svar til ftg, agerjord?

svar til ftg, agerjord? Matusalem
Du har svaret mig i et ældre indlæg om Adams skabelse.
Da jeg kommenterede dit indlæg hvor du påstod at Adam var skabt af agerjord,
sendte du mig koordinaterne om beviset for din påstand.
I en bibel jeg har fået skænket af et medlem af JV,
slog jeg op i 1 Mosebog kap 2 vers 7. der står:

Så dannede Jehova Gud mennesket af STØV FRA JORDEN.

Der står selvfølgeligt ikke at det var agerjord,
en hvilken som helst bonde ved at det er et stort arbejde at danne agerjord.

hvis det er på den måde du fører bibel debat på og mis tolker teksten
på din egen måde efter hvad du har forstået og ikke som der står skrevet
synder du imod, det der står i biblen,
at den der retter bare et komma er tilskrevet de værste straffe,

jeg citerer her ikke ord ret fra biblen men sådan som jeg har forstået det,
men hvis du ikke har læst det, skal jeg gerne finde det for dig.

der er fanden til forskel på støv og agerjord, så den må du længere ud på landet med.
Jeg synes også at det lyder bedre at sige muld end støv; men agerjord? det er jo først En af Adams sønner Kain der står beskrevet som agerbruger, og den første gang han ofrede sin afgrøde til Gud blev den ikke accepteret, så det må jo sikkert have været en ret mager afgrøde, om den blev dyrket i støv eller muld melder historien ikke noget om,
så jeg siger ikke noget som der ikke står.

Ja ja, forskellige oversættelser siger det forskelligt ftg
Det jeg argumenterede for var om der fandtes muld på jorden da Adam blev skabt, og det gjorde der.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1491786#1491786

Venlig hilsen, ftg.

Nej du svarede mig på min insistens om din Matusalem
opfattelse af at Adam blev skabt af agerjord, for som bekendt er agerjord skabt af mennesker og ikke omvendt. i dit svar bekræftede du det igen og gav henvisning til
1 Mosebog 2 kap vers 7. hvor der står højt og tydeligt
at Adam blev skabt af støv fra jorden og altså ikke af agerjord som jeg havde gjort dig opmærksom på før og derved startet dialogen.
Du kan ikke bortforklare det, jeg siger ikke at du har løjet, men du har fordrejet teksten i bibelen, om det så er af sjusk eller momentan ordblindhed og mangel på forståelse over hvad forskellen på menneskeskabt agerjord og støv fra jorden,
er mig ligegyldigt, jeg tror ikke på det meste af hvad der skrevet i de Jødiske myter,
nej det er jer Vidner der er alt for teksttro og snæversynede
Jeg håber for dig at du nu bliver forvist af JV, for at have rettet
i den store Sebastian bog, så får du en chance for at kunne begynde at tænke selv.

Så sandt, ftg. Dirk
Og jeres oversættelse er et makværk, kogt sammen af højst tvivlsomme kilder, og "oversat" af mænd, der slet ikke har nogen som helst kompetence til at gøre det. Derfor er jeres oversættelse en gru at læse, dels fordi den er forkert oversat, dels fordi meget af det poetiske sprog er forsvundet. Jeg ved jo godt, du ikke er enig, for du har aldrig gjort dig tanker om de indvendinger, der er gjort mod jeres pauvre "oversættelse. Man skal derfor læse i bibler, der er oversat af folk, der har den rette akademiske viden til at kunne gøre det. Ellers bliver man snydt både sprogligt og rent forståelsesmæssigt.

Venlig hilsen Dirk [s]

Ftg argumenterede med Again, der ikke tror Anonym
på Bibelens skabelsesberetning. Han citerede fra Folkekirkens autoriserede 1948-oversættelse af Bibelen hvor der står at Adam blev skabt af agerjordens muld.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1480793

Det er derfor forkert når du angriber Jehovas Vidners oversættelse for at være noget makværk.

JV-NWT-bibelen er ikke makværk... jensenk2
... det er da meget værre.

Den er jo et manipulationsværktøj som er produceret til at lokke og fastholde naive mennesker fast i et konstrueret verdensbillede.

Derfor er det fjollet at begive sig ud i teologiske diskussioner med JV'ere.

Hvis man træder et skridt tilbage og ser på HELE deres organisation udefra, ligner det et multinationalt bladtrykkeri der bare har fundet en smart måde at skaffe kunder på.

