Spørgsmål

Spørgsmål sand kristen
I folkekirkens bibel Mattæus 24:32 står der:

Lignelsen om figentræet

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. v33 Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. v34 Sandelig siger jeg jer: [b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

Hvad betyder det "[b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

1) Hvem er denne slægt ?
2) Hvornår skal det ske ?
3) hvad er det der skal ske ?

Nu skriv jesus ikke de ord ned sveland
og når han ikke skriv det ned, må det betyde at denne slægt er dem han snakker med i det han holder sin tale.
når du holder foredrag snakker du også til de mennesker der høre dig ikke til folk 2000 år frem i tiden vel ;)

hvornår skal alt dette ske spørger du om?
nogle vil mene det er sket andre vil sige det er aldrig sket og vil aldrig ske. men jeg hælder mest til at det aldrig vil ske.
men religiøse vil nok mest hælde til at det er sket vi kan bare ikke se det.[quote="sand kristen" post=2829569]I folkekirkens bibel Mattæus 24:32 står der:

Lignelsen om figentræet

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. v33 Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. v34 Sandelig siger jeg jer: [b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

Hvad betyder det "[b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

1) Hvem er denne slægt ?
2) Hvornår skal det ske ?
3) hvad er det der skal ske ?[/quote]

Spørgsmål lyjse
Den store danske Gyldendal

[b]slægt,[/b] i biologisk systematik en gruppe arter med lignende udseende og formodet fælles oprindelse.
Hver slægt har et internationalt anerkendt videnskabeligt navn, fx Quercus for egetræer og Lagopus for ryper. Artens navn består af to ord, slægtsnavnet fulgt af et artsepitet, fx Quercus robur for stilkeg og Lagopus mutus for fjeldrype.

Flere slægter samles i en familie: Fx danner eg sammen med bøg, kastanje og nogle andre slægter bøgefamilien, Fagaceae.
Mens der kan gives en nogenlunde entydig videnskabelig definition på artsbegrebet (se art), er slægt og familie i nogen grad praktisk betingede kategorier i den biologiske klassifikation.

Citat slut

v1 Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. v2 For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 1.Thes.B.5

Hvad mener du? wizcarlo
Hvad er det for en slægt Jesus taler om? Uden omsvøb.

Hvad mener du? lyjse
[quote="wizcarlo" post=2829594]Hvad er det for en slægt Jesus taler om? Uden omsvøb.[/quote]

Jesus siger "denne slægt" så det må jo være dem der levede - da han sagde det, dem som fører slægten videre og videre og.. en slægt er vel familier, som har levet og som lever..

Spørgsmål sand kristen
[quote="sand kristen" post=2829569]I folkekirkens bibel Mattæus 24:32 står der:

Lignelsen om figentræet

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. v33 Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. v34 Sandelig siger jeg jer: [b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

Hvad betyder det "[b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

1) Hvem er denne slægt ?
2) Hvornår skal det ske ?
3) hvad er det der skal ske ?[/quote]


Til ovenstående fik jeg flere forskellige svar. Tak for det.
Folkekirkens bibel betyder således flere forskellige ting.

En mente denne slægt var de Jesus talte til personligt, men at det han sagde ikke ville ske, eller måske havde Jesus glemt det var sket, hvorfor mon han så sagde det til sine tilhørere, hvis det var dem det handlede om. Det forstår jeg ikke.
Og det der skulle ske, ville alligevel ikke ske.

Ser man det.

En anden mente Jesus holdt et foredrag om botanik og fauna.
Sandsynligvis mener debattøren det fordi Jesus taler om figentræer.
Debattøren mener altså det er hvad Jesus taler om. At man ved sommeren er nær når figentræet springer ud. Disciplene har nok ikke vidst den slags. Godt de fik det at vide.

Hvornår det skal ske ved debattøren åbenbart ikke, men pyt med det, det drejer sig jo om figentræer der springer ud. Det gør de hvert år, så hvorfor gå nærmere ind i det.

Interessandt at man mener en af Jesus mest betydningsfulde profetier handler om noget ret ligegyldigt.

Jeg tør næsten ikke tænke på hvad der står i Mattæus 23:33

Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

v34 Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. v35 For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. v36 Sandelig siger jeg jer: [b]Det skal alt sammen komme over denne slægt.[/b]

Jesus lægger ikke fingrene imellem. Han taler vist nok ikke om æbler og pærer eller figner.
Det ser ud til Jesus alligevel taler om noget kommende.
Hvad mon det er ?

