"Som fader, så søn"

"Som fader, så søn" traellen
Jesus havde uddrevet de handlende fra templet, men de handlende vendte naturligvis tilbage. Cirka tre år senere greb Jesus ind over for den samme uretfærdighed og citerede denne gang Jehovas ord som fordømte dem der gjorde hans hus "til en røverhule". (Mattæus 21:13; Jeremias 7:11) Ja, da Jesus så de handlendes griskhed og hvordan folket blev udnyttet og templet besmittet, følte han nøjagtig som sin Fader. Og var det ikke hvad man kunne forvente? I millioner af år var Jesus blevet oplært af sin himmelske Fader, og som følge heraf havde han den samme retfærdighedssans som Faderen. Han blev et levende eksempel på sandheden i ordsproget: "Som fader, så søn." Hvis vi vil have et klart billede af Jehovas retfærdighed, får vi det derfor bedst ved at betragte Jesus Kristus. (Johannes 14:9-10)

Jehovas enestefødte søn var til stede da Satan uretfærdigt kaldte Jehova for en løgner og rejste tvivl om hvorvidt herredømmet retmæssigt tilhørte Gud. Hvilken bagvaskelse! Sønnen hørte også Satans senere anklage: at ingen ville tjene Jehova uselvisk og af kærlighed. Det var anklager som må have pint hans retfærdige hjerte! Hvilken glæde har det da ikke været for ham at få at vide at han ville få den storslåede opgave at modbevise alle disse løgne!
(2 Korinther 1:20) Hvordan ville han gøre det?

Som jeg har været inde på tidligere, gav Jesus Kristus det endelige og afgørende svar på Satans anklage mod Jehovas tjeneres uangribelighed. Derved blev grundvolden lagt til at Jehovas suverænitet kunne blive hævdet og hans navn helliget én gang for alle. Som den ypperste forkæmper for Jehova vil Jesus genoprette den guddommelige retfærdiged i hele universet. (Apostelgerninger 5:31) Allerede i sit livsløb på jorden genspejlede han Guds retfærdighed. Jehova sagde om ham: "Jeg vil lægge min ånd på ham, og hvad der er ret vil han gøre klart for nationerne." (Mattæus 12:18)

Hav en god dag.
______________

"Er dette hus som mit navn er nævnt over, blevet en røverhule i jeres øjne? Se, jeg har også selv set [det],“ lyder Jehovas udsagn." (Jeremias 7:11) ----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Jep Jesus er Gud ligesom ............................. jalmar
...............Gud er Gud, sådan står der også i en Rigtig Bibel!

Som Faderen, så Sønnen! - Ikke meget at diskutere der!


H.
J*