Større sikkerhed i fængslerne

Større sikkerhed i fængslerne dj-daddy
Jeg har hørt at ESC-tasten er fjernet på alle computerne i de danske
fængsler..

Århus daddy du Brian, igen igen
Det ved du jo godt ikke passer*gg*

er det dj ôtsi
nu dig dj daddy ? den dj daddy ?

dig/den ?? dj-daddy
:-)

ja og de har filter dulkis
så jeg ikke kan sende ham en doc.fil