Smid de rigtige ud

Smid de rigtige ud DNF
Skriver Politiken i dag tirsdag den 7 oktober 2008, der efterfølgende vil kunne huskes som dagen da Danmark fortsatte hvor det slap den 29. august 1943.
   Jeg læste den forkerte bog…
   Did six million really die?
   Tazed by thought control squad

Hvor der i England er skabt et stort røre og en offentlig diskussion angående et nogenlunde tilsvarende tysk udleveringskrav til Storbritannien, med deltagelse af flere respekterede politikere, bøjer det landsforræderiske danske justitsministerium sig ydmygt for kravet fra tysklands bananstatsagtige retsvæsen, og udleverer en dansk og en tysk statsborger til retsforfølgelse ved en af tysklands politiske kænguru-domstole.

Hvor store dele af den britiske presse udtrykker bekymring for retstilstanden og de konsekvenser det kan få at udlevere folk for noget der ikke er forbudt i England, nøjes den danske medløberpresse med at videregive oplysningerne fra justitsministeriet.

Også de private danske foreninger og selskaber der angiveligt arbejder for ytringsfrihed og frihedsbannerførerne fra Muhammedkrisen har glimret ved deres fravær. Ikke et ord er kommet frem i offentligheden fra disse kræfter, der åbenbart mener at det skal være tilladt at håne og bagtale den muhamedanske profet, men ikke at fornærme holocaustreligionen eller jødiske interesser. Dansk Folkeparti svigter også, men dette kan ikke undre, da partiet for længst har udspillet sin rolle som forsvarer for principielle værdier i den danske retspleje, og glædeligt og ukritisk stemmer for alle love der fører til mere kontrol og overvågning, de samme love som indvandringsmodstanderne er de første potentielle ofre for.

At domstolens nye ‘appeasement-kurs’ overfor Tyskland vil have store konsekvenser, kan denne flok der for en stor del består af højtuddannede akademikere, som oven i købet kan citere detaljeret både fra Koranen og en lang række filosofiske værker, tilsyneladende ikke fatte. Al fokus rettes mod muhamedanerne, mens andre kræfter lusker de love og den praksis igennem der senere vil kunne blive brugt mod dem selv!

Politiken 7 oktober 2008

"Danmark vil bøje sig for et udleveringskrav fra Tyskland i en sag om såkaldt hademusik.

To mænd har udgivet musik-cd’er med stærkt højreorienterede tekster og symboler. De er blandt andet blevet afsat i Tyskland, hvor den slags er ulovligt at udgive. Det har fået tyskerne til at forlange duoen - en tysk og en dansk statsborger - udleveret.

Justitsministeriet har nu givet grønt lys for en udlevering. Betingelserne for en udlevering er opfyldt, vurderer ministeriet."

Ifølge Morten N. Jakobsen souschef i Justitsministeriets internationale kontor kan de to tiltalte gidsler indbringe udleveringsafgørelsen for en domstol, hvis de vil modsætte sig udleveringen.
   
En begrundelse for udleveringsbeslutningen fra de danske myndigheder lyder på at ‘forholdene falder ind under den danske racismeparagraf.’

Berlingske Tidende kommer med en nogenlunde tilsvarende historie, men kan også fortælle at produktionen af materialet skulle være foregået i samarbejde med australske nynazister.

Bladet nævner også at Danmark tidligere har udleveret danskere til andre EU lande på grundlag af den europæiske arrestordre, og fortæller også om den danske kvinde der ønskedes udleveret af USA for meddelagtighed i smugling af ecstasy, men hvor det blev afvist af retten i Lyngby, der slog fast, at det vil være uforeneligt med humanitære hensyn at udlevere kvinden til USA.

Spørgsmålet er om den i principielle sager tidligere så beundringsværdige Brian Mikkelsen vil have det hængende på sig at skulle være den Justitsminister der brød afgørende med hidtil gældende grundlæggende danske retsprincipper.

Justitsministeriet vil udlevere to nynazister, en dansk og en tysk statsborger, til retsforfølgelse i Tyskland, men nu går de begge rettens vej for at forhindre det, skriver Berlingske Tidende.

Mikael Skjødt, advokat for den danske statsborger forstår ikke justitsministeriets begrundelse for at godkende udleveringen.

Skjødt citeres i Berlingske for følgende: ‘ Papirer fra den tyske anklagemyndighed viser, at sagen er forældet, og det taler imod en udlevering,..’

Både Michael Schiødt og den tyske statsborgers advokat John Finderup fortæller at deres klienter begge er indstillet på at tage sagen gennem hele retssystemet for at undgå udlevering til Tyskland

HVA FANDEN SKER DER OG HVORFOR GØR FOLK IKKE FLERE INDSIGELSER?[:O]