Man udnytter menneskets iboende trang til at have overblik over sit verdensbillede.
Kan "mennesket" (som type betragtet) ikke overskue sin verden bliver man utryg og "søgende".

Når man søger, skal man finde - og det bliver så uheldigvis en sjælden gang til Jehovas Vidners verdensbillede. Har man først sagt ja til et bibelkursus, er man godt på vej til at blive totalt hjernevasket af sektens flinke og velklædte "forkyndere".

Man kan derfor ikke kalde deres "bibel" for makværk. Der er ikke et ord forkert i den. Den egner sig perfekt til sit formål. Sammen med 50 årgange af Vagttårnet, Vågn Op! og andre mærkelige skriverier, skaber NWT-bibelen et komplet religiøst univers som INDEFRA ser fuldstændigt konsistent ud.

Sekten bombarderer samtidigt medlemmerne med møder og hjemmeopgaver og oplæsninger på podiet og feltarbejde og landsstævner - og gratis arbejde med at bygge nye rigssale osv.
- og derfor får medlemmerne aldrig mulighed for at sætte sig ned og tænke lidt kritisk over tingene.

FTG er en værdig repræsentant for sekten - for som den opmærksomme læser har set, udtaler ftg sig aldrig om andet end det han er hjernevasket til. Han MÅ KUN indlade sig på debat om "bibelske emner" og han MÅ IKKE debattere sektens interne forhold.

Derfor smutter ftg (og alle andre JV'ere) altid fra debatten når emnerne går udenfor det tilladte.

Jehovas Vidners "lære" har derfor INTET med religion at gøre. Det er kun en måde at lokke og fastholde medlemmer på.

JensenK

Beklager men det er forkert - Agerjord, Muld og Støv - er jalmar
´


... tre vidt forskellige ting - AGERJORD er Menneske-forarbejdet Jord
- Muld dannes af regnorme og Støv af de mindste partikler jord efter indtørring!

SÅ Nej - myten om Adam har ikke noget med agerjord at gøre!


Med venlig hilsen

jalmar

jeg siger ikke at du har løjet - siger Matusalem til ftg jalmar
´... Du kan ikke bortforklare det, jeg siger ikke at du har løjet, men du har
fordrejet teksten i bibelen, om det så er af sjusk eller momentan ordblindhed og
mangel på forståelse over hvad forskellen på menneskeskabt agerjord og støv fra jorden ...
Skrev Matusalem ...

.... SVAR:
Det er ubetinget en total mangel på forståelse, samt en udpræget generel mangel på ønske om at søge og
efterkontrolere hvad der står skrevet i "VAGTTÅRNET" /CD-rommen hvor ftg's tolkning med garanti er hentet.


... Matusalem skriver videre:
Jeg håber for dig at du nu bliver forvist af JV, for at have rettet
i den store Sebastian bog, så får du en chance for at kunne begynde at tænke selv.

.... SVAR:
Desværre tvivler jeg på, at ftg ville kunne magte endnu en udelukkelse.Med venlig hilsen

jalmar

Det er så sandt som det er skrevet - Men ... jalmar
´


... som bekendt er det jo ikke for JV'ernes skyld vi "debatterer" med dem, men for at ADVARE eventuelle kandidater fra at falde for alle de søde ord ved indgangen men Udgangen Tornefyldt, til princippet "BETAL FOR AT FÅ LOV TIL AT ARBEJDE FOR OS - Så må I kalde jer vores navn" Som JW/WTS ledelsen hygger sig gevaldigt med i Brooklyn Heights Paladset,


... jensenk2 skriver:
Jehovas Vidners "lære" har derfor INTET med religion at gøre. Det er kun en måde at lokke og fastholde medlemmer på.