Spørgsmål sand kristen
Hvis man nu gør som jeg og Jehovas vidner, så studerer vi HELE biblen.

For eks, kan man læse ï Mattæus 24:3
Det går forud for Jesus tale om slægt/generation.

[i]Mens han sad på Oliebjerget kom disciplene hen til ham da de var for sig selv og sagde: „Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“

4 Og som svar sagde Jesus til dem: „Pas på at ingen vildleder jer; 5 mange vil nemlig komme på grundlag af mit navn og sige: ’Jeg er Messias,’ og de vil vildlede mange. 6 I vil komme til at høre om krige og rygter om krige; se til at I ikke bliver opskræmte. For dette må nødvendigvis ske, men enden er der ikke endnu.

7 For nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige, og der skal være tilfælde af hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet. 8 Alt dette er en begyndelse til veer.[/i]

Disciplene vil gerne vide hvornår den afslutning som de ved vil komme skal ske.
Jesus svarer at som figentræet springer ud når sommeren nærmer sig vil der være tegn, der viser hvornår afslutningen på tingenes ordning vil ske. Det der kaldes hedningernes tider.

Der vil være verdens krig (1. verdenskrig)
Der vil være hungersnød (Afrika m.v.)
Lukas beskriver der vil være alvorlig sygdom. (den spanske syge der krævede mellem 20-50 millioner døde omkring 1918.)

Den generation der levede i 1914 kom til at opleve det.

Læg så mærke til hvad Jesus siger - det er vigtigt at forstå -
enden er der ikke endnu...... og alt dette er en begyndelse til veer.

Først skal dette ske, så kommer Harmagedon. Men der siges ikke hvor lang tid der vil gå.
Men indledningen til trængslen er altså begyndt i vor tid. Hvis man læser biblen ordentligt.

Tja....det var bare det. [:)]

Du sidder og "snakker med dig selv" - lyjse
så får du selvfølgelig missioneret samtidig, husk nu at skrive det ned.

Ja - jehovas vidner "studerer og studerer", men [b]ALDRIG [/b]har I ramt rigtigt, alt hvad der er kommet fra den sekt, har været løgn [!]

Nu løb du fra min tråd, med spørgsmål til dig - hvorfor ?

Vil du fornægte jeres egen litteratur:

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

Således skal alle funktionerne i de sidste dage finder sted inden for livstid af en generation, den generation af 1914.

Så nogle mennesker, der var i live i 1914 stadig vil være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der ikke er meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.

Citat slut

Jalmar lagde dette:


"God's Purpose Soon to Be Realized:
Although God has permitted imperfection and suffering for a long time from the human viewpoint .. The Bible tells us that God has a specific time period for allowing these things to happen.. God will accomplish this cleansing of the earth .. Humans will never again have the option of trying to rule .. How Close Are We? How close are we to the end of this unsatisfactory system of things and the beginning of God's new world? Bible prophecy clearly gives us the answer.. Have those things that Jesus and Paul foretold taken place in our time? Yes, they certainly have.. Truly, we have been in the last days since 1914 and are nearing the culmination of Bible prophecies involving our time. How long a time period would these last days prove to be? Jesus said regarding the era that would experience the "beginning of pangs of distress" from 1914 onward: "This generation will by no means pass away until all these things occur." (Matthew 24:8, 34-36) Thus, all the features of the last days must take place within the lifetime of one generation, the generation of 1914. So some people who were alive in 1914 will still be alive when this system comes to its end. That generation of people is now very advanced in years, indicating that there is not much time left before God brings this present system of things to an end.. God's purpose will soon be realized."

_________________

For 9 år siden :

Vagttårnets hjemmeside 18 jan 2006 - Guds hensigt Snart at blive realiseret - Hvor tæt er vi?

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_04.htm

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.quotes-watchtower.co.uk/1914_generation.html

__________________

For 12 år siden skrev:

http://www.jehovahs-witness.com/topic/1914-generation-back?page=2

Følgende er kopieret direkte fra selskabets officielle hjemmeside. Samfundet sætte denne information på deres hjemmeside , efter ændringen i forståelsen og har holdt det der for de sidste syv år, selv efter der sidste websted revision!Hvor lang en periode vil disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve "starten af veer" fra 1914 og fremefter: "Denne generation vil på ingen måde gå væk, indtil alle disse ting sker." (Mattæus 24:8, 34-36) Således skal alle funktionerne i de sidste dage finde sted inden for levetiden af en generation, den generation af 1914. Så nogle mennesker, der var i live i 1914, vil stadig være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der er ikke meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.
Her er linket, hvis du gerne vil tjekke det for jer, bare gå til punkt 16http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_07.htm

Citat slut

Når man klikker på linket, dukker siden op, men kun i et splitsekund, så det er selvfølgelig slettet.

