Straf dem med flødeboller og slikposer!

Straf dem med flødeboller og slikposer! skjerris
Er der andre end mig, som synes overskriften er mærkelig?

Ikke desto mindre er det de nyeste tiltag på mine børns skole!

Vores søn har vippet på stolen 2 gange i løbet af en skoledag og fik en besked med hjem i kontaktbogen, at han på fredag skal have flødeboller med - underskrevet klasselæreren.

Samtidig har de i vores datters klasse fået at vide, at der vil blive indført en bødekasse (for banden), og pengene skal bruges til slikposer i slutningen af skoleåret.

Vi svarede vores søns klasselærer, at vi ikke kan se straffen i at han skal have flødeboller med. Hans replik var: "Hvad skal jeg så gøre for at få dem til at lade være med at vippe?"

Inden dette udvikler sig til en roman i flere bind (kontaktbøger), vil jeg lige lufte min frustration her og høre, om det bare er mig, der ikke forstår mig på moderne opdragelsesmetoder???

Lærer lærerne ikke bare en smule pædagogik og/eller psykologi på seminariet? Kan det passe, de ikke er i stand til at håndtere almindeligt forekommende situationer i klasseværelset?

Hvad er en passende straf for vipperi?

Er vipperi i det hele taget, noget som læreren behøver dele med forældrene via kontaktbogen?

Datterens klasselærer har vi ikke haft kontakt til, men pokker tage mig om jeg vil betale til klassekassen af min lomme!

groft! capnc
Det burde i mine øjne være et problem, som læreren skal klare med eleven, og ikke med forældrene.
Selvom det bliver mere og mere krævende at holde styr på eleverne, så bør vippen på stolene ikke udløse sådan en "straf".

Lad endelig være Attila
med at betale til bødekassen og at give flødeboller med... hvad bliver det næste. Den lærer mangler vist nogle fornemmelser for virkeligheden, hvis han/hun ser det som et problem at unger vipper på stolen, bander e.l. -Det er normalt for børn at gøre sådan noget og ikke noget der bør tages ret alvorligt.

Du kan glæde dig over at der ingen seriøse problemer er i dit barns klasse. For hvis der var, ville sådanne bagateller ikke blive bemærket.

Jeg ville skrive en lille hilsen tilbage i kontaktbogen, hvor jeg på en pæn måde vil sige at sådanne latterligheder vil jeg ikke besværes med fremover!

Tag din del af ansvaret :-) nona
Er du altid på din søns side over for skolelæreren ?
Teoorien i metoden er vel, at din søn skal have ubehag ved at komme hjem og bede om flødeboller til klassen, fordi han (igen) har dummet sig. Og "provenuet" skal være til børnenes fælles glæde.

Men luften går lidt ud af ballonen, hvis du fortæller ham, at skolelæreren er en idiot, i stedet for at han føler, at han selv har dummet sig.

Du tager ikke noget ansvar i det samarbejde mellem hjem og skole, der er så nødvendigt, hvis din søn skal lære at opføre sig ordentligt. Du mener, at det er skolens ansvar, ikke noget, der skal løses i fællesskab.

Det gør vi skam. skjerris
Jeg vil forsikre dig, at min søns glæde over at skulle have flødeboller med forsvandt, da vi fortalte ham, at vi ikke mener, det er en straf - og hvad konsekvensen herhjemme blev.

Ligeledes mener jeg bestemt, at problemer skal bearbejdes i samarbejde - men jeg anser ikke dette for et problem i den kaliber.

Tja... capnc
Hvad kan løsningen være?

At han giver sit barn slik med i skole for at afbetale for dårlig opførsel (eller hvad man kan kalde at vippe på stolen).
Den største straf for barnet er da, når stolen vælter bagover og resten af klassen ler af barnet.
Jeg ville snakke med læreren i stedet for at sende en let arrogant besked med i kontaktbogen.

