Stolt Dansker

Stolt Dansker elven
Danske værdisæt og normer er for mig også Danmark som foregangsland for humanitære indsatser og overholdelse af menneskerettigheder.Og det er dejligt at se når der værnes om disse værdier og en hel bys indbyggere indgiver protester når lovgivning og administration af samme er i modstrid med disse værdier.
Hvilke Danske værdisæt og normer er det vi ønsker at indvandrere skal integreres / tilpasses til ?

fælles værdier sufi
Der findes vinduer imellem menneskers hjerter
Så uanset hvem du er, så kom.
Om du skulle være vantro, hedning
eller ildtilbeder, så kom!

Bravo! lagermann
Åbenhed, tolerance og antiracisme - det er de virkelige danske værdier. Og de er lidt slørede i denne tid hvor man forsøger at overgå hinanden i perfiditeter.

Du formulerer dig lidt mere velvalgt, men dybest inde er vi enige. Det er blot trist at se hvor lidt dybt inde disse dyder ligger hos nogle så snart de finder et hadeoffer.

Lagermann

integration udregneren
Forudsætningen for at integrere de fremmede i dansk kultur og samfund er, at vi har en rimelig fælles opfattelse af, hvad de skal integreres i – vort værdigrundlag.
Det danske samfund har indtil i dag hentet sin inspiration fra begreber som frihed, lighed, solidaritet med de svage, respekt for den enkelte, menneskets ukrænkelighed ,kristendommen m.fl , det bærer såvel grundlov som sociallovgivning klart præg af. Hvis vi i dialogen med vore tilflyttere , gør dette grundlag klart og gør det lige så klart, at vi også i fremtiden ønsker at bygge vores samfund på dette grundlag – og viser det i handling - så vil det måske vise sig, at der på dette grundlæggende niveau slet ikke er de store forskelle fra dem – og til os. Her er nok den fælles platform, hvor vi kan skabe en konstruktiv dialog. De ledestjerner som vi på tværs af kulturer og religioner kan respektere og bygge samfund på – også et multietnisk samfund.

led mig ikke i fristelse elven
Ja det er både trist og overordenligt sørgeligt.
Der hvor man skal passe på og ikke lade sig friste er nemlig ved at værne om disse værdier ultimativt og uden indskrænkninger og tilpasninger og uden at lade
andres egoisme blive en undskyldning derfor.

Gør din pligt og kræv din ret Persilleroden
i forhold til samfund og andre mennesker.

Gode og dårlige traditioner? lagermann
Et godt indlæg, tak for det. Men hvor går det så galt? Hvor er det vi ikke formår at "vinde tilflytterne over i vore værdier"? Hvor stærk er den indflydelse som deres kulturer og traditioner udøver på vore tilflyttere nu på 3. og 4. generation?

Vil vi kunne forvente at en ung tilflytter (vås da vedk er født i Danmark) uden at svigte sine forfædre, vil tage vore værdier til sig? F.eks at respekten går begge veje i en familie. At forældre bør respektere børnene ligeså meget som de forventer det den anden vej?

Hvor stærk er viljen fra de unge piger til at have de samme rettigheder som deres brødre? Og hvad kan vi gøre for at støtte pigerne i dette. Når alt kommer til alt, så er det de traditioner de får formidlet via de foregående generationer som holder dem fast i dette mønster. Og, en tanke som jeg ofte stiller mig selv, har jeg som kristen dansker ret til at forlange, eller overbevise dem om at forlade de traditioner?

Jeg har ikke alle svarene. Men jeg mener at kunne se hvor faldgruberne er.