[i]"Fejet ind under gulvtæppet" .. [/i]

Du sidder og "snakker med dig selv" - sand kristen
lyjse:
så får du selvfølgelig missioneret samtidig, husk nu at skrive det ned.

Ja - jehovas vidner "studerer og studerer", men [b]ALDRIG [/b]har I ramt rigtigt, alt hvad der er kommet fra den sekt, har været løgn [!]

Sk.
Vi tror i det mindste ikke Jesus holder foredrag om botanik, når der er tale om en lignelse, du ikke fatter en meter af.

Lyjse:
Nu løb du fra min tråd, med spørgsmål til dig - hvorfor ?
Vil du fornægte jeres egen litteratur:

Sk.
Jeg fornægter ikke vor egen litteratur. Som oplyst snesevis af gange, hvornår fatter du det. Sikkert aldrig.

Men ærlig talt, alt det løgn og nonsens du viser fra de inferiøre hjemmesider du hele tiden tror er Jehovas vidners. Dem giver jeg ikke fem flade ører for.

Læste du ikke hvad sbrh skrev til dig. Det ser ud til at gå lige gennem hovedet på dig, da der ikke er noget til at stoppe det.
Bevis jeg tager fejl.

Lyjse
Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

Således skal alle funktionerne i de sidste dage finder sted inden for livstid af en generation, den generation af 1914.

Så nogle mennesker, der var i live i 1914 stadig vil være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der ikke er meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.

Citat slut

Jalmar lagde dette:


"God's Purpose Soon to Be Realized:
Although God has permitted imperfection and suffering for a long time from the human viewpoint .. The Bible tells us that God has a specific time period for allowing these things to happen.. God will accomplish this cleansing of the earth .. Humans will never again have the option of trying to rule .. How Close Are We? How close are we to the end of this unsatisfactory system of things and the beginning of God's new world? Bible prophecy clearly gives us the answer.. Have those things that Jesus and Paul foretold taken place in our time? Yes, they certainly have.. Truly, we have been in the last days since 1914 and are nearing the culmination of Bible prophecies involving our time. How long a time period would these last days prove to be? Jesus said regarding the era that would experience the "beginning of pangs of distress" from 1914 onward: "This generation will by no means pass away until all these things occur." (Matthew 24:8, 34-36) Thus, all the features of the last days must take place within the lifetime of one generation, the generation of 1914. So some people who were alive in 1914 will still be alive when this system comes to its end. That generation of people is now very advanced in years, indicating that there is not much time left before God brings this present system of things to an end.. God's purpose will soon be realized."

_________________

For 9 år siden :

Vagttårnets hjemmeside 18 jan 2006 - Guds hensigt Snart at blive realiseret - Hvor tæt er vi?

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_04.htm

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.quotes-watchtower.co.uk/1914_generation.html

__________________

For 12 år siden skrev:

http://www.jehovahs-witness.com/topic/1914-generation-back?page=2

Følgende er kopieret direkte fra selskabets officielle hjemmeside. Samfundet sætte denne information på deres hjemmeside , efter ændringen i forståelsen og har holdt det der for de sidste syv år, selv efter der sidste websted revision!Hvor lang en periode vil disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve "starten af veer" fra 1914 og fremefter: "Denne generation vil på ingen måde gå væk, indtil alle disse ting sker." (Mattæus 24:8, 34-36) Således skal alle funktionerne i de sidste dage finde sted inden for levetiden af en generation, den generation af 1914. Så nogle mennesker, der var i live i 1914, vil stadig være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der er ikke meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.
Her er linket, hvis du gerne vil tjekke det for jer, bare gå til punkt 16http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_07.htm

Citat slut

Når man klikker på linket, dukker siden op, men kun i et splitsekund, så det er selvfølgelig slettet.

[i]"Fejet ind under gulvtæppet" .. [/i][/quote]


sk.
Det er dumt som en dør. [:S] Det er henvisning til en eller anden blog.


Du og Jalmar mener åbenbart at det styrende råd har udnævnt sig som guddommelige.

Hvorfor skal I altid starte nye tråde for ikke at bevise det I kommer med.
[b]Bevis det er sandt [/b]
Så skal jeg svare på eet af dine spørgsmål.


