Stem på SF og DF

Stem på SF og DF ChristianHopla
Det ser ud til at i den kommende folketingsperiode bliver der lavet om på lovgivningen om forældremyndighed og samvær.

De mest markante forandringspolitikere kommer fra SF og DF ( og til dels de radikale).

SF vil kræve mulighed for opretholdelse af fælles forældremyndighed og en styrkelse af samværsreglerne.

http://fusion.3f.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060728/NYHEDER/60728002/2140


Samme holdning har DF http://www.berlingske.dk/kronikker:aid=757008/ med hensyn til den fælles forældremyndighed.

Det er på tide at lovgivningen bliver opdateret og ikke tager udgangspunkt i en situation hvor faderen næsten automatisk tildeles rollen som tivolifar og børnenes samvær reduceres til et absolut minimum.

Fælles forældremyndighed er skidt skandinaven
Det er kun et udtryk for millimeterretfærdighed, og det skader barnet.

De fleste tvister i Statsamtet foregår med udgangspunkt i fælles forældremyndighed. Der tages barnet som gidsel.

Hvis man er en fornuftig forælder, kan man sagtens have en ordning uden dette makværk.

det være sig mand eller kvinde.

Hvad bygger du på det ? ChristianHopla
"Det er kun et udtryk for millimeterretfærdighed, og det skader barnet."

Hvordan kan det skade barnet at der er fælles forældremyndighed ? Det er der når forældrerne bor sammen. Hvorfor skal det så ændres pga forholdet mellem forældrerne

"De fleste tvister i Statsamtet foregår med udgangspunkt i fælles forældremyndighed. Der tages barnet som gidsel."

Ikke forstået ? Der er mange tvister og sager i Statsamterne. De fleste omhandler samvær og børnebidrag.

Dette gælder både for tilfælde hvor der er FFM og ikke FFM.

"Hvis man er en fornuftig forælder, kan man sagtens have en ordning uden dette makværk. "

Du mener det er fint at barnet oplever at begge forældrerne har ansvar og forpligtigelser, men kun den ene har den formelle myndighed.

Jeg har enndu ikke set nogen begrundelser for at domstolene kan fratage barnets ene forældre dets forældremyndighed, selvom der ikke foreligger svigt eller nogen vægtige grunde herfor.

Jeg vil gerne uddybe skandinaven
Et barn, der har fornuftige forældre har stærke følelser for både far og mor.

Rigtig mange tvister i statsamtet går rigtig nok, som du siger om samvær.

Når der er fælles forældremyndighed opstår der langt flere tvister, fordi man i sagens natur hver eneste gang skal tale sig tilrette om alle ting. Som i et ægteskab.
Men det er bare ikke et ægteskab.

Det gælder alle ting, skole, fritid, idræt osv.

Så finder den ene part en anden, og så opstår problemerne.

Det tidligere fælles forhold om barnet bliver belastet af hensynet til en tredje part. Barnet kan så ikke undgå at blive taget som gidsel i disse gnidninger. Jeg kan godt fortælle dig, at det er ødelæggende for et barn. Det holder lige meget af mor som af far, og dilemmaer er grobund for depression og adfærdsproblemer.

Jeg skelner ikke mellem, om det er mor eller far, der får forældremyndigheden, men jeg giver dig ret i, at tankegangen stadig er så gammeldags, at det for det meste bliver moderen.

Men det er bedre for barnet at den ene part kun har samkvemsret.

Nu forstår jeg dig slet ikke ChristianHopla
"Men det er bedre for barnet at den ene part kun har samkvemsret. "

Jeg taler ikke om samvær.

Jeg taler om forædremyndighed.

Der er som udgangspunkt ikke den store forskel fra at parterne er gift.

At forældrerne får nye partnere er ikke afgørende omkring barnet.

Det er forældrerne der er barnets omsorgspersoner og dem der har ansvaret og forsørgerpligten.

Den fælles forældremyndighed er som sådan fortsat udgangspunktet efter en skilsmisse.

Som reglerne er i dag, kan den ene forældre uden nogen vægtigere begrundelse kræve den fjernet.

Bopælsforældren kan endda som udgangspunkt endda flytte væk så samværsforældrens samvær chikaneres, uden at denne kan protestere.

Det er de regler der ønskes lavet om.

Du skriver at det er godt at det kun er den ene forældre der har forældremyndigheden.

Den mener jeg ikke.

Begge forældre har ansvaret for barnet, også den forældre der mister myndigheden efter en sag.

Jeg vil ikke afvise at der kan forekomme tilfælde af sager hvor konfliktniveauet hos begge forældre er så stort at der ikke er anden løsning end at den ene forældre bliver ene forældremyndighedsindehaver.

Men som reglerne er i dag, behøves der ikke nogen vægtige grunde for en forældremyndighedssag.

Fra d. 1 januar bliver reglerne ændret, således at enhver FFM starter i Statsamtet. Der bliver obligatorisk mægling.

Såfremt disse mæglinger måtte vise sig at den ene forældrer kun anlægger disse sager af hensyn til egen vinding (flytning - børnebidrag) - så vil jeg håbe at domstolene lægger vægt på dette.

Således vil det være med en større risiko at der anlægges en FFM sag.

Omnkring fritidsinteresser kan forældrerne jo selv bestemme hvad børmnene eventuelt skal lave når de har samværet hos sig selv.

Omkring skolevalg bør det heller ikke være et domstolsanliggende at blande sig i valget.

Som udgangspunkt er det jo også kommunen der anviser hvilken skole barnet skal gå i.

Så jeg kan ikke se nogen grund til at der er denne mulighed for ophævelse af den FFM.

Når man taler om konfliktniveauer er det da nemlig til at fremme konflikterne at der er den mulighed for at den ene forældre kan fratage den anden sin formelle myndighed og medbestemmelse.