Sony Ericsson Styrer!!!

Sony Ericsson Styrer!!! Mig
Sony Ericsson Styrer!!! og Nokia Sox


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mr.zero
Yes sir

Sir Lord Ticut
Sir.. yes sir !!! couldnt agree moR Nokia iz 4 kids... Sony Ericsson iz 4 real ppl, for grownups.. så tag allesammen og bliv voksne.. !!!