[b]Men men men. Vi ved begge to det aldrig sker.[/b]


Bla bla bla.
Du har kun oprettet dette for ikke at besvare det nonsens du kommer med.

Lignelsen i din bibel Mattæus 24:32
Handler om flora og fauna.


[img]http://www.easyfreesmileys.com/smileys/lol-045.gif[/img]

jeg tror han savner Bjarne ;) sveland
eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)

Du sidder og "snakker med dig selv" - tag dig dog lyjse
sammen mand [:S]

Du forsøger med alle kneb, at komme udenom jeres egen litteratur - men det her minder utroligt meget om jv..


https://illustrationstoencourage.wordpress.com/category/jehovahs-witnesses-2/

[i][b]Have Jehovah’s Witnesses Changed the Bible to Fit Their Beliefs?[/b][/i]

Om det er et jv, der har lavet en side, og lagt artikler ind fra vagttårnet, så er det om ikke andet,[i][b] artikler fra vagttårnet[/b][/i] !

Så her er et vidne, der ikke fornægter vagttårnslitteraturen [!]

____________

I har haft den opfattelse liggende på jeres hjemmeside, indtil 2006 [u]eller længere.[/u]. !

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2829449/2829546
[i][b]
sbrh skrev:[/b][/i]

[quote]Dato den 18. januar 2006 indikerer at der er tale om en tekst fra den engelske udgave af "Undersøg daglig skrifterne" i online udgaven, hvor der tilsyneladende er en medarbejder ved Vagttårnsselskabets redaktion der "har sovet i timen", og lagt en forældet tekst ud uden at kontrollere om "der er kommet nyt lys". - Her kunne det have været interessant at se, hvad der har stået i den trykte udgave - herunder et evt. rettelsesblad - noget der fra tid til anden forekommer, når sådanne fejl opstår.

/sbrh[/quote]

Sådan er det med de falske profeter, når de ikke får slettet sporene af deres fejltagelser [:DD]

jeg tror han savner Bjarne ;) lyjse
[quote="sveland" post=2829630]eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)[/quote]

Det gør han helt sikkert [(:]

Under alle omstændigheder, så går han udenom svarene - ( som katten om den varme grød ) laver [u]sin egen[/u] forestilling om det skrevne, og så prøver han på, at fiske fanger til vagtårnet, ved at manipulere og lyve om det, vi andre skriver [:X]

Du sidder og "snakker med dig selv" - tag dig dog sand kristen
Jehovas vidners hjemmeside hedder jw.org
Og ikke noget andet.

Hvor er de ynkelige løgne dog sølle.
bemærk: du læser hvad jeg skriver. så jeg sidder ikke og tale med mig selv. [:DD]

Du kan jo intet menneske. Du tror Jesus taler om botanik i lignelsen om figentræet [:DD]

Vil du foretrække vi taler om Rasmus Klump bøger.
Nu får du en svær en. Hvilket dyr er Rasmus Klump.
[quote="lyjse" post=2829640]sammen mand [:S]

Du forsøger med alle kneb, at komme udenom jeres egen litteratur - men det her minder utroligt meget om jv..


https://illustrationstoencourage.wordpress.com/category/jehovahs-witnesses-2/

[i][b]Have Jehovah’s Witnesses Changed the Bible to Fit Their Beliefs?[/b][/i]

Om det er et jv, der har lavet en side, og lagt artikler ind fra vagttårnet, så er det om ikke andet,[i][b] artikler fra vagttårnet[/b][/i] !

Så her er et vidne, der ikke fornægter vagttårnslitteraturen [!]

____________

I har haft den opfattelse liggende på jeres hjemmeside, indtil 2006 [u]eller længere.[/u]. !

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2829449/2829546
[i][b]
sbrh skrev:[/b][/i]

[quote]Dato den 18. januar 2006 indikerer at der er tale om en tekst fra den engelske udgave af "Undersøg daglig skrifterne" i online udgaven, hvor der tilsyneladende er en medarbejder ved Vagttårnsselskabets redaktion der "har sovet i timen", og lagt en forældet tekst ud uden at kontrollere om "der er kommet nyt lys". - Her kunne det have været interessant at se, hvad der har stået i den trykte udgave - herunder et evt. rettelsesblad - noget der fra tid til anden forekommer, når sådanne fejl opstår.

/sbrh[/quote]

Sådan er det med de falske profeter, når de ikke får slettet sporene af deres fejltagelser [:DD][/quote]

INDRØM så lyjse
at I tog fejl fejl fejl .. i stedet for, at gøre dig selv til grin [:/]

Opfør dig dog, som om du var normal.