... SVAR:
Nu er dette med hvad er "Religion" jo et vidt begreb, og derfor kan man godt kalde det en art religion -
Men det har ikke meget med KRISTENDOM, KRISTNE og JESUS KRISTUS at gøre, det minder mere om et pyramidecirkus!
(Bortset fra at alle betalinger går direkte og næsten ubeskåret til Toppen [:D])


Mange hilner

jalmar

Hej Jensen2 Dirk
Jeg kan give dig ret et stykke af vejen, men jeg tror nu ikke, at vidnernes lære oprindeligt er fabrikeret til at snyde folk. Men betegnende for Jehovas vidner, som det er tilfældet med sekter i al almindelighed, er, at de lever i et lukket samfund, hvor de ledende får en kolossal magt, og dermed bliver den autoritet, der tillægges dem, altafgørende, og deres ord bliver en lov. Samfundet (Vagttårnsselskat, eller organisationen vedr. vidnerne) bliver vigtigere end selve troen. Man skal holde sin kreds ren og uplettet, og dermed er der ikke langt til at nedgøre folk udenfor og tillægge dem alverdens dårligdomme. De fleste af disse sidste mennesker er ikke i a priori modstandere/"forfølgere" af sektmedlemmer, men de må reagere på direkte usandheder og fordomme og tage afstand fra sekters uniformering trosmæssigt. Det er ganske menneskeligt naturligt.
Ordet makværk synes jeg er dækkende for vidnernes oversættelse. Jo, de har en på forhånd fast tro på deres egen tro, og dermed bliver "oversættelsen" derefter. Når menmnesker uden akademisk baggrund inden for græsk og latin giver sig i kast med et så stort arbejde at oversætte en stor kulturskat og inspiration for mange, vil det selvsagt ikke makke ret.
At organisationen er blevet en industri er indlysende, men oprindeligt tror jeg intentionerne var ægte nok.
Jeg har en bekendt, der er et Jehovas vidne, og efter en "snak" om tro, mailede jeg ham og kom ind på de lidet flatterende sider ved organisationen ( fortielsen om pædofili og incest - som Jehovas vidners sekt jo ikke er ene om). Da jeg hørte fra ham, kom han selvfølgelkig slet ikke ind på, hvad jeg havde skrevet, men spurgte, om jeg havde læst deres traktat om sandheden. Og sådan går det hele videre monotont og uden positive overraskelser. Det kan nemlig også blive et makværk at "samtale" med vidner.

Venlig hilsen Dirk [s]

Men tilsyneladende en eklatant manglende forståelse ... jalmar
´


... eller hvad det nu er, der er galt ?


Når jeg skriver om et Skriftsted som en JV'er har lagt ud fra NWT -
Så bliver dette sammenlignet med Da92 - OG samtlige vedkommende bibler herfra:

http://bible.cc/

Samt disse skrifter:

http://www.scripture4all.org/

Samt enkelte andre Bibler jeg har ved siden af -

Underligt nok, set ud fra hvormange Bibler og
Udgivere dette andrager, står NWT ofte alene med sine "Fortolkede ord"

Som f.eks. i Rom.10:13, hvor JW/WTS's udlægningen er umulig at finde andre steder ( Åbenb. 22:18-19) !

Ligesom jeg ofte skrydsrefererer f.eks. ftg's skriftsteder med:

http://www.watchtower.org/bible/index.htm?bk=ge;chp=1Med venlig hilsen

jalmar

Der er ingen diskussion om, at det er startet af ... jalmar
´


... i starten et godt hjerte (tilsat lidt købmandsskab) - Men JW/WTS tager jo også afstand fra "Russellitterne" i dag - Og hele denne Finanskoncerne som den er belevet til idag, er bygget op af Booze Rutherford "The Boozer" - Men jeg tror at selv den ideologiske linje, allerede fra primo/medio trediverne og op til i dag, fortrinsvis kan tilskrives Fred Franz.Mange hilsner

jalmar

for at skabe god agerjord fra støv af jorden Hofnar
skal det blandes med gødning (som vi byboere kalder Pis og lort)
derefter skal det pløjes og harves, først da kan det kaldes agerjord,
og så kan man plante hvad man vil, men kun fugterne eller afgrøden
kan vise om du har gjort det godt nok.
Hvem kom først Adam eller pis og lort?

Jeg siger ikke at jorden var forarbejdet af mennesker ftg
før Adam blev skabt. Dette har du misforstået, Jalmar.

Med venlig hilsen, ftg.

