socialdomokrati

socialdomokrati lilian knudsen
Forstå det hvem der kan.

Lars Lykke var på TV for et par dage siden, her fortalte han at der var en ny socialdemokratisk ledet kommune, der budgetterede med over 1000 kr. mere i administration, pr. indbygger end nogen anden kommune. 50.000 indb. X 1000 = 50 mill.
Når man samtidig ved at samme kommune vil lave nedskæringer i den offentlige sektor, for at dække over det derved kommende underskud, kan man kun ryste på hovedet.
Er der andre end mig der kan se at der er noget galt?

støt melis bevar roen
du tænker vist på den nye Lolland kommune.

Jeg så indslaget, Lars Lykke var bl.a. indepå at kommunerne skulle tænke lidt mere kreativt.
Jeg kunne godt tænke mig at der blev fjernet en del høvdinge, derved spares penge til ansættelse til nogle flere indianere.

skatteprocent sukkerfri
Lolland kommune, Danmarks dyreste kommune, landets højeste skatteprocent vil sætte skatten yderligere op, netop for at skrabe penge sammen til administrationsudgifterne, ingen planer om at skære ned på administrationen, hvilket ellers er normalt, på den måde, at alle andre udgifter bliver justeret i nedadående retning med henvisning til sammenlignende kommuner.

Og den kommune er socialdemokratisk.

vi alene vide vestergård
Hvor fanden har I nede på Lolland fundet den borgmester?
Der er et gammelt ordsprog der siger:
de gode, de onde og så dem fra Lolland.
Det ordsprog lever I sgu da op til.

ordsprog Rødbynitten
hvad med den gamle sætning:
Herregud, han er fra Rødby.

rent faktisk er / var folk fra Rødby de eneste danskere der havde en kongelig forordning der tillod dem at tigge, det er åbenbart noget der stadig bruges.
Lav et uholdbart budget og lad Lars Lykke hjælpe os.

kirkeskat kristne kurt
hvad med den? hvad betaler I i kirkeskat?
Jeg mener at kunne huske at Lolland er det sted på kloden, hvor der er flest kirker pr. indbygger.

svar lilian knudsen
jeg mener at kirkeskatten vil komme til at lægge på ca. 1,25%

kirker overalt rødbynitten
jo da, vi har en del kirker, jeg mener at søndre provsti har 16 kirker og 8000 indbyggere, 500 pr. kirke, hvis du sammenligner med f.eks. Kbh. med ca. 500000 indbyggere, svarer det til, ja regn selv, ca. 10.000 kirker.

Hvor er det nemt den.glade.socialist
at tale om en masse ting man ikke ved noget om.

Så jeg vil da også tage mig den luksus, at tale om hvorfor der kan være forskel på administrationen i f.eks. Lolland.

Det er vist en kendt sag, at husene på denne ø er ret billige, hvorfor mange sociale klienter har været henvist til at flytte til lige netop denne landsdel for at kunne bo billigt.

Dette giver jo så til gengæld kommunen mange ekstra opgaver. Rent udligningsmæssigt medfører det at man de første år får en refusion for de udgifter der er ved tilflytteren, men ikke til administrationen.

Så hvis man kun sætter sig ned og ganger og dividerer nogle tal i en statistik, så kan man jo få mange sjove tal frem.

Den samme måde at opgøre udgifter fordelt over landet tager jo heller ikke højde for de forskelle der er i priserne.

F.eks. er Københavnsområdet jo betydeligt dyrere med ejendomspriser - om man køber eller lejer - end man er i mange områder i Jylland. Det giver naturligvis også anledning til at administrationsudgifterne vil være en del højere.
Dette problem rammer jo nok ikke Lolland.

Når en kommune dækker et meget stort geografisk område samtidig med at man et tyndt befolket, har det vel heller ikke været muligt at tilrettelægge kommunens service på samme måde som man kan gøre med f.eks. Frederiksberg som dækker et lille areal med mange mennesker.

Så hvordan tager man højde for det i en statistik hvor man blot gange og dividere?

Nå det er jeg jo sikker på, at alle de andre debatører har helt klare præcise svar på, nu når det har været så nemt for dem at fortælle om det store merforbrug som indenrigsministeren havde behov for at underholde landet med.

skraldespand lilian knudsen
du skriver:
Det er vist en kendt sag, at husene på denne ø er ret billige, hvorfor mange sociale klienter har været henvist til at flytte til lige netop denne landsdel for at kunne bo billigt.

Du giver mig ret i at Lolland har været brugt som en social skraldespand, "tvangsflytning" af sociale tabere fra de større byer. Behandlingscentre for uvorne unge og misbrugere osv.
Men det ændrer altså ikke ved at kommunen har et overforbrug indenfor den administrative sektor på mere end 1000 kr. i forhold til alle andre kommuner.

Dette giver jo så til gengæld kommunen mange ekstra opgaver. Rent udligningsmæssigt medfører det at man de første år får en refusion for de udgifter der er ved tilflytteren, men ikke til administrationen.

Der er stadig langt op til de 1000 kr ekstra, guldborgsund kommune også en socialdemokratisk ledet kommune, ligeledes med billige boliger, budgetterer altså med 1000 kr. mindre ens nabokommunen.

udligningsreform rødbynitten
det var da gode argumenter, der kunne bruges når vi snakker om udligningsreform, men hvorfor er der så mange socialdemokratiske kommuner der brokker sig over at f.eks. Lolland kommune skal have lidt mere fra de rige?
Socialdemokraterne fra storbyerne burde da være taknemmelige over at der er nogen der har så meget hjerterum, at de gider passe københavns kommunes selvskabte sociale tabere, men det er da lettere for københavns kommune at sende deres skidt væk, ude af øjne ude af sind.

Findes der en statistik den.glade.socialist
der viser hvilke kommuner der er flittigst til at sende sociale problemer videre til andre?

Jeg kender i Københavns området da nogle eksempler på kommuner, som stort set ikke er i stand til at hjælpe sine egne borgere når de har brug for en billig bolig.

Lad det ikke være nogen hemmelighed: De er borgerlig styret.

Vallensbæk Kommune som har nogle få almene boliger, er nødt til at sende alle der bliver skilt til andre kommuner. Konservativ gennem mange år.

Gentofte Kommune har latterlig få billige boliger, og har lige opført et nytbyggeri på en grund der ligger trængt inde mellem tre motorveje. Konservativ gennem mange år.

Så måske skulle du se på den slags kommuner før du begyndte at hænge andre hovedstadskommuner som er ledet af socialdemokrater, da disse kommuner jo er kendte for at kunne løse egne problemer med billige boliger.