INDRØM så sand kristen
[quote="lyjse" post=2829656]at I tog fejl fejl fejl .. i stedet for, at gøre dig selv til grin [:/]

Opfør dig dog, som om du var normal.[/quote]Hvis jeg er u-normal, hvordan kan det så være jeg ved hvad Jesus taler om i Mattæus 24:32, i lignelsen om figentræet, og hvis du er normal, hvordan kan det så være du tror Jesus taler om botanik. [:DD]

Jeg kom lige til at tænke på det jeg spurgte dig om vedr. Harmagedon.
Fra Mika


Og Mika 6:2
Hør Herrens anklage, [b]I bjerge[/b],
I jordens evige grundvolde!
Herren fører sag mod sit folk,
han går i rette med Israel:

Hvad tror du det drejer sig om.
Om Gud fører krig mod bjergene i Israel [:DD]

Hvordan kan det være når du sådan er normal og bibelexpert, ikke aner en bønne om hvad det betyder.

Ps. Jeg gør.


Hvad kan du andet end lyve, forstille dig og sprede falsk lære.
Intet min gode lyjse - du dur ikke til noget. Indse det dog.

Er du uenig, kan du jo bare svare. [:DD]

HVIS du var.. lyjse
unormal [:/] hvor blev indrømmelsen af, det er en ommer "sk"

[img]http://www.ponty.dk/lego2.jpg[/img]


[:DD] [:DD] [:DD] [:DD]

jeg tror han savner Bjarne ;) Bjarne2411
[quote="lyjse" post=2829641][quote="sveland" post=2829630]eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)[/quote]

Det gør han helt sikkert [(:]

Under alle omstændigheder, så går han udenom svarene - ( som katten om den varme grød ) laver [u]sin egen[/u] forestilling om det skrevne, og så prøver han på, at fiske fanger til vagtårnet, ved at manipulere og lyve om det, vi andre skriver [:X][/quote]

Lyse, kan du svare mig på, hvordan en sjæl bliver født?
Og hvordan den kommer ind i kroppen?
Og hvordan den udvikler sig?
Hvad hvis et tre måneder gammel barn dør, svæver der så en hjælpeløs sjæl rundt i rummet?

Det er nogle spørgsmål, du nu har ignoreret i lang tid, må jeg spørge hvorfor det?
Eller kan jeg nu forvente et svar.

jeg tror han savner Bjarne ;) sbrh
[quote="sveland" post=2829630]eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)[/quote]

Tja, det måtte jo ske før eller siden [;)]

jeg tror han savner Bjarne ;) Slave
[b]Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.[/b]

Efter min opfatning er "denne slægt" de onde mennesker der beboer jorden fra endetidens begyndelse og frem til enden.

Det betyder at Jesus menede at vi som lever i endetiden vil måtte leve med de onde mennesker helt frem til han griber ind og fjerner dem. Det vil altså med denne profeti i tankene ikke hjælpe at kristne forsøger at gribe ind politisk eller på anden måde forsøger at gøre den hele jord til et bedre sted. De onde vil fortsete at regere med sin ondskab og alle de tegn Jesus omtaler om endetiden vil ikke ta en ende før alt har sked.

Dette hjelper de kristne til at forstå at det ikke vil bli slut på lidelse før enden komer. Alt skal gå fra ondt til mere ondt under styring af en ond "generasjon" mennesker som lar seg lede af Satan. Og Satan kan ingen mennesker gøre noget med. Det er poenget. Jesu udtalelse er git os for at vi i det mindste skal forstå at slig det nu er vil det ikke bli slut på før enden. Det kan vi ikke gøre noget med, men det gir os trøst at vide [b]HVORFOR[/b] det er slig og at dette er noget kristne må leve med løbet ud. Stridsspørgsmålet og retsagen må gå sin gang til domen falder.

HVIS du var.. sand kristen
Jeg skrev følgende:
Hvis jeg er u-normal, hvordan kan det så være jeg ved hvad Jesus taler om i Mattæus 24:32, i lignelsen om figentræet, og hvis du er normal, hvordan kan det så være du tror Jesus taler om botanik. [:DD]

Jeg kom lige til at tænke på det jeg spurgte dig om vedr. Harmagedon.
Fra Mika

Og Mika 6:2
Hør Herrens anklage, I bjerge,
I jordens evige grundvolde!
Herren fører sag mod sit folk,
han går i rette med Israel:

Hvad tror du det drejer sig om.
Om Gud fører krig mod bjergene i Israel [:DD]

Hvordan kan det være når du sådan er normal og bibelexpert, ikke aner en bønne om hvad det betyder.

