Spørgsmålet om Guds suverænitet

Spørgsmålet om Guds suverænitet traellen
Når vi ser uretfærdighed - eller når vi selv bliver udsat for en uretfærdig behandling - er det helt naturligt for os at reagere imod det. Vi er skabt i Guds billede, og uretfærdighed er den diametrale modsætning af alt hvad Jehova står for. (1 Mosebog 1:27) Hvorfor tillader Gud da uretfærdighed?

Svaret herpå er forbundet med stridsspørgsmålet im Guds suverænitet. Som du sikkert ved, har Skaberen retten til at herske over jorden og alle som bor på den. (Salme 24:1; Åbenbaringen 4:11) Men på et tidligt tidspunkt i menneskehedens historie blev Jehovas suverænitet draget i tvivl. Hvordan skete det? Jehova gav den første mand, Adam, det påbud at han ikke måtte spise af et bestemt træ i den have der var hans paradisiske hjem. Hvad ville der ske hvis han ikke adlød dette påbud? Hvis "du spiser af det skal du visselig dø," sagde Gud. (1 Mosebog 2:27) Det var ikke umuligt eller vanskeligt for Adam eller hans hustru, Eva, at adlyde befalingen. Men alligevel overbeviste Satan Eva om at Gud havde lagt en unødig begrænsning på dem. Hvad ville der ske hvis hun spiste af frugten på træet? Satan sagde ligeud: "I skal visselig ikke dø. For Gud ved at den dag I spiser af den , vil jeres øjne blive åbnet, og I vil blive som Gud til at kende godt og ondt." (1 Mosebog 3:1-5)

Med disse ord antydede Satan at Jehova ikke alene havde undladt at give Eva nogle vigtige oplysninger, men også at han havde løjet. Satan passede på med ikke at drage selve Jehovas suverænitet i tvivl. Det han satte spørgsmålstegn ved, var RETMÆSSIGHEDEN af Guds suverænitet; om det var retfærdigt, med fuld ret og fortjent at han sad inde med den. Han hævdede med andre ord at Jehova ikke udøvede sit suveræne herredømme i retfærdighed og med sine undersåtters bedste interesser for øje.

Derefter overtrådte Adam og Eva Jehovas bud og spiste af det forbudte træ. De var nu hjemfaldne til den straf som Jehova havde fastsat, døden. Satans løgn rejste nogle vigtige spørgsmål: Har Jehova virkelig ret til at herske over menneskene, eller kan de selv udøve dette herredømme? Og: Udøver Jehova sin suverænitet på den bedst mulige måde? Jehova kunne have brugt sin magt til straks at udslette oprørerne. Spørgsmålet drejede sig imidlertid ikke om Jehovas magt, men om udøvelsen af hans herredømme. Hvis han straks havde ryddet Adam, Eva og Satan af vejen, ville det ikke have bevist noget om Guds styre. Tværtimod ville det have gjort tvivlen større. Den eneste måde hvorpå man kan afgøre om menneskene var i stand til at herske over sig selv, uafhængigt af Gud og med et godt resultat, var at lade tiden vise det.

Hvad har tiden så vist? Igennem årtusinder har menneskene forsøgt sig med mange forskellige styreformer: enevælde, diktatur, demokrati, et socialistisk styre, et kommunistisk styre, og så videre. Resultatet af dem alle kan opsummeres med følende rammende ord fra Bibelen: "Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det." (Prædikeren 8:9) Med god grund sagde profeten Jeremias: ""Jeg ved, Jehova, at menneskets vej ikke står til ham selv. Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt." (Jeremias 10:23)

Jehova vidste fra begyndelsen at menneskets ønske om uafhængighed, om selv at styre, ville medføre megen lidelse. Var det uretfærdigt af ham at lade det uundgåelige ske? Nej, absolut ikke! Det kan belyses med følgende eksempel: Lad os sige at du har et barn der må gennemgå en operation for at blive helbredt for en livstruende sygdom. Du er klar over at det vil betyde smerte og lidelse for dit barn, og det piner dig. Men samtidig ved du også at operationen vil betyde at dit barn får et bedre liv bagefter. På samme måde vidste Gud - og han forudsagde det også - at hvis han tillod menneskene selv at styre, ville det medføre et vist mål af smerte og lidelse. (1 Mosebog 3:16-19) Men han vidste også at en varig lindring kun ville være mulig hvis han lod mennesene erfare de dårlige resultater som oprør fører til. På denne måde ville stridsspørgsmålet om Guds suverænitet være afgjort FOR BESTANDIG, i al evighed.

Hav en god dag. ---------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

HJÆLP MANDEN k.p
tror at du skal gå til lægen

ikke op giv dog
pump dem med blod

trællen skriver: "Det ene menneske ................................. jalmar
..................har udøvet myndighed over det andet til skade for det."

Se det er meget svært ikke at ryste på hovedet over dit Indlæg i dag også eller som sædvanligt!

ftg bestemmer over dig, da du bare er en "fruentimmer".

Da ftg bare er en stakkels lille mellemleder, bestemmer den næste i rækken over ham, og den næste over ham , og den næste over ham, Og så kommer muligvis den "kloge træl", som bare er nogle mænd med Gud Mammon som chef!

Og hvad gør så alle disse Bestemmende mennesker, Ifølge dit Indlæg i dag, så:


"Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det."

Hvad skade sker der så i Jeres rækker, se det er temmelig nemt at bevise:

Alt starter jo med Børnene!

http://www.freeminds.org/psych/growinup.htm

http://www.freeminds.org/psych/kidphob.htm


Og så de Voksne

http://www.caic.org.au/zjws.htm

http://users.uniserve.com/~renford/persuade.htm


Og her Ender det!

http://www.watchtowernews.org/familymurders.htm


M.v.h.
J*

Adam og Eva ? nimbuto
Mennesket stammer fra aben, alle andre teorier er til grin. Satan eksister kun i dit hoved, hele teksten er forsøg på at bevise, at et ikke eksisterende væsen er et bedre alternativ end det vi har.

Bibelen er fyldt med fejl og direkte løgne, alligevel tilpasser du dit liv til den mindste detalje. Kom ud af dit skjul og lev dit liv med resten af verden. Hvis du vil forbedre verden bliver DU nød til at deltage, det er ikke ondskab at hjælpe andre mennesker, men næstekærlighed står tilsyneladende ikke på JVs økonomiprogram.

Ikke alle ftg
er enige med dig i dette, nimbuto.

JV har da 1 lyspunkt nimbuto
De må ikke ryge

Er logik som at smide vand på en gås ? nimbuto
Hej ftg

Jeg er lidt nysgerrig. Bliver du uvenner med de andre til jeres bibelmøder for at have nogen andre holdninger, eller er der intet som siver ind ? Hvis intet siver ind, så må selv du da kunne se at noget er galt.

Nå det tror du ikke, de Ryger da...................... jalmar
..................på den ene løgn efter den anden!

Så der har du lidt uret! (lol)Hilsen

jalmar

nej de diskutere ikke sveland
de udstøder dem bare, og siger at de er fjender af sandheden. sådan forsvare de deres logik, derfor er der så få af de børn der vokser op i jehovas vidner, der endeligt har kontakt med deres forældre idag.

ret sørgeligt, vil jeg nok sige. men sådan er det med onde organisationer, de ødelægger kærlige familjer. fordi, de tængker fornuftigt, som resten af os udenfor jehovas vidner.

ftg, kan jo heller ikke forsvare skabelses beretningen i første moses bog, over for logik.
med andre ord end, "biblen er sand!"
som taget ud af et børnehaves barns mund.