Tendens. skjerris
Det, som egentlig ærgrer mig mest, er, at der er tale om to uafhængige situationer og to forskellige lærere.

Er amgsten for at vise beslutsomhed overfor eleverne virkelig så udtalt?

Jeg ville da også have undret mig dulkis
Men hvis de inden "vippeepisoden" havde indoktrineret ungerne med, at man får en forgiftning af flødeboller og slikposer, så stiller sagen sig selvfølgelig lidt anderledes.

Det jeg bed mest mærke i, i dit indlæg, var hendes spørgsmål om, hvordan hun ellers skulle få dem til at holde op med at vippe på stolen. Det er da et indlysende problem.

Det må du da hellere hjælpe hende med. Indledningsvis kunne du jo forklare sønnike at stolene går i stykker af, at blive vippede, når man sidder på dem - uanset om det er stolene derhjemme eller i skolen, så derfor bedes han venligst undlade dette. Endvidere kan man jo også fortælle ham den vandrehistorie, vi vel alle har fået, for at vippe på stolen - om hende der faldt ned og slog rygsøjlen op i hjernen og døde.

Men for de fleste børn er det vel nok at forældrene beder dem lade være.

Angsten for at udvise beslutsomhed dulkis
er vel ikke forskellig om det er som lærer eller forældre. Er det i virkeligheden ikke problemet, at de voksen ikke påtager sig den autoritære rolle?

du kunne airimorten
jo også opdrage dine børn til ikke at vippe på stolen og til ikke at bande,men betale "bøder"det er forkasteligt.

En smule accept af autoritet ? nona
Du siger, din søn vippede på stolen TO gange samme dag. Mon ikke det betyder, at han har ignoreret reaktionen på den første omgang vippen ?

Og det tyder da på, at han har et problem med at acceptere den smule autoritet, der er nødvendig for at få skolen til at fungere. Og det anser du ikke for "et problem i den kaliber".

Det er sikkert ikke noget stort problem i sig selv, men der skal ikke så mange af den slags "sejre" til, før din søn tror, det er ham, der bestemmer. Og hvis du tror, han ikke opfatter din mening om læreren, tager du grueligt fejl.

Det er langt nemmere at tage "den slags" i opløbet end det er at reagere på, at politiet kommer med ham, fordi han syntes, det var sjovt at banke læreren eller lave hærværk på skolen.

synes det lyder mærkeligt jacob.lykke
kan ikke se hvilken effekt det skulle have på dit barn, han får jo ikke selv straffen at mærke.
synes bestemt det er noget læreren skal tage op med eleven, og hvis det så fortsætter kan han kontakte forældrene. for selvfølgelig skal de ikke vippe, hvis de mister balancen kan det gå rigtig galt.

flødeboller er ikke en straf!

mh Jacob

Vil gerne slå fast. skjerris
Jeg vil gerne slå fast, at vi støtter lærernes autoritet, når de udviser den.

I denne situation er der, efter min mening, ikke udvist autoritet.

Tværtimod er der vist umodenhed, som eleverne OGSÅ opfatter, vil jeg vove at påstå.

Jo! skjerris
Det er vores opgave som voksne, at børnene får så god forståelse for betydningen af deres opførsel, at de vælger at opføre sig ordentligt!

Spørgsmålet... skjerris
gik egentlig ikke så meget på, hvad straffen kunne være. Vi kan sagtens komme med nogle, synes vi, mere passende forslag:

Stå op en hel skoledag, flere lektier, duksetjans i en måned - mulighederne er mangfoldige.

Herhjemme er straffen nul PC/GameBoy/Playstation i en uge samt en besked om at overveje, hvordan situationen kan undgås en anden gang, så han ikke "glemmer", at han ikke må vippe. Dette bliver fulgt op, inden privilegierne gives fri igen. Og lur mig om ikke vi får stukket lidt til ham i løbet af ugen også.