Mvh Lagermann

påvirkning og holdninger udregneren
I lige måde .
Jeg kender heller ikke alle svarene og kan også se mange faldgrubber og umuligheder, men synes ikke at kompleksiteten og oplistningen af sådanne skal umuligøre gode og positive tiltag for ændringer ,og at det hele blot skal munde ud i kontroverser og påstande og beskyldninger og had imod hinanden, det er der ingen der vinder ved, den krig har heller ingen vindere.
Man skal holde sig for øje en ting og det er at tilpasningen skal ske ved positiv påvirkning fra dem der skal integrere integranten. Den påvirkning kan kun ske hvis isolationen brydes og at der er danskere der vil medvirke til at bryde den isolation og tage medansvar for at integrationen lykkes.
Påvirkningen skal ikke kun pågå institiunelt , men som netværk både ved tilbydelse af arbejdspladser og praktikpladser til de unge så de undgår at være henvist udelukkende til isolation i de sociale netværk som isolationen betvinger dem på grundlag af manglende muligheder for selvforsørgelse og alternative sociale netværk.
Had og massehysteri og mediernes generaliserende skrækkampagner og den populistiske opdeling i "dem og os" er en deroute og opsplitningen er medvirkende årsager til forøget isolation og marginalisering.

Reformationen og påvirkningerne er igang og udvikler sig ,og det ser man også i det daglige. Der findes nemlig rigtig mange moderate muslimer.
Den ugentlige indkøbstur i Bilka vidner også om betydelig større frigørelse og ligestilling imellem kønnene og udadvendthed , det er klart nok at det skaber modstand fra fundamentalisterne som vil kæmpe for at bevare deres magtpositioner og det er jo også den udvikling vi kan se.
Påvirkningen med Danske værdier må bare ikke stoppe her, men skal fortsætte og udvides i positive tiltag, så ser jeg fortrøstningsfuldt på integrationen ,men det er et langt og sejt træk der skal til, men jo flere danskere der vil medvirke desto hurtigere vil det også pågå.

Enestående elven
Her er der virkelig en mulighed for alle til at medvirke og tage medansvar for en positiv integration skal lykkedes og at påvirke med "Danske værdier og normer "

http://www.flygtning.dk/Det_kan_du_goere.597.0.html

Vi ses
Elven

uddannelse og dannelse ved positiv påvirkning udregneren
Ja og det virker og resultaterne udebliver heller ikke iggl JP Århus:

Det mest målbare projekt indtil nu er imidlertid uddannelsesguiderne, som på både Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole har formået at fastholde alle 38 udvalgte elever i uddannelse på trods af vanskeligheder med det danske sprog og generelt manglende fortrolighed med det danske uddannelsessystem og erhvervsliv. I en kontrolgruppe med samme profil var der frafald på 60 procent.

»Med en relativ lille indsats har vi fastholdt elever, der har lidt problemer primært i form af manglende netværk,« forklarede Anette Lauridsen.

http://www.jp.dk/aar/artikel:aid=3490458/

påvirket sneglen
Til ikke at hade , og lyve .
Løgnen gennemsyrer , desværre er der ikke ret mange der bliver stillet til ansvar for at fordre løgnen.

Du, glistrup
burde købe en lommeregner, fordi dine udregninge er totalt fucked-up.

iggl glistrup
Hvad er det? den kan jeg ikke regne ud.
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

savn udregneren
godt du kom, jeg har sørme savnet dig
hvor har du dog været henne i al den tid.?
Jeg kan da godt forstå at du ikke kan regne den ud når du har været fraværende så længe.

kalkulatoren udregneren
Kan du prøve at præcisere hvor de er forkerte
og på hvilke matematiske teorier du bygger din bevisførelse. Keine hex, nur behaendigkeit

Stolt?? glistrup
Jeg synes ikke at man kan være stolt, af noget man ikke selv kan gøre noget for, eller selv har gjort. Men man kan være glad for det (helt anden følelse) meget glad end´da.
Ergo; man er ikke stolt, af sit nationalitet, hår eller hudfarve, men glad for.
Jeg er stolt af mit gode stykke arbejde, ja og mine dejlige børn (var jo med til både at lave dem, og opdrage).

Hilsen; Glistrup. (en glad men ikke stolt dansker)

gørt selv Stolten
Man kan gøre meget selv og så være både glad
og stolt for både sin nationalitet, hudfarve, religion, tøj , udseende, holdninger, religion,
politisk standpunkt. Et af problemerne er jo netop passiviteten og den udeblivne aktive rolle som medejerskab ved den aktive rolle giver.
Her kan man blive både glad og stolt.
http://www.flygtning.dk/Det_kan_du_goere.597.0.html
Glad udelukker ikke stolt, stolthed udelukker ikke glæde.