Socialrådgiver-strejke

Socialrådgiver-strejke Noknu
Århus Kommunes socialrådgivere fra de 4 socialcentre og de 4 beskæftigelsescentre nedlagde i dag arbejdet i protest mod de konsekvenser, regeringens skattestop har for kommunens økonomi.
Sammen med socialrådgiverne strejkede også kommunens socialpædagoger, familiebehandlere, ergo- og fysioterapeuter og øvrige ansatte under centrene, der alle berøres af besparelserne.

Her er socialrådgivernes pressemeddelelse:

"Socialrådgiverne har fået nok.

Socialrådgiverne på kommunens social- og beskæftigelsescentre nedlægger arbejdet i dag.

Det sker i protest mod de asociale besparelser, som byrådet nu vil vedtage.

Byrådet lukker øjne og ører, og lader, imod bedre vidende, som om besparelserne på socialområdet blot er administrative besparelser, som ikke rammer borgerne.

Det passer ikke. Der er store sociale konsekvenser, og byrådspolitikerne er orienteret herom. Hvis de siger andet, lyver de.

Besparelserne rammer de mest udsatte grupper i Århus Kommune.
Besparelserne betyder, at de syge, de handicappede, de sindslidende, de truede børn og unge og andre udsatte grupper ikke får den hjælp, de har brug for.
Besparelserne betyder, at Århus Kommune ikke kan leve op til lovgivningens krav. Det betyder, at kommunen vil miste statsrefusion, så besparelserne er også en dårlig forretning.
Når kommunen gør det umuligt for personalet at løse opgaverne, og det samme byråd kræver opgaverne løst, så ødelægges arbejdsmiljøet, og der skabes stress og arbejdsbetingede sygemeldinger blandt personalet.

Vi har sagt det gentagne gange, sidst ved foretræde for byrådet den 31.8.
Byrådet vil ikke høre.
Derfor må vi nedlægge arbejdet i dag.

Det er ikke vores ansvar, hvis der afsløres en skandale, fordi børn svigtes i Århus.
Det er ikke vores ansvar, når de svageste ledige fastholdes i nød og arbejdsløshed.
Det er ikke vores ansvar, når revisionen finder fejlene.

Vi har gjort opmærksom på konsekvenserne.
Nu er det byrådets ansvar.
De må leve op til deres ansvar og finde andre løsninger end nedskæringer”.


Hvis du vil læse mere eller bakke op om modstanden imod nedskæringer, er her et par links:

www.socialttryk.dk

www.velfaerdtilalle.dk

Ikke tale om Anonym
Ikke tale om, at jeg vil give min støtte til oveforkælede socialrådgivere,der for en stor dels vekommende holder klienterne i et afhængighedsforhold, så de selv er sikret fremtidigt arbejde i en sektor, hvor I/du til enhver tid bare kan se at få fingeren ud af en vis legemsdel. Er I/du utilfreds, så find dig et andet arbejde, måske vil et par dage på et af kommunens rengøringshold eller den lokale miljøatation få I/dig på andre tanker.
Vi er rigtig mange, der har produktivt arbejde og betaler for at I/du kan få Jeres/din løn.

desværre Vits
kan jeg ikke give min støtte, da ingen i den omtalte gruppe kender det virkelige arbejdsliv.
Smil, og prøv at så at finde ud af hvad det virkelige arbejdsliv er...

Ingen problem. Mjølner.
Forældrene afgiver da bare deres børnepenge til institionerne........... så har de penge nok, og alle er glade *GGG*

forkert Vits
gruppe, overføres til jokes..

Sjovt nok. Mjølner.
Har småbørnsforældrene ikke noget imod løsninger af denne art når det er andre det går ud over !.

Nope. Attila
Bakker op om besparelser i de offentlige. Håber der skal spares endnu mere næste år!

Besparelser en gæst
Der skal spares meget mere i den ineffektive offentlige sektor.
Ligeledes kan der spares på udgifterne til de såkaldte flygtninge. Og det gøres bedst ved at hjemsende flertallet af bekvemmelighedsflygtningene.

Lad dem bare strejke bs clausen
de laver sgu da ikke noget alligevel.Magen til dovne mennesker skal man lede længe efter.

Det at de strejker giver da kommunen masser af besparelser på lønninger.

Godt gået asociale rådgivere,bare afskaf jer selv.