Ps. Jeg gør.


Hvad kan du andet end lyve, forstille dig og sprede falsk lære.
Intet min gode lyjse - du dur ikke til noget. Indse det dog.

Er du uenig, kan du jo bare svare. [:DD]

Svaret på de to spørgsmål som Lyjse kunne præstere ses nedenstående.
Så kan man bedømme om det er normalt eller unormalt - begavet eller u-begavet.
Et sagligt svar - eller spild af plads[quote="lyjse" post=2829683]unormal [:/] hvor blev indrømmelsen af, det er en ommer "sk"

[img]http://www.ponty.dk/lego2.jpg[/img]

[:DD] [:DD] [:DD] [:DD][/quote]Ud fra det du skriver er min mening, du ikke dur til noget du kan jo intet.
Du kender ikke din egen bibel, men svæver rundt i et tanketomt univers hvor tilfældige løgne er den hyppigste aktivitet.Lad os prøve en ting, som jeg tror jeg kender udfaldet på.
Et let spørgsmål til Lyjse, så får vi se.

Jeg spørger i forbindelse med "denne generation/slægt" der har med Harmagedon at gøre.

Og Mika 6:2
Hør Herrens anklage, [b]I bjerge,[/b]
I jordens evige grundvolde!
Herren fører sag mod sit folk,
han går i rette med Israel:

Hvad tror du det drejer sig om.
Tror du Gud fører krig mod bjergene i Israel [:DD]

Du hævder Hamagedon drejer sig om et sted, huske du nok.
Prøv så om du kan give en saglig logisk forklaring.

Tillad mig at udtrykke min tvivl om, du magter at gøre det.
Hvis ikke det lykkes, ville dine indlæg være sjovere hvis du citerede fra Rasmus Klump bøgerne.

Har du glemt emnet i din tråd ? lyjse
VIL DU INDRØMME JV TOG FEJL [?]

For 9 år siden :

Vagttårnets hjemmeside 18 jan 2006 - Guds hensigt Snart at blive realiseret - Hvor tæt er vi?

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_04.htm

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.quotes-watchtower.co.uk/1914_generation.html

__________________

For 12 år siden skrev:

http://www.jehovahs-witness.com/topic/1914-generation-back?page=2

Følgende er kopieret direkte fra selskabets officielle hjemmeside. Samfundet sætte denne information på deres hjemmeside , efter ændringen i forståelsen og har holdt det der for de sidste syv år, selv efter der sidste websted revision!Hvor lang en periode vil disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve "starten af veer" fra 1914 og fremefter: "Denne generation vil på ingen måde gå væk, indtil alle disse ting sker." (Mattæus 24:8, 34-36) Således skal alle funktionerne i de sidste dage finde sted inden for levetiden af en generation, den generation af 1914. Så nogle mennesker, der var i live i 1914, vil stadig være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der er ikke meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.
Her er linket, hvis du gerne vil tjekke det for jer, bare gå til punkt 16

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_07.htm

jeg tror han savner Bjarne ;) sand kristen
[quote="sbrh" post=2829687][quote="sveland" post=2829630]eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)[/quote]

Tja, det måtte jo ske før eller siden [;)][/quote]


Hej Sbrh!
Tror du jeg er identisk med Bjarne ?

Ps.
det er nu du skal tænke dig om.

Har du glemt emnet i din tråd ? sand kristen
Prøv så om du kan give en saglig logisk forklaring.

[b][b]Tillad mig at udtrykke min tvivl om, du magter at gøre det.[/b][/b]

Hvis ikke det lykkes, ville dine indlæg være sjovere hvis du citerede fra Rasmus Klump bøgerne.[quote="lyjse" post=2829798]VIL DU INDRØMME JV TOG FEJL [?]

For 9 år siden :

Vagttårnets hjemmeside 18 jan 2006 - Guds hensigt Snart at blive realiseret - Hvor tæt er vi?