Agerjord er forarbejdet af mennesker ftg jalmar
´... Det kan du slå op næsten alle steder!

jalmar

Ja, det tror jeg du har ret i Dirk
Fred Franz har haft en ufattelig indflydelse på vidnrnes doktriner og lære. Hans nevø, Raymond Franz, blev jo på et tidspunkt medlem af det styrende råd, og sad der i 9 år. Men virkeligheden overraskede ham grueligt, hvilket gjorde, at han livslange tilværelse som vidne smuldrede. Det har han beskrevet meget synmmpatisk og uden had til sine tidligere medtroende, til trods for at han blev sværtet til af ledelsen. Bl.a fordi han havde mødt et endet tidligere medlem, og de havde snakket sammen over en kop kaffe. Og det er jo ikke så mærkeligt, da de havde kendt hinanden længe, men episoden blev brugt som et advarende eksempel på, hvorledes der måske var en konspiration på vej, osv. Tragikomisk!

Venlig hilsen Dirk [s]

Spørgsmålet er , om ikke man kan kalde ... jalmar
´


... hele denne religiøse afdeling af Finanskoncernen JW/WTS for Tragikomisk hvis man graver tilstrækkelig overfladisk -

Komisk at næsten 7 millioner kan falde for en så åbenbar fordrejning af kristendommen!
Og
Tragisk at næsten 7 millioner kan falde for en så åbenbar fordrejning af kristendommen!

MEN det er nu:
Endnu mere tragisk med de utallige lig der ligger i kølvandet lige fra:
- Selvmord - familierelaterede mord og til de mange mord via deres Blod-Dogme.

For ikke at tale om alle de Psykiatriske tilfælde som JW/WTS-Koncernen også har i kølvandet.


Så egentlig alt i alt en sørgelig sag, der mister mere og mere af det komiske, jo dybere man graver.


Mange hilsner

jalmar

Helt enig med dig Dirk
Du tager netop de punkter med, der gør hele organisations-misforståelsen klar. Mange siger, at Jehovas vidner da er flinke mennsker, der ikke gør nogen ondt. Og det er da også rigtigt, er jeg overbevist om. MEN hele grundlaget for deres trosopfattelse er rystende, fordi den er en grov forvanskning af kristendommen, som du også peger på et andre sted. Jeg har bedt om bare ét eksenmpel på, at de første kristne var optaget af, hvor vigtigt det var at gøre mennesker opmærksom på Guds navn. Vidner kan ikke svare, for der findes overhovedet ikke det mindste, der viser, at de var så optaget af at at gøre opmærsom på navnet . For dem var navnet Jesus Kristus, hvilket selv ikke troende kan se. Du har også meget præcist imødegået deres forvredne tro på Jesus som en engel.
Og jeg må sige, det er højst forbavsende, hvad man kan få af svar, når man spørger visse ting.
For noget tid siden var jeg så (overraskende) heldig at få et par vidner til at gennemgå en del af Romerbrevet. Jeg var blandt andet intersseret i deres syn på og opfattelse af helligåndens virke ifølge NT. Jeg fik et usammenhængende svar om, at det ikke var den samme ånd, som var medvirkende ved skabelsen og andre steder. Rutherford afskaffede jo også helligånden på et tidspunkt (jeg har desværre glemt bogen, hvori det skrives, for indeværende), for Jesus skulle jo være kommet usynligt, og Jesus var begyndt at indsamle sit folk på jorden. Dermed blev helligånden ligesom overflødig.
Og en trafgikomisk episode rinder mig just i hu nu. I en menighed i USA var et ældre vidne begyndt at opføre sig besynderligt. Et par vidner tog hjem og besøgte ham. De fandt ud af, at han havde fået et møblement foræret af Frelsens Hær. Ergo: Når møblementet var fra den kant, kunne det tyde på, at manden var besat, så de smed selvfølgelig det dæmonbesatte møblement ud - i næstekærlighedens navn.
Det viste sig selvfølgelig senere, at den stakkels mand var blevet dement.
Og sådan kan man fremdrage den ene utrolige beretning efter den anden, og jeg er overbevist om, at hvis flere kendte til trafgikomikken, ville de forstå, hvorledes vidner, umærkeligt for dem selv, bliver formet i en besynderlig retning, hvorfor deres svar tilsvarende bliver mærkværdige. Jeg tror, at kun et vidne kan forstå organisationens "logik", og alligevel må de desperat lede efter et svar, der synes at være dækkende, men ofte formår de det ikke, ganske enkelt, fordi de ikke har gjort sig tanker om det, man spørger om. Jeg giver dig også helt ret i det, du har skrevet om arianismen; jeg ser det på samme måde. Desuden godt forklaret!

Venlig hilsen Dirk [s]