Så bare rolig. Han slipper ikke med et gavtyvesmil her!

Frustrationen kommer af, at læreren ikke selv kan/vil give en passende straf.

Opdragelse. skjerris
Som jeg har svaret andetsteds, er jeg helt enig i, at vi (forældrene og andre voksne referencer) er den væsentligste kilde til opdragelse.

Men det var ikke denne debats tænkte tema.

Skal skolen opdrage din søn ? nona
Det er vel strengt taget din opgave. Jeg er rimelig sikker på, at du ikke ville acceptere, hvis skolen begyndte at straffe din søn for dårlig opførsel.

Men det er da lykkedes klasselæreren at få din opmærksomhed, så det delmål er da i hvert fald nået :-)

Det skal helst være sådan, at dine børn er "skoleklare", når du sender dem af sted. Skolen har ikke mange muligheder for at disciplinere børnene.

Heldigvis må man ikke slå længere, og det er jo ikke alle, der har en "naturlig" autoritet - og det gælder også skolelærere. De er jo ikke overmennesker, men har lært en smule pædagogik. Og mange af dem bliver dybt chokerede over de børn der møder dem, når de kommer ud fra seminariet og skal prøve at anvende det, de har lært.

Jeg kan ikke se lavkomikken i flødebollerne. Jeg synes nærmest, det er en OK måde at være sikker på, at forældrene nu også opfatter, at der er sket noget uacceptabelt i skolen - og det ser jo ud til at virke :-)

Handicappet Farmor2
Nej men den dag din søn måske kommer hjem med et eller andet handicap han har fået ved og vælte på stolen medens han sad og vippede på den, hvis problem er det så????? Pludselig kan et lille problem blive et stort problem

I min søns klasse jetpost
han går i 4. klasse, nu er der kommet nye lærere, og de mener at de har indført en regel der siger at de pludselig ikke må have saftevand i en flaske med, de må kun have vand med. Min holdning er at det kommer de ikke til at bestemme. Forleden spildte han noget saftevand på gulvet i klassen og tørrede det op. Så sagde de at det var derfor at de ikke ville have saftevand. Hvad så hvis man splder vand, må man så ikke have vand med mere. Lærerne tror efterhånden at de skal bestemme alt. Det bliver ikke mine børn de bestemmer over på den måde

Drengen vipper derhjemme Farmor2
Har du selv en løsning på vippe problemet syntes jeg du skulle fortælle læreren det. Personligt tror jeg drengen får lov til og vippe på stolene derhjemme, hvorfor du ikke ser det som et problem når det sker i skolen. Dette vipperi kan altså give store alvorlige skader så jeg er helt på lærerens parti.

Det uacceptable er,... skjerris
at læreren ikke udviser autoritet, men føler sig hensat til at slå plat på situationen.

Vores søn opfattede ikke beskeden om flødebollerne som en straf. Men han forstod den straf, vi gav ham (se svar til andre)!

Da jeg gik i skole, måtte lærerne heller ikke slå, men vi fik heller ikke besked på at tage flødeboller med, hvis vi ikke opførte os ordentligt.

Jeg ved ikke, hvorvidt de "gamle" metoder med henvisning til gangen eller inspektørens kontor stadig er "lovlige", men jeg vil garantere, at min søn ville have følt det som en straf at blive sendt udenfor - eller bare at få at vide han skulle tilbringe resten af skoledagen stående.

Læs... skjerris
nogle af mine andre svar, så vil du se, dette ikke er tilfældet.

Nej nej nej... Attila
At vippe på stolen er ikke noget særligt. Det er yderst sjældent at nogle tager skade hvis de vælter.

At ophøje vippen på stolen til et problem er helt ude i skoven... det er en ligegyldigt, medmindre det er en dyr antik stol eller noget... Det er noget man automatisk vokser fra.

