det her kan jeg kun advare andre imod at tage et fleksjob hvis du er usikker på om du kan klare jobbet. For du kan ende med 5 ugers karantæne eller endda ende på kontanthjælp, hvis de ikke mener at dine smerter er slemme nok eller din argumentation ikke er god nok.
Du skal i hvert fald tænke dig om én ekstra gang inden du tager imod jobbet.

Der er nu aftalt et møde i næste uge (3 uger senere end det burde)og så må jeg se hvad det bringer.

Næ, næ Herbert
så nemt er det ikke, for det er da min skyld at jeg er røget ud af systemet, jeg kunne jo bare have ringet, som konsulenten siger, men jeg anede bare ikke hvem der var min sagsbehandler før i går. Så hvordan gør man lige det, desuden er der andre fleksjobbere på min arbejdsplads og de bliver automatisk kontaktet af deres konsulenter, så det havde jeg selvfølgelig også ventet på at blive. Det kan nu komme til at koste mig en masse penge.

Fagforeningen bekræfter at forholdene faktisk er sådan at jeg kan risikere at få 5 ugers karantæne hvis jeg selv siger op, konsulenten kan også forlange en lægeerklæring hvis hun synes det er nødvendigt.

Så læren må være, er du usikker på om du kan klare jobbet, så lad værre med at tage det.

Skidt læring dulkis
- der siger en hel masse om Hjort Frederiksen på den halve tid. Undersøg lige om det ikke er 3 uger, nu om dage, for selv at sige op. [:)]

Den er du forkert på den der Herbert. mandaabenraa
Har du et fleksjob , SKAL du da ikke have mange sygedage ? Der er mange måder at få et fleksjob på , det kan man læse om på www.lafs.dk , en forening for fleksjobbere.
Siger man selv op , kan det give en 5 ugers karantæne , som fleksjobber må man ikke være medlem af en a - kasse , så det er noget med kommunen. Www.ladk.dk , her er satserne , der kan også være et formue problem , alle aktiver gør kommunerne til et problem - det kan være bilen man ikke må have , når man får kontanthjælp - sådan er gældende lovgivning.

*Betingelser , jeg har taget fleksjobbet på *. Et fleksjob skal godkendes af kommunen , og så er der et eller andet problem - der er flere muligheder - www.lafs.dk , der står hvilke problemer der kan give et fleksjob.
Der er mangel på fleksjob , så pas du dit fleksjob , og ikke bare sige op.

Øøhh.? Herbert
Jeg forstår ikke helt dit indlæg.

Dit første afsnit kan jeg ikke se har noget som helst med mit indlæg at gøre, jeg har fleksjob, så hvorfor skriver du om hvordan man kan få et fleksjob. Desuden har jeg haft kontakt med lafs, men de handler på egen hånd og det kan jeg ikke bruge til noget godt.

Så skriver du:
"*Betingelser , jeg har taget fleksjobbet på *. Et fleksjob skal godkendes af kommunen , og så er der et eller andet problem - der er flere muligheder - www.lafs.dk , der står hvilke problemer der kan give et fleksjob.
Der er mangel på fleksjob , så pas du dit fleksjob , og ikke bare sige op."
Øh, pas, har du ikke læst mit indlæg.?
Der er jo en årsag til at jeg tænker på at afslutte mit fleksjob og du vil vel ikke have at folk skal gå på arbejde med en dårlig ryg. Hverken arbejdspladsen eller jeg selv får noget godt ud af at jeg melder mig syg hver og hver anden dag, eller skal indtage op til 150mg Morfin ud over de "normale" medicin for at kunne varetage et fleksjob, eller hva´.?

Man bliver jo lynhurtigt kategoriseret som et arbejdssky element, men jeg har det rigtigt godt med at have noget at beskæftige mig med og noget at stå op til, men kroppen skulle gerne følge med, ik.?

Fandt flg. 123ann
Hej Herbert

Jeg fandt flg. :

Forudsætninger for udbetaling af ledighedsydelse:
Personen skal opfylde betingelserne for at få et fleksjob.


Personen har ikke et rimeligt tilbud om fleksjob. Ved rimeligt tilbud forstås et arbejde, som den pågældende person kan klare eller efter en kort oplæring kan klare. Ved vurderingen skal der bl.a. tages hensyn til personens fysiske og psykiske formåen.


Personen skal, hvis det er nødvendigt, tage imod et rimeligt til-bud om aktivering eller et andet tilbud, fx tilbud om undervisning i dansk, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde.


Personen må ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Personen er eksempelvis selvforskyldt ledig, hvis pågældende uden lovligt forfald udebliver fra arbejdet. Hvis personen selv siger sit fleksjob op, er der tale om selvforskyldt ledighed, medmindre der er en gyldig grund til at opsige arbejdet. Eksempler på en gyldig grund til at opsige arbejdet er, at det fremgår af en lægeerklæring, at pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis arbejdet fortsættes. Opsigelse af fleksjob bør altid ske i samråd med kommunen.


Personen skal deltage i opfølgningssamtaler og samtaler i et individuelt kontaktforløb, læs nærmere om dette under "Kontaktforløb under ledighed" (side 34).
Punkt 2, 3 og 4 gælder dog ikke, hvis personen har en gyldig grund til ikke at udnytte arbejdsmulighederne. Den gyldige grund kan fx være, at personen er nødt til at passe sine børn, idet der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, eller at afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller transporttid.

hvis du vil læse hele folderen om fleksjob ses den her:

http://www.dch.dk/publ/fleksjob/clean.htm#mozTocId900657

hilsen

Ann

Tak Ann Herbert
Det var lige hvad jeg kunne bruge. Tak for det.

"Personen skal, hvis det er nødvendigt, tage imod et rimeligt til-bud om aktivering eller et andet tilbud, fx tilbud om undervisning i dansk, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde."
Skrever eg so dorligt dansk.? "s"
Sjov nok har jeg i de 6 år jeg gik hjemme spurgt om at komme på et eller andet kursus, men er aldrig blevet tilbudt noget.

Konsulenten snakkede om at man kunne ændre timeantallet eller måske arbejde nogle færre dage, så måske kan det lykkes aligevel. Jeg krydser fingre for at det kan lade sig gøre.
Jeg må bare vente og se hvad der sker på jobopfølgningsmødet i næste uge.

Tak for dit indlæg, Ann.

flex job anoym
er en god ide men der mangler en fagforening til flex jobber skånejobber
og til beskyttet jobs

KD skriver KlumseDumse
Jeg forstår egentlig slet ikk dit brev her
Er du i flexjob skal du vel ikk ozz til opfølgnings samtaler - det er da mig bekendt kun under forløbet op til selve flexjobbet - altså imens du blir arbejdsprøvet.
Jeg har selv været ude i rimlig mange jobsfprøvninger og har hele tiden haft kontakt med jobkonsulenten undervejs. Nu er min sag så komme så langt som til at skulle vuderes af lægesagkyndige på kommunen.
Jeg mener ozz helt klart at du skam gerne må være i a kassen - men du vil intet kunne hente der hvis du igen blir arbejdsløs,derfor er det så lidt spild af penge.
Jeg ville bare give min mening og håber at det oki
Håber at går godt for dig, for det godt nok en lang tung og sej vej.
Knuzz fra KlumseDumse [:D]