Snavs?

Snavs? sebl
"Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd og være hellige i gudsfrygt" 2 Kor 7:1

Hvad er det for noget snavs vi skal rense af kroppen?

Hvad er det for noget snavs vi skal rense af ånden?

Hvad er menneskets ånd?

Hvad tror du?

Gaaaab Anon-ym
Vand & sæbe
Godnat.

Snavset? Enoch
Hej again,

Ja, det ser ud til, at ikke så mange vil ud med sproget.

Nu er der jo så meget snavs og det er godt at få af.

Desuden har man det bedre når man har holdt sit legeme rent derfor renselsesbadene i det gamle Israel.

Ja, man ligefrem dyppede hele kroppen i vand for at rense sig for snavs og nogen gange var det nok, at vaske hænderne eller fødderne.

Sådan kan man sige, at dåben ligeledes er en renselse for snavs.

Venlig hilsen

Enoch

PS. Det er ellers længe siden, har du andre opgaver?

Hej enoch sebl
Jeg turnerer mest på www.religion.dk debatten nu. Der gider Jv'erne diskutere. Faktisk havde jeg en ide om, at du er en af debattørerne derovre.....

Nå, men jeg syntes lige jeg ville kigge tilbage på denne debat. Det ser ud somom Eniros manøvre med at undlade at exponere indlæggene har båret frugt - debatten er blevet langt mere afdæmpet.

Ja, Enoch
Hej again,

Ja, her er blevet meget mere fredeligt. Hvorfor?

Det ved jeg ikke lige rigtigt, men muligvis fordi det er et ungt publikom for det meste.

Hvad ville du for i øvrigt med dit nye indlæg her?

Venlig hilsen

Enoch

Hvad ville jeg sebl
Jeg har som bare lyst til at tage nogle af de sværere formuleringer i Bibelen og se, hvordan folk umiddelbart forstår dem....

samvittigheden soniah
Jeg tror ikke på at det med renheden, skal tages så bogstaveligt, men mere i overført betydning.
F.eks har det ikke så meget med vand og sæbe at gøre, som at det handler om, at tænke over hvad man smudser sig til med rent åndeligt. -Altså at det har noget at gøre med, at kunne leve nogenlunde i overensstemmelse med sin samvittighed.
Ånd er for mig et religiøst begreb. Jeg ved ikke om ikke-religiøse arbejder med begrebet.

Ånd som begreb sebl
Jeg tror ikke der findes ikke-troende der tror å ånd som andet end en samlebetegnelse for de psykiske processer. Men spørgsmålet er jo, om teksterne i Bibelen lægger op til, at mennesket er to-delt. Hvad tror du? Her er to tekster du eventuelt kan overveje:

EKSEMPEL 1: Peter er i fængsel, men en engel befrier ham, så han tager hen til nogle kristne:

"Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rhode, kom ud for at lukke op. v14 Da hun genkendte hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. v15 De sagde: »Du er vanvittig!« Men hun forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så sagde de: »Det er hans engel.« v16 Peter stod stadig og bankede på, og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring" ApG 12:13-16

Hvad var det for en engel Peter havde, som man kunne tro var Peter selv?

EKSEMPEL 2:

"Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. v3 Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – v4 at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale" 2 Kor 12:2-4

Hvad var det Paulus troede kunne rykkes udenfor legemet?

Jeg tror ikke der i Bibelen findes et sted der klart siger, at mennesket har en personlig ånd. Men der findes en del steder der tyder på det - men hvordan læser du disse tekster?

engle soniah
Hej igen, jeg tror vist at der findes engle = ånd.
Om det er en eller flere ved jeg ikke.

Ps.
Er ikke særlig bibelkyndig, og det hele virker ret fantastisk.

Men nu fik du mig så til at læse en lille ekstra bid fra bibelen. Interressant!

Snydt? sebl
Jeg håber da ikke du føler dig narret? Jeg synes bare det er nogle spændende tekster. Hvilke spændende tekster læser du?

spændende soniah
Jamen jeg er glad for at få ideer til god læsning og føler mig ikke snydt.
Desværre får jeg ikke rigtig læst i bibelen, jeg får ikke så meget ud af den synes jeg.
Til gengæld hører jeg dagligt morgenandagt i radioen, hvor den medfølgende salmetekst ofte belyser dagens bibeltekst på en uddybende måde.
Det er et af mine bedste tidspunkter på dagen.
En fantastisk sangskat vi har. Selv om ordende er lidt gammeldags, giver de meget stof til eftertanke, og viser at de problemer vi kan have idag, var næsten mage til dem salmedigterne tumlede med for indtil flere hundrede år siden. Det synes jeg er ret utroligt.

Salmerne sebl
Som barn gik jeg i riatskole, med daglig morgensang og Fadervor. Det betød naturligvis, at jeg kom til at kende den danske sangskat relativt indgående (desuden sang jeg i kirkens drengekor, hvilket naturligvis hjal til det samme).

Jeg elsker de gamle salmer. Nok er sproget gammeldags, men formuleringerne er utroligt indholdsrige - meget bliver sagt med få ord. Hvis man først forstår de billeder der bruges i den danske sangskat har man et gode for livet, tror jeg....

Ånd, sjæl og legeme? Enoch
Hej again,

"Et sted i Bibelen der klart siger, at mennesket har en ånd"?

Lad mig formulere dit indlæg sådan. Jo, det gør der, men vi er så vant til vor egen (religionens) dogmatik, at det er svært at komme ind i stoffet.

Vor tro formulere ofte nye tanker, som vi fravælger grundet dogmatikken.

Derfor; 1.Mosebog kap. 2 vers 7 ”. ………..og blæste ”livsånde” i hans næsebor”.

Prædikerens bog kap. 12 vers 7.

1.Korinter brev kap. 15 vers 42 til 49.

Nøgleordet til forståelsen er ”ruach” / græsk pfneu`ma.

Venlig hilsen

Enoch

God pointe sebl
En god pointe du har her - naturligvis siger Bibelen, at mennesket har en ånd (både på hebraisk og græsk endda).

Men det jeg mente var naturligvis, at Bibelen aldrig direkte siger, at mennesket er dualistisk i betydningen ånd + legeme = menneske. Mange steder antyder det, men det siges vel aldrig direkte.

Den livsånde Gud indblæste var jo ikke nødvendigvis personlig. Og det er vel en personlig ånd med selvstændighed man taler om, når man almindeligvis taler om, hvorvidt mennesket har en ånd.