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_04.htm

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.quotes-watchtower.co.uk/1914_generation.html

__________________

For 12 år siden skrev:

http://www.jehovahs-witness.com/topic/1914-generation-back?page=2

Følgende er kopieret direkte fra selskabets officielle hjemmeside. Samfundet sætte denne information på deres hjemmeside , efter ændringen i forståelsen og har holdt det der for de sidste syv år, selv efter der sidste websted revision!Hvor lang en periode vil disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve "starten af veer" fra 1914 og fremefter: "Denne generation vil på ingen måde gå væk, indtil alle disse ting sker." (Mattæus 24:8, 34-36) Således skal alle funktionerne i de sidste dage finde sted inden for levetiden af en generation, den generation af 1914. Så nogle mennesker, der var i live i 1914, vil stadig være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der er ikke meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.
Her er linket, hvis du gerne vil tjekke det for jer, bare gå til punkt 16

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_07.htm[/quote]

Har du glemt emnet i din tråd ? lyjse
Er det MIG der skal forklare, hvorfor jehovas vidner fylder jer med løgn [:o] [???] [:S]

Næ "sk" - det er DIG DER SKAL INDRØMME [->] DET VAR LØGN !

sbrh skrev i min tråd:

[quote]

Brochuren 'Hvad er mening med livet? Hvordan kan man finde den?' (1993), side 27, § 16 skrev:
16 Hvor længe skulle disse sidste dage vare? Jesus sagde om dem der ville opleve ’begyndelsen til veer’ fra og med 1914: „Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ (Mattæus 24:8, 34-36) Alle de forhold og begivenheder der kendetegner de sidste dage skal altså indtræffe inden for én generations levetid, generationen fra 1914. Det vil sige at nogle af de mennesker der levede i 1914, stadig vil være i live når den nuværende ordning hører op. Den generation er nu højt oppe i årene, så det kan ikke vare længe før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til afslutning.

Der er således tale om den opfattelse Jehovas Vidner havde forud for ændringen af deres tolkning af "generationen" i 1995. (I artiklen 'Generationen der forsvandt', har jeg beskrevet konsekvenserne af denne ændring.)

Dato den 18. januar 2006 indikerer at der er tale om en tekst fra den engelske udgave af "Undersøg daglig skrifterne" i online udgaven, hvor der tilsyneladende er en medarbejder ved Vagttårnsselskabets redaktion der "har sovet i timen", og lagt en forældet tekst ud uden at kontrollere om "der er kommet nyt lys". - Her kunne det have været interessant at se, hvad der har stået i den trykte udgave - herunder et evt. rettelsesblad - noget der fra tid til anden forekommer, når sådanne fejl opstår.

/sbrh[/quote]
[i][b]
"Det vil sige at nogle af de mennesker der levede i 1914, stadig vil være i live når den nuværende ordning hører op. Den generation er nu højt oppe i årene, så det kan ikke vare længe før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til afslutning."[/b][/i]


[quote="sand kristen" post=2829801]Prøv så om du kan give en saglig logisk forklaring.

[b][b]Tillad mig at udtrykke min tvivl om, du magter at gøre det.[/b][/b]

Hvis ikke det lykkes, ville dine indlæg være sjovere hvis du citerede fra Rasmus Klump bøgerne.[quote="lyjse" post=2829798]VIL DU INDRØMME JV TOG FEJL [?]

For 9 år siden :

Vagttårnets hjemmeside 18 jan 2006 - Guds hensigt Snart at blive realiseret - Hvor tæt er vi?

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_04.htm

Hvor lang en periode ville disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve den "begyndelsen af kvaler nød" fra 1914 og fremefter: " Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker . " (Mattæus 24:8, 34-36)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.quotes-watchtower.co.uk/1914_generation.html

__________________

For 12 år siden skrev:

http://www.jehovahs-witness.com/topic/1914-generation-back?page=2

Følgende er kopieret direkte fra selskabets officielle hjemmeside. Samfundet sætte denne information på deres hjemmeside , efter ændringen i forståelsen og har holdt det der for de sidste syv år, selv efter der sidste websted revision!Hvor lang en periode vil disse sidste dage vise sig at være? Jesus sagde om den æra, der ville opleve "starten af veer" fra 1914 og fremefter: "Denne generation vil på ingen måde gå væk, indtil alle disse ting sker." (Mattæus 24:8, 34-36) Således skal alle funktionerne i de sidste dage finde sted inden for levetiden af en generation, den generation af 1914. Så nogle mennesker, der var i live i 1914, vil stadig være i live, når dette system kommer til sin afslutning. Denne generation af mennesker er nu meget fremskreden i år, hvilket indikerer, at der er ikke meget tid tilbage, før Gud bringer den nuværende tingenes ordning til ophør.
Her er linket, hvis du gerne vil tjekke det for jer, bare gå til punkt 16

http://www.watchtower.org/library/pr/index.htm?article=article_07.htm[/quote][/quote]

jeg tror han savner Bjarne ;) wizcarlo
[quote="Bjarne2411" post=2829685]Lyse, kan du svare mig på, hvordan en sjæl bliver født?[/quote]

Af Helligånden


[quote]Og hvordan den kommer ind i kroppen? [/quote]

Med Helligånden


[quote]Og hvordan den udvikler sig? [/quote]

Sjælen er fuldstændig ved undfangelsen.