Hvis man gør sådanne ting til et problem, ved ungerne ikke hvornår noget virkelig ER et problem. De vil ustanseligt blive rettet på og får ikke chancen for at gøre deres egne erfaringer. -Det er at gøre dem en bjørnetjeneste.

Det var da voldsomt :-) nona
Lade ham stå hele dagen - det er vel en meget hård straf for noget, der efter dit eget udsagn "ikke er et problem i den kaliber" ?

Og sætte ham uden for undervisningen, det er vel heller ikke det, der er formålet med skolen ?

Jeg er fra den tid, hvor det var brugt at give en lussing i skolen, og jeg synes, din søns skole håndterer konflikter langt mere elegant :-)

Problemets størrelse. skjerris
Problemet er ikke i en størrelse, som berettiger til en dialog mellem skole og hjem. Med mindre det er et tilbagevendende problem, hvilket det heldigvis ikke er.

Havde han slået, mobbet, forøvet hærværk eller på anden måde opført sig groft, ville det være et problem, som vi skulle inddrages i - omgående!

At lade ham stå op ville give ham fornemmelsen af, hvad der ville ske, hvis stolen gik i stykker.

At lade ham sidde udenfor klasselokalet ville betyde flere lektier om eftermiddagen/aftenen.

I begge tilfælde ville han opfatte straffen.

De lærer for meget laddyladdy
pædagogik, det er det der er problemet. Al den der blødsødenhed er til at kaste op over. Jeg går ikke ind for fysisk afstraffelse, sådan er det ikke ment, men ungerne må godt mærke at der er ubehagelige konsekvenser.

Da jeg var lærervikar smed jeg dem sgu ned på gulvet hvis de vippede på stolen eller fik dem til at lave ekstraogpaver - som de ikke kunne lide

Det vil jeg også give dig ret i laddyladdy
Jeg synes både at man er for blødsøden i den danske skole, fordi man skal passe ih oh åh så meget på alle de snotunger som folk indleverer, så de har ikke lov til at drage ordentlig konsekvens af børnenes handlinger.
Tilgengæld er forældre i dag for tilbagelænede i forhold til hvordan deres børn skal begå sig blandt andre i skolen...for det klarer skolen jo !!! ??? Men forældre må hjertens gerne selv tage et ansvar omkring deres ungers færden og adfærd i skolen. Det ville være yderst gavnligt for undervisningen, at man ikke skulle bruge ressourcer på at opdrage 25 unger samtidig

Sådan! skjerris
Umiddelbar konsekvens. Det kan de forstå og forholde sig til.

Når de har fundet lærerens grænse, indordner de sig. (I hvert tilfælde de fleste.)

voldsomt! capnc
jeg kastede nu ikke eleverne på gulvet, da jeg selv var lærervikar, men det gamle trick med at sende dem ned til "rektor" var noget der affødte respekt.
Ellers var det rigeligt bare at være venskabelig og ikke en hård og brutal lærer.

Paradoks? skjerris
Mon denne trang til at bestemme ned i de mindste detaljer (har også selv oplevet tilsvarende) er en kompensation for manglende selvhævdelse i situationer, som den jeg beskrev i debatoplægget?

Hmm banna joe
Kan godt nok ikke lige se det store problem i at han har vippet på stolen, ud over at han gør det to gange når læren beder ham stoppe. Men at han skal have flødeboller med fordi han har vippet på stolen den er da helt ude i hampen, det var da ti gange bedre at lade ham skrive feks 50 gange JEG MÅ IKKE VIPPE PÅ STOLEN. Der er nogle der skriver noget om opdragels hjemme fra osv jeg kender, godt nok ikke mange børn der kan nøjes med at få alting at vide to gange også er det klaret. Så måske den lære skulle have lidt længer lunte.