Konto en gæst
Der kan spares mange milliarder kroner om året, hvis staten foretog omfattende hjemsendelser af bekvemmelighedsflygtningene.

Det koster kommunen 3 mill. pr. dag!! mandaabenraa
Har jeg hørt noget om.

Forældreblokaden Noknu
...koster kommunen 3 millioner hver dag.

Alle andre, der overenskomststridigt nedlægger arbejdet, tjener kommunen på.

Spare mange penge rejsekontoret
Hvis bare de så også ville spare på kontant udbetalinger til de utilpassede og kriminelle muhamedanske velfærdsturister, så kunne der spares rigtig mange penge!

Husk på at hvis kassen smækkes i vil mange af de tilvandrede koraniske gedehyrder lunte hjem til anatolien helt af sig selv.

I brude skamme jer! Gæsten
Socialrådgiverne strejker pga. besparelserne i den offentlige sektor, der i følge socialrådgiverne betyder, at en gruppe borgere får det svære i fremtiden.

Hvilken fucking relevans har kommentar som:

"kan jeg ikke give min støtte, da ingen i den omtalte gruppe kender det virkelige arbejdsliv.
Smil, og prøv at så at finde ud af hvad det virkelige arbejdsliv er...”???

Eller: ”de laver sgu da ikke noget alligevel. Magen til dovne mennesker…”???

Eller en kommentar som: ” Ikke tale om, at jeg vil give min støtte til oveforkælede socialrådgivere,der for en stor dels vekommende holder klienterne i et afhængighedsforhold, så de selv er sikret fremtidigt arbejde i en sektor, hvor I/du til enhver tid bare kan se at få fingeren ud af en vis legemsdel.”


Hvad er det for nogle syge kommentar i kommer med? Kan i ikke læse hvad denne strejke handler om?

Den her strejke handler om, at børn af narkomaner skal kunne vokse op i et stoffrit miljø. At folk der har brækket ryggen i en ulykke kan få deres pension indenfor 6 måneder(og ikke 6 år). At man skal tage sig af sindslidende på en ordentlig måde, så det ikke er jer eller jeres børn de går amok på med en pistol på åben gade. At narkomaner kan behandles, så det ikke er dit hus de skal bryde ind i næste gang de skal have penge til et fix. At børn som bliver slået til plukfisk af deres forældre dagligt, kan komme et bedre sted hen, i tide. At børn der blev voldtaget af deres far mens mor svømmer i alkohol, kan overleve, også senere som voksen. At du og din familie er sikret hjælp, hvis du nu mistede din bedre halvdel, også økonomisk hjælp med at beholde dit hus hvis du ikke har råd til det mere. At du kan komme til en fagpersons, hvis du ikke kan forstå hvorfor netop dit barn er begyndt at tage stoffer. At hvis du eller anden i familien bliver handicappet, kan få den vejledning og støtte du/i har brug for.

Denne strejke handler om, at Socialrådgiverne skal have midler, både i form af tid og økonomi, til at kunne fuldføre deres opgaver, så man ikke risikerer, at nogle af ovenstående skæbner ikke får den hjælp de skal bruge.
En mekaniker har nødvendigvis også brug for meget værktøj til at ordne biler, det nytter jo ikke noget at der kun er indkøbt 1 sæt værktøj til deling på 5 mekanikere, så går der meget længe inden du får din bil igen fra værkstedet. Det er bare ekstra ærgerligt hvis socialrådgiveren ikke lige har tid til at se på din ansøgning om hjælpeudstyr til hjemmet og bilen, efter din ulykke hvor du mistede begge ben, før om 6 måneder.

Når man vælger at komme til en samtale med en socialrådgiver, så kommer man jo af en årsag, så skal socialrådgiveren da også tage sig tiden til at høre hvad de mennesker vil, og gøre et ordentligt stykke arbejde for dem. Synes i ik?

næsten bps
enig med dig jeg mener ikke der skal bruges
flere penge
men heller ikke at der skal bruges mindre
men måden de offenlig arbejder på for
de bruger jo tiden forkert men man kan ikke sige
det til dem for de forestår de ikke
der mangler tid til børn det er nogen der støter
uden at være klar over at se realiteten

du lyder Oldemor
ikke som en der har siddet på den forkerte side af skrivebordet.

Det skal du være taknemmelig for.

I gamle dage kaldte vi dem skankepaver, det passer forsat.