[quote]Hvad hvis et tre måneder gammel barn dør, svæver der så en hjælpeløs sjæl rundt i rummet?[/quote]

Sjælen går hjem til Gud - i Paradiset.

Er der mere du vil have svar på? Så skulle du hellere spørge en ateist.

Har du glemt emnet i din tråd ? sand kristen
Den dag du kan finde ud af at svare på mine spørgsmål, eller indrømme du ikke aner hvad du skal svare, så vil jeg svare dig.
[b]Om det emne du er inde på har jeg svaret adskillige gange.[/b]


Din egen opfattelse af hvad det betyder fra din bibel, (der står det samme som i min,) er helt ude i hampen, du tror jo Jesus holder forelæsning om botanik.

Den generation der levede i 1914 kom til at opleve afslutningen på tingenes ordning, og se begyndelsen på afslutningen. Det tror du ikke - dig om det.
Hvis du mener det er løgn, er du et nummer for tumpet.

Du kan bare ikke selv forklare din egen bibel. Det kan du ikke, så lad være med at påstå noget andet.

Det man kom med var således ikke løgn, men misvisende, ja en fejl.
De der levede i 1914 kom ikke til at opleve Harmagedon, Hvilket jeg snesevis af gange har oplyst jeg ikke selv troede.

Denne slægt eller generation kan med lethed opfattes set i et bredere perspektiv.
Vor generation kan sagtens strække sig over mange slægtled.
Men Jesus beskriver meget nøje at det gælder "generationen" efter tegnene er indtruffet.
Læs Mattæus 24.
Som service til dig kan jeg oplyse Daniels profeti meget fint beskriver at der ikke sker en stor omvæltning med nye slægter der udgør endnu et verdensrige inden det sidste verdensrige "Guds rige på jorden" kommer.
Den "generation" vi har nu kommer til at opleve Harmagedon en gang med tiden.
Jeg tror selv alle profetier skal gå i opfyldelse inden, og det er ikke sket endnu.
Men den slags ved du intet om.

Løgn er når man taler mod bedrevidende, og vedbliver med det som dig, selvom du har fået alle informationer.
Husker du din løgn om vagttårnselskabet der skulle være opløst i 1918.
Og efter du var blevet oplyst om det ikke var tilfældet, blev ved med at lyve og lyve.

jeg tror han savner Bjarne ;) Bjarne2411
[quote="wizcarlo" post=2829850][quote="Bjarne2411" post=2829685]Lyse, kan du svare mig på, hvordan en sjæl bliver født?[/quote]

Af Helligånden


[quote]Og hvordan den kommer ind i kroppen? [/quote]

Med Helligånden

Vil det sige, at et spædbarn har en voksen sjæl?
Må da være lidt mærkelig pludselig at vågne op som en voksen sjæl, men aldrig have lært noget, ikke engang et sprog.

Og hvor ligger det paradis hvor gud er?
For i biblen lå det jo på jorden, et sted i Irak.


[quote]Og hvordan den udvikler sig? [/quote]

Sjælen er fuldstændig ved undfangelsen.


[quote]Hvad hvis et tre måneder gammel barn dør, svæver der så en hjælpeløs sjæl rundt i rummet?[/quote]

Sjælen går hjem til Gud - i Paradiset.

Er der mere du vil have svar på? Så skulle du hellere spørge en ateist.[/quote]

HOLD SÅ OP! wizcarlo
Det gælder også "Lysje" og "sbrh"[quote="sveland" post=2829630]eller også havde han glemt at logge ind på ham i sit svar til sig selv ;)[/quote]

I bliver ved med at insinuere at Bjarne skulle være JV og og/eller at Bjarne skulle være "SK"s dobbeltprofil. I er for langt ude og I har INTET at begrunde jeres påstand(e) med.

"Bjarne2411" erklærer han ikke er JV og aldrig har sat sine flade fusser i en rigssal. Det er hvad vi har at holde os til. At begynde at lade fantasien rotere?