Det er som regel også rigeligt laddyladdy
bare at sige det til eleverne, men der vil altid være nogle der ikke indordner sig. Og jeg ville gerne finde på nye metoder end lige at bruge rektor hver gang :0)

Betragt det som en hjælp! Anonym
Det er din knægt! Dit ansvar! Du må da lærer ham at han ikke skal vippe på stolen. Læreren skal prøve at lære din dreng om almen viden, dansk, mat mv. SGU da ikke at han ikke kan tillade sig at vippe på stolen. Det er din opgave. Jeg forstår godt den læres afmagt. Han prøver at råbe dig op. -
Han er da dygtig, for det er lykkes!

Hulla

Ikke dygtig. skjerris
Mht. ansvar og opdragelse er jeg ikke uenig, hvilket du også vil kunne se af mine andre indlæg.

Jeg mener ikke, læreren er dygtig, når han ikke selv kan håndtere en situation som denne.

Måske ikke dygtig men Anonym
kreativ, for han har da fået dig op af "stolen" og åbnet dine øjne for at din dreng ikke opfører sig som han bør.

Jeg hørte heller ikke til guds bedste skolebørn (jeg er aldersstegen tøs) jeg kom tit udenfor døren. Vi havde en klasselæreinde, som ingen respekterede. Ved et klassemøde med forældre, klagede hun sin nød. Da min far hørte det. Gav han mig en reprimande derhjemme og truede med, at hvis han nogensinde hørte at jeg havde været flabet overfor vores klasselære, så ville jeg få en røvfuld!(Det var så den gang man stadig måtte give sine børn en afklapsning)

Tror du nogensinde jeg opførte mig dårligt overfor lærerne igen?

Hav en god dag

Hulla
PS. I øvrigt irriterer det mig voldsomt når min datter vipper på stolen derhjemme. I skolen kan det ikke lade sig gøre, da de har kontorstole!

Skulle det endelig være Jaws 1
Så er det ikke jeres barn der skal ha de fløde boller med...

Hvis den lærer...vil opnå noget med sine elever....så burde vedkommende....hvis det vipperi var så stort et problem....måske love flødeboller hvis de kunne lade være at vippe....

Den anden vej rundt opnår de intet....


og så burde vipperi da slet ik kunne udløse skriverier frem og tilbage....mon ik den lærer skulle finde sig et andet job*GG*


Angående klasse kassen....så har mine børn også en sådan.....de samler penge ind på forskellige måder....boder ved skolefester og lign....
Pengene bliver så brugt til evt hygge på en tur de er på...en lille fest for klassen hvis pengene er nok....og hvis ikke bliver vi spurgt om vi ville ha noget imod at sætte lidt penge ind på klassekassen....og det har jeg da ik det fjerneste imod...
Det er jo til fordel for dem alle....og de får lidt ekstra når de er på tur....eller egen betalingen til en bif tur...bliver formindsket hvis der er høj vande i den*S*

Lad da børnene selv betale deres bøder og flødeboller.... miss-mee
...det er jo for let og netop ingen straf, hvis du bare punger ud, når de ikke kan overholde reglerne. Har de ingen penge i grisen/får de ikke lommepenge, så lad dem tjene dem først derhjemme og så betale dem i skolen/købe flødebolle til klassen.

Hvis der i klassen er indført regler om, at man ikke må vippe på stolen og straffen er, at man skal give flødeboller, hvis man ikke kan overholde det, så er det jo op til dig, om du vil gøre det til en belønning (betale gildet) eller lade drengen betale selv og mærke konsekvensen af sine handlinger ...mee:-)

Fra en kommende lærer... sxsbartel
... jeg skal lige først indrømme, at jeg ikke har læst alle indlægene igennem.
Jeg er færdig som lærer til sommer og jeg er desværre ikke sikker på, at jeg ønsker at bruge min uddannelse til det, den er møntet på: Ansvar - tid - arbejde - løn osv., det hænger bare ikke sammen (kan tjene mere ved at være avisbud!!)

