Stikkersamfund

Stikkersamfund modild
Regeringen strammer den virkelig. Nu skal bankerne indberette alle, der foretager sig noget usædvanligt. Ingen minimumsgrænse mere.... den hidtidige ordning var ment som en kontrol af hvidvaskning og evt. terrorstøtte, men nu, er hr. og fru. Jensen også mistænkelige.:)

Dette er det naturlige skridt, når man allerede har accepteret skærpet kontrol under henvisning til terror. Et skridt nærmere det fascistiske samfund.

Hele herligheden vil hvile på et skøn foretaget af den helt tilfældige bankmand omkring den helt tilfældige Hr. Jensen, der f.eks. betaler ekstra meget af på et lån, eller fruen, der veksler en børnecheck for tre børn mod sædvaligvis to, I ved, en fejl elelr andet besynderligt.:)Eller f.eks. hvis du indsætter penge i forskellige afdelinger af banken. :) hahahahha det er Knold og Tot efterhånden.

http://politiken.dk/erhverv/article466097.ece

Så det system, der skulle tage sig af alvorlige forbrydelser, er nu hver mands eje.

Tillykke Danmark med Big Brother ... og husk! Der er ikke noget at komme efter.

Hvor er det forfærdeligt.

V.H. Modild

Jungleloven? smilodon
Hvis en handling ikke er så krænkende, at den bør anmeldes, bør den vel heller ikke være ulovlig?
Mere generelt virker det meningsløst og formodentligt degenererende for respekten for loven og andre menneskers rettigheder, hvis man har love, der af en eller anden grund ikke håndhæves.

Det må have en uheldig effekt, hvis individet får indtryk af, at det er berettiget at overveje, om en given lov skal overholdes.
Mange vil være tilbøjelige til at lade egne interesser have større vægt end andres ved sådanne overvejelser.
Som resultat får man en tendens til, at hver følger egen udlægning af loven, der ikke er sammenfaldende med andre involveredes.
En konflikt vil så eskalere, indtil en handling passerer den grænse, hvor loven håndhæves.
Eller den stærke har, før denne grænse nås, tyranniseret den svagere til underkastelse under sin udlægning af loven.

Fornuftig lov... dommeren
Som loven er indtil nu, så kan man med ro i sjælen fortælle sin bankmand at transaktionen er ulovlig, men at overtrædelsen ikke er i en karakter hvor strafferammen er i den klasse!
Man kan derfor med sindsro indrømme en forseelse som i førstegangstilfældet straffes med en betinget dom!
Da sagen ikke indberigtiges, så er næste transaktion jo stadig under samme betingelser osv...
På denne måde kan man i en lang uendelighed undgå lovens lange arm ved at spekulere i lovgivningen!


Jovist, personligt tager da imod dit og dine liges angreb på ændringen med kyshånd, da den forsvarer visse transaktioners ret til diskretion, hvilket jeg i sjældne tilfælde selv ønsker!


Advokatsamfundet afskriver sig selv som seriøs med bemærkningen, »Det er nok bedre at hedde Petersen end at hedde Muhammed Ali«.

Den selvtænkende kan vel selv regne ud at denne forening taber en indtægtskilde, da bankerne jo før skulle have juridsk bistand, da det jo skulle vurderes om forbrydelsen var indenfor lovgivningens et års strafferamme!
Disse ben skal så væk nu, da bankerne med ro i sjælen og uden den store ekspertbistand kan videregive oplysningerne...
Finansrådet frygter at der vil blive flere indberetninger og at bankerne bliver nødsaget til at skyde med spredehagl...

Ganske rigtigt!
Når man sænker bagatelgrænsen, så vil det give flere indberetninger!
Jeg kan ikke rigtig se hvorfor at finansrådet er så bekymrede, da det ikke er dem som skal forberede sagen, som de jo skulle før.

Jeg tror at de beskytter de forholdsvis rige kunder med de fattige kunders argumenter!
Børnechecken bliver alligevel dobbeltchecket på kommunen, så det er ikke verdens bedste argument, udover at det taler til folk morale om at lade de små uskyldige fisk være...
Det er ædelt, men jeg tror nærmere at det er fordi at den gamle lov gav en vis beskyttelse af de større og mere skyldige fisk!

Det fritager iøvrigt bankrådgiveren for at "deltage" i kriminalitet!
Mange har et fortrolighedsforhold til deres bankmand, man forventer gode råd og jeg kender da tilfælde hvor en bankrådgiver har givet et råd om at det er bedre at lave flere små transaktioner, end en enkelt stor!
Det er jo også en måde hvor bankmanden kommer i en moralsk klemme fordi at han ikke ønsker at være "stikker"
Fremover er han forpligtiget til at indberette alt og kan/skal derfor ikke give disse råd mere!


Jeg tror ikke på at der bliver foretaget ret mange transaktioner til terrorformål!
Jeg er til gengæld helt sikker på at der bliver flyttet en helvedes masse sorte penge rundt, vel vidende at disse bevægelser holder sig under bagatelgrænsen!
Jeg kan sagtens se den gode fidus i at disse pengestrømme bør følges nærmere!
Jeg har også en stærk tillid til at kun de skyldige som bør føle sig bange!

Jeg ser "men nu, er hr. og fru. Jensen også mistænkelige.:)" som en ligeså useriøs holdning som advokaternes udtalelse om "Ali"!
En så stor tænker som dig, modild, bør da kunne regne ud at de var under nøjagtig samme mistanke igår, men der var bagatelgrænsen bare højere!


Men som sagt...
Hvis du køber historien om stakkels hr. hansen og ud fra dette bekæmper forslaget, så fint med mig!
Jeg drager da også bevist nytte af bagatelgrænsen, så personligt ville jeg da foretrække at den fortsatte!

Det er meget nemmere at overtale sorte håndværkere til en stor entreprise...
Det er meget nemmere at handle...
Osv...

Så jeg vil da gerne kæmpe ved din side imod forslaget!


Jeg vil bare kæmpe af personlige årsager og ikke fordi at det ikke er et fornuftigt forslag!

...kom det fra Mogens Amdi Petersen tvind og skæv
sandheden skal man høre fra fanden selv. I dette tilfælde fra selveste MAP.

Det bliver være og være. claespedersen
Der bliver mere og mere overvågning i Samfundet og kontrol af den enkelte borger og flere tallet af dansker, kan ikke se det er forkert for i virkeligheden så mistænker vi hinanden konstant i skulle have dårlige hensigtter og ville det onde.

Mvh

Ja - du har det slemt! symbiosen
Hvis man har rent mel i posen - kan jeg ikke se dit problem?

Men...

Er det tid - at vende hjem - til fædrelandet - kan jeg da godt forstå dig!!!

Hvorfor Red dog
er det forfærdeligt?
Er det hver mand muligt at se bankens transaktioner?
Jeg spø`r bare.......

Og???? Zet
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-10253253.html

Ja og? modild
Der bliver foreslået en øget overvågning og indblanding i privatsfæren i almindelighed.

Det har vi ellers altid ment, ikke var noget vi kunne lide.

I dag klapper alle i deres sm♫ fedtede labber over hvad som helst denne rablende gale regering fremkommer med. Og i dette tilfælde er det igen overvåningen der skal have en skrue.

Vi vil lette de bankansattes arbejde, da de ikke er jurister.... tænk over den, den er rablende sindsyg som argument for denne stramning af et i forvejen fascistoidt regelsæt.

Hvis ikke verden sølede rundt i en massepsykose omkring terrorisme, ville fornuften stadig være intakt, men somd et er nu, kan hvad som helst ses som fornuftigt.

Der er bare det ved det, at det ikke er fornuftigt. Det er sindsygt.... ikke at lige netop regeringen foreslår det, men at folk mener, at det ikke betyder noget. Disse folk har vist glemt hvad Grundlovens tilstedeværelse egentlig er til for, nemlig at beskytte os mod netop staten.

Og? Ja hvad ser vi i dag? Staten putte sine klamme gulerødder helt ind i vores private forhold som samtaler, privatøkonomi og almindelig færden i det offentlige rum.

Det er Big Brother og intet andet. Velkommen til fascismens yndlingsemne, og naturlige normaltilstand... overvågning.

V.H. Modild

Jeps, og det værste er, modild
at det foregår i et demokrati. Den slags sker elelrs kun, når du har en diktator ved roret, da det er nødvendigt at holde alle i kort snor, siden der med magten ikke følger den legitime del.

Det er utroligt, at klapsalverne ingen ende vil tage, og enfoldigt, at hjælpende og undskyldende forklaringer antager de mest imponerende fabtasifulde argumenter, der end ikke handler om det, det faktisk handler om... overvågning.:)

Det siger noget om dannelsesniveauet i landet.

V.H. Modild

Well, det er jo ikke modild
bankernes transaktioner, der skulle kontrolleres.:) Hvis man bare ville det, men det er man ikke interesseret i.

V.H. Modild

Rablende gal Voss...
regering - man skulle tro du sad i regeringen....

Dette handler ikke om modild
andet end overvågning. Det du ser, er at alle nu skal overvåges, endda af bankansatte der er helt almindelige mennesker som dem, de skal overvåge.:)

Det er en kontrol helt ned i detaljerne, småtingsafdelingen hvor der straffemæssigt intet er at hente, det er alene overvågning.

Det er langt fra fornuftigt. Det kan du ikke mene? hahaha det kan være fornuftigt, at tjekke kriminelle handlinger, men hr. og fru Jensens "transaktioner samt dine, er ikke interessante, og det er heller ikekd erfor, at det foreslås, det er alene overvågning, en syg trang og et sygt ønske om kontrol.

V.H. Modild

Så forstår Red Camel
jeg ikke noget.
Skal bankerne ikke kontrollere folks pengeoverførsler?
Hvis dette er tilfældet, er det vel en transaktion?
Jeg tror de er ligeglade med, hvad jeg bruger i Netto, men stadig er det vel ikke menigmand forundt at checke konti, eller hur?

Alle overførelser modild
af penge i en bank er en transaktion. Bankerne har ikke normalt kontrolleret disse overførelser for andet, end at det der blev sat ind, rent faktisk landende hvor det skulle.

Man har ikke kontrolleret hvorvidt det var rimeligt eller ej, at Hr. Jensen satte 100kr. eller 5.000kr. ind.

Det offentlige har kunnet få adgang til disse transaktioner hos Hr. Jensen, hvis der var en begrundet mistanke om, at Jensen ikke havde rent mel i posen. Man kunne da hente en dommerkendelse for at få udleveret Jensens transaktioner gennem mange år.

I dag kan tillige banken vurdere, hvorvidt der kan være tale om "mistænkelige" transaktioner, og de har endda pligt til at melde det. Der er en minimumsgrænse for beløbsstørrelsen, så ikke netop Jensen skal ind i maskineriet.

Det nye forslag inddrager Jensen uanset beløbsstørrelse, og har netop bankens personale til at vurdere, om Jensens adfærd og transaktioner er "mistænkelige". Hvis Jensen f.eks. mener, at det ikke rager banken, hvordan han er komemt til det beløb han sætter ind, kan banken straks, ja skal straks videregive oplysninger om Jensen til politiet.:)

Det kalder jeg et stikkersamfund, og en imponerende enfoldig tilgang til demokratiet, ja faktisk fascistoidt.

V.H. Modild

Modild er tryghedsnarkoman? Red Camel
Jeg forstår dit svar sådan at ikke ønsker forandringer (fra hvilket år?)og du føler dig utryg når der sker ændringer i samfundet, men det sker, hver dag, at tingene ændrer sig.
Facistoidt: Forandringer der ikke lige passer ind i tryghedscirklen.
Pour you.......

var det The Lord Of Knowledge
ikke selvsamme modild der benægtede illminati og New World Order for bare et halvt års tid siden..?

flere og flere vågner op.. men mange gør det først når de har fået det kolde glas vand i hovedet, vi prøvede ellers at vække jer..

Det ved jeg ikke.:) modild
Men hvis du kan vise mig, hvor du mener, at dels denne situation er i overensstemmelse med dine betragtninger, og hvor jeg så ikke passer ind, så skal jeg svare.:)

Jeg har set en del illuminati-teorier og nogle af dem er ganske underholdende, hvad er det lige du mener?

V.H. Modild

Jeg er bange for, modild
at du slet ikke fatter, hvad det handler om.:)Jeg mener, at jeg gav en rimelig klar og stringent forklaring af, hvordan det ser ud, men du er faktisk landet et andet sted.

Måske min forklaring ikke er så klar, som jeg troede? Eller mon der er et andet problem?

V.H. Modild

Problem? Red Camel
Jeg har ingen problemer, men kun opgaver.
Men svar mig lige - skrev du ikke facistoidt?
Ved du ikke, hvad alle dine fine ord betyder?
Så hold dig til problemerne, eller brug et ordvalg du selv forstår.

det er The Lord Of Knowledge
det hele i almindelighed, det med den fascistiske overvågning som de skræmmer os til at ynde vha terror..

og ved godt folk griner når man siger "bohemian grove" men se disse to film, se først hvad bohemian grove er, og dernæst rådgiver for det hvide hus, David Gergen indrømme med et tomatrødt fjæs, at det/den eksisterer..

Er det en af de mere underholdende,. Hvad mener du..?

Her er filmen om bohemian grove, som indeholder optagelser derfra:

http://video.google.com/videoplay?docid=-1358319439993514946&q=bohemian+grove&total=1624&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0Og her interviewet med David Gergen som blankt indrømmer:

http://youtube.com/watch?v=knhbYu5341s

du er da for dum Redaktøren..
Det var et forslag som aldrig blev bragt op i folketinget, så spis lige rødgrød til, og hold dig til noget du ved noget om, så slipper vi også for alle dine brostens indlæg.
Modild, er du ikke bare en bonderøv, der prøver at komme ind i "varmen"?

Der er vi så ikke enige... dommeren
Nu ligger landet sådan at alle allerede bliver overvåget i forvejen!
Du er da ikke så naiv så du tror at bankerne kun overvåger om eksportøren får meget store returkommisioner fra udlandet?
Nje, de overvåger såmænd også om kontanthjælpsmodtageren, eller hr og fru Jensen balancerer rundt med beløb som gør at der skal råbes vagt i gevær!
Forskellen er bare at nu skal bankerne råbe noget før!

Så der er tale om den samme overvågning og skal du opponere imod det, så skal du opponere i bankernes indberetningspligt generelt, også for de store fisk!
Bedstemor Jensen er jo mere end en enkelt gang blevet beviseligt brugt af rocker-barnebarnet! Den store fisk udnytter jo meget ofte den lille fisk, men ved at indberettige flere små, så kan man ramme de store!

Den holdning giver du bare ikke udtryk for!
Dit indlæg kan KUN tolkes som at det er i orden at straffe store fisk, men de små skal have retten til at svindle videre!
Man kan uden problemer sætte 100.000 kr i funny money ind på sin konto , uden at der er nogen problemer i det!
Hvis bankrådgiveren spørger, så siger man bare at det er en gave...

Så kan du jo tænke lidt over hvor mange plejehjemsansatte, eller strålekanoner at man vil kunne indkøbe for disse penge som hundredetusinder af danskere ikke lige kan gøre redde for deres pludselige held, overfor skattevæsenet!
Det er det som gør disse transaktioner interessante!
Det handler ikke så meget om at straffe, men om at inddrive de 50.000 kr som gang på gang og i det uendelige bliver unddraget skattevæsenet!

Derfor er loven fornuftig!

Jeg kan så forstå at du ikke mener at de har nogen betydning, formentlig fordi at samfundet ikke har brug for kapitalindskuddet og fungerer godt nok i forvejen...Jeg vil endda påstå at der er tale om direkte dobbeltmorale, hvis man på den ene side påstår at regeringen ikke gør hvad den kan for ældre og svage, men samtidig mener at det er forkert at registrere og inddrive disse store ulovlige summer fra "små fisk", eller hr og fru Jensen om man vil...
De værste er så dem der hyler op om at der ikke skal gives skattelettelser, men af denne vej direkte støtter, at andre giver sig selv en skattelettelse som gør regeringens lettelser til nærmest grinagtige!

Man må jo trods alt ikke glemme at det er de nederste i lønskalaen som bliver snydt i den sidste ende, da det er dem som skal bidrage ekstra for at dække det vakuum som bliver statskassen, når forholdsvis høje indkomster unddrager i 10.000 til 100.000 kr's klassen!
At sænke grænsen lidt på indberetningen vil bare få de fleste til at udnytte de huller som ikke dækkes mere!Jeg syntes at det er et udtryk for holdninger, når man siger enten eller!


Det syntes jeg ikke at det er hvis man siger, store fisk er føj, små fisk er mangfoldighed!

Du har vist misforstået... dommeren
Der har aldrig været en grænse for beløbet!

Hvis du forestiller dig en dansk kontanthjælpsmodtager som har orden i økonomien og ikke får store beløb indbetalt på sine kontoer...

Bankmanden studser over at han har hævet små beløb i dollars fra Cambodia over sommeren, men samtidig har hævet i danske automater, så der er et beviseligt mynster for at han minimum har været i Cambodia mindst 6 forskellige gange over sommeren...
Dette lugter frygteligt af narkosmugling og derfor er meget små beløb årsagen til at der sker en indberetning. Strafferammen er jo over 1 år, så fælden klapper!

Så kan man forestille sig en anden kontanthjælpsmodtager som hæver hele sin kontanthjælp hver gang den første i måneden, men fra Tyrkiet. Dette sker otte gange efter hinanden!
Da han endelig tropper op i banken en dag, så svarer han "Jeg har været i Tyrkiet hele tiden, da jeg også skal passe familiens gård i dyrkningsperioden"!
Altså et bevidst socialt bedrageri, men ikke nok til at give 1 års fængsel!
Bankmanden kan kun svare "fint nok, skal jeg give dig flere rejsechecks med?"


Din morale er så...
Smid narkomanen i brummen og send flere penge til gårdejeren i Tyrkiet!

Jo man har kontrolleret 123456
Det var bare op til bankerne selv at vurdere om en given transaktion var "fornuftig" i forhold til personens normale budget.

Der var for et par år siden hvor banken rent faktisk meldte en person som "lyssky", da han indsatte et større beløb kontant.

Banken havde ikke gidet spørge manden hvorfra pengene kom, og det var så fra en casino gevinst.

Bonderøv? Natasja K. P.
Har aldrig mødt så kultiveret en bonderøv, men bønder er skam udmærkede mennesker. Desværre er de alt for styrede af deres tradition at stemme på venstre til at Modilden kommer i betragtning i det selskab.