Men til sagen:
Flødeboller generelt NEJ!
Slik generelt NEJ!
Jeg personligt ønsker ikke at proppe børnene med sukker, sukker er energi, og har man i forvejen urolige elever, så nytter det ikke at give dem et skud sukker.
Når jeg er ude og fungere som lærer, så gør jeg det helt klart overfor børnene, at alle former for slik ikke er tilladt i mit klasseværelse. Men til gengæld må de gerne småspise i timerne, hvis det er sundt og ikke griser.

Det var slik. Nu til straf.

Vi lærer har ikke mange sanktionsmuligheder, så vi må ty til andre midler:
Hvis alle pædagoiske tiltag er opbrugt, kan kollektivstraf være en mulighed (alle skal stå bag stolen, alle må blive i frikvarteret osv.)

MEN!

Det kan også være, at dit barn bare ikke kan sidde på en stol (sådan er VI nogle, der har det). Måske skal han ha' en pude? Måske skal han lære, at på nogle situationer skal han sidde pænt, i andre er det okay at sidde på knæene eller på gulvet. Børn der vipper på stolen er den mindste af mine bekymringer.

Det virker ærlig talt ikke som om, dine børns lærere har det helt store overskud (hvilket jeg til tider godt kan sætte mig ind i).

Bliver urolige børn nemmere med ekstra sukker i blodet? - Nej!
Bliver klassen på længere sigt "stille", hvis jeg bare taler højere eller råber? - Nej!

Børn lærer meget ved at kopiere/spejle sig i hinanden og de voksne. Derfor er vi (alle der har med at gøre: Forældre, pædagoger, lærere osv) nødt til selv at være det gode eksempel.

Jeg håber, det giver mening, det jeg prøver at sige. Der ligger mange små elementer gemt i daglig dagen som lærer, som er meget svære at uddybe i et lille indlæg.

Har ikke tænkt mig at betale. skjerris
Men vores børn vil ikke opfatte det som en straf, selvom de skal betale selv, når de får flødeboller og slik ud af det.

De betaler i forvejen selv en del af deres slikforbrug.

Og har de flødeboller med i skolen, er de jo bare populære den dag, og det var vel næppe formålet?

Flødebolle"straffen" var i øvrigt ikke vedtaget på forhånd, men et udslag af lærerens manglende evne til at håndtere situationen.

Gulerod. skjerris
Ja, hvilke børn kan ikke lokkes ved udsigten til noget godt.

Jeg mener nu heller ikke læreren skal lokke med flødeboller. Men en anden form for "gulerod" kunne være i orden. Fx. at læse en historie højt, når de øvrige lektioner er forløbet så godt, at der er tid i overskud.

Skal der samles ind via en bandekasse, kunne pengene gå til et godt formål. Fx. støtte til projekter for svært stillede børn.

En lærer efter mit hoved. skjerris
Måske lige med undtagelse af kollektivstraffen - hvorfor skal de andre straffes også?

Jeg håber, flere af din slags er på vej ud fra seminarerne.

Kollektivstraf ... sxsbartel
... fordi det giver et pres fra de øvrige elever. Det er sjovt, at være den (dem), der er skyld i, at alle skal blive fem min. længere i frikvarteret eller at indeordningen bliver inddraget.
Jeg siger hermed ikke, at det er straffen for at vippe. Det ville måske være en smule unfair.

Samhørighed. skjerris
I det omfang kollektivbehandling kan medvirke til at øge samhørigheden i klassen, vil jeg give dig ret i, at den kan benyttes.

Det er vigtigt, at børnene lærer, at deres handlinger påvirker andre. Og i konfliktsituationer kan der med fordel arbejdes fælles i klassen med at løse situationen.

Når eleverne finder ud af, at god opførsel kan betale sig og dårlig opførsel bare giver besvær, vil jeg påstå, at opførslen vil blive mærkbart bedre.

Hvis de kan vokse op med denne bevidsthed, er der håb for en bedre forståelse af andres behov - også